Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Other Parking
Ad code
RE ID 2167-002
size
12 m²
year of building
1977

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Moste Polje
location
Nove Jarše
Description

24 zunanjih parkirnih mest pri poslovni stavbi Primorje (15x PM v izmeri 12 m2, 8x PM v izmeri 11 m2, 1x PM v izmeri 17 m2), vsako s solastniškim deležem 270/10000 na parc. št. 2680-1/89

Možnost nakupa/najema zunanjih parkirnih mest skupaj z najemom/nakupom poslovnega dela v poslovni stavbi Primorje.

Zunanja parkirna mesta s talnimi oznakami, ki se nahajajo za zapornico, tik ob poslovni stavbi na lokaciji Gradnikove brigade 11, Ljubljana. Do posameznega parkirnega mesta se dostopa z daljinskim upravljalnikom.

Vsako parkirno mesto ima samostojno parcelo, s solastniškim deležem na parceli, ki v naravi predstavlja dostopno pot oziroma manipulativno površino ob parkirišču.

Nepremičnina se nahaja v pretežno stanovanjskem naselju, v neposredni bližini BTC-ja. V bližini se nahaja vsa infrastruktura: LPP postajališče, AC obroč, restavracije, trgovine,...

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

Ljubljana je glavno in največje mesto Slovenije, s skoraj 300.000 prebivalci. Prepoznavna je zaradi svoje bogate zgodovine, živahnega mestnega utripa, odličnega razmerja med urbanimi in zelenimi površinami ter visokega življenjskega standarda. V zadnjih nekaj letih postala zelo priljubljena turistična destinacija. V Ljubljani deluje več kot 40.000 podjetij, ki ustvarijo več kot 25% slovenskega BDP-ja. Izobraženost prebivalstva, zaposlitveni potencial, višina povprečne plače in razvojne možnosti so precej nad slovenskim povprečjem. Mesto ima izjemno strateško lego. Leži na presečišču glavnih tranzicijskih poti, ki povezujejo severno in zahodno Evropo z vzhodno Evropo in Balkanom. (vir: www.stat.si, www.ljubljana.si)

Osrednjeslovenska regija velja  za središče Slovenije. Regija spada med najbolj poseljeno in po številu prebivalcev največjo statistično regijo v Sloveniji. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti dobra prometna povezava in dejstvo, da se v regiji nahaja glavno mesto Slovenije. Regija velja za gospodarsko najbolj razvito, saj proizvede nekaj več kot tretjino celotnega slovenskega BDP-ja, od tega več kot tri četrtine v storitvenih dejavnostih.

V kolikor se zanimate za nakup ali najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

24 outdoor parking spaces at the Primorje office building (15x PM measuring 12 m2, 8x PM measuring 11 m2, 1x PM measuring 17 m2), each with a co-ownership share of 270/10000 per lot. no. 2680-1/89

Outdoor parking spaces with floor markings located behind the gate, right next to the office building at Gradnikove brigade 11, Ljubljana. Each parking space is accessed by remote control.

Each parking space has an independent plot, with a co-ownership share in the plot, which in nature represents an access route or manipulative surface next to the parking lot.

The property is located in a predominantly residential area, in the immediate vicinity of BTC. All infrastructure is nearby: LPP stop, AC ring, restaurants, shops,...

Possibility of buying / renting outdoor parking spaces together with renting / buying business work in the Primorje office building.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Ljubljana, Vič Rudnik, Rudnik
 • Other Parking
 • RE ID 1332
 • 13 m²
 • 2008
6,000
More
Ljubljana, Šiška
 • Other Pantry
 • RE ID 153-467
 • 9 m²
 • 2009
7,500
More
Ljubljana, Šiška, Zgornja Šiška
 • Other Pantry
 • RE ID 153-434
 • 9 m²
 • 2009
8,200
More

Ljubljana