Filter 7
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Other Parking
Ad code
RE ID 2197-001
size
17,158 m²
year of building
2000

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Ljubljana center
location
Center
Description

Parkirna mesta, ki imajo dostop z Metelkove ulice so razporejena v I. kleti Parkirne hiše Metelkova. 

Kot celoten sklop v postopku zbiranja nezavezujočih ponudb je 209 parkirnih mest in povoznih površin v 1. kleti, oglaševana cena 3.553.000 EUR + pripadajoči davek.

Parkirna hiša se nahaja v bližini centra mesta in neposredni bližini glavne avtobusne in železniške postaje.Parkirna hiša Metelkova je ob zdravstvenem domu Metelkova ter ob Metelkova mestu, avtonomnem kulturnem centru. Nad parkirno hišo je prav tako večje število bivalnih nepremičnin. Parkirna hiša je dobro zasedena z abonenti. Ugodna lokacija in vedno večje povpraševanje po najemu parkirnih mest pa ponuja možnosti še večje zasedenosti oziroma potenciala v prihodnje.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. Prosimo vas tudi, da se seznanite z našimi splošnimi pogoji.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The parking spaces have access from Metelkova Street and are arranged in I. basement of the Metelkova parking garage. 209 parking spaces and functioanl areas are available in this parking garage.

There are two parking lots for sale according to the procedure of collecting non-binding offers:

  • Lot 1, which represents 209 parking spaces, storage and other areas on the 1st floor, advertised price EUR 3.553.000 + related tax;

The parking garages is located in the vicinity of the city center and directly adjacent to the central bus and railway station. The Metelkova parking garage is located near the Metelkova community healthcare center and is adjacent to the Metelkova Urban Culture Center. There are also a large number of residential properties located directly above the parking garages. Parking garage is well-frequented, partly by prepaid leaseholders and partly by visitors paying per hour. The attractive location and growing demand for renting parking spaces opens up a number of opportunities for increasing the number of visitors or optimizing the utilization of existing capacities.

Ljubljana: one of the fastest-developing European capitals
Ljubljana is the capital of Slovenia and its largest city, with almost 300,000 inhabitants. It is known for its rich history, its lively urban feel, an excellent balance between urban space and green space, and high quality of life. In recent years it has become a very popular tourist destination. There are more than 40,000 companies doing business in Ljubljana, generating more than 25% of Slovenia’s GDP. The average qualifications, the employment potential, the average wage and the development capacity are well above the average for Slovenia. The city enjoys an exceptionally good strategic location. It is situated on the intersection of the main transit routes linking northern and western Europe with eastern Europe and the Balkans (see www.stat.si and www.ljubljana.si).

Are you interested in buying the property?

We invite you to call or send an email to the real estate agent listed in the ad. We will be happy to answer additional questions, arrange with you to see the property and present to you the purchasing or renting process.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Building energy certificate

No. card: 2015-90-50-2**** It applies to: 24.05.2025
Required heat for heating
Class C 37 kWh/m²a
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
19 kWh/m²a
74 kWh/m²a
0100200300400500600+
and
113 kWh/m²a
0100200300400500600+
0255075100125150175+
28 kg/m²a

Ljubljana