Filter 7
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
ALG-1544
size
134,803 m²

Location information

country
Croatia
region
Lika-Senj
area
Novalja
location
Novalja
Description
Otok Pag je ena izmed najbolj priljubljenih poletnih destinacij na Hrvaškem. Pag se nahaja v severnem Jadranu in je peti največji hrvaški otok, ima pa tudi najdaljšo obalo. Obrobje otoka Paga skriva številne čudovite plaže, ki so večinoma prodnate. Dve najpomembnejši mesti na otoku Pagu sta Pag in Novalja, vendar je na otoku tudi veliko manjših mest, ki so poleti priljubljene turistične destinacije. Noben drug otok na Hrvaškem nima več festivalov kot otok Pag. Poleti postaja plaža Zrće v Novalji glavno prizorišče vseh dogodkov.

ALPHA LUXE GROUP prodaja večnamensko zemljišče v neposredni bližini znane plaže Zrće v Novalji na otoku Pagu. Od centra Novalje je oddaljen le 2 km. Zemljišče ima lasten izvir pitne vode, kar daje dodatne možnosti komercializacije. Nahaja se nad čudovito prostrano prodnato plažo Prnjica, eno izmed 10 najboljših plaž na otoku Pagu.

Skupna površina zemljišča je 134.803 m2, možen pa je tudi nakup manjših parcel.
Navajamo več možnosti prodaje:

a) Nakup celotne parcele v izmeri 134.803 m2, od tega v coni T3 cca. 14.000-16.000 m2. Parcela je od avtoceste Novalja - Pag do plaže in morja. Izvir sveže vode na posestvu. CENA: 2.790.000 €

b) Nakup 1/2 idealne polovice 67.401 m2 od same magistrale Prometnica pa vse do plaže Prnjica in morja. CENA: 1.350.000 €

c) Zemljišče ob cesti za OPG v površini 30.000 m2. Možnost gradnje objekta do 1000 m2 pod zemljo in 400 m2 pritličje CENA: 240.000 € s parcelacijo

d) Zemljišče kampa v površini 37.401 m2, od tega cca. 7.000 m2 v coni T3 (gradnja kampa in spremljajočih objektov) in ostalih 30.000 m2 za parkirišča ali OPG. CENA: 1.050.000 €

e) Zemljišče 50.000 m2 T-3 cona (kamp) s spremljajočimi objekti ob plaži in morju, z dovozom in izhodom na glavno cesto CENA: 1.750.000 €

Šifra objekta: ALG-1544
Otok Pag jedna je od najpopularnijih ljetnih destinacija u Hrvatskoj. Pag se nalazi na sjevernom Jadranu i peti je najveći hrvatski otok, ali ujedno ima najdužu obalu. Rubovi otoka Paga kriju brojne prekrasne plaže od kojih je većina šljunčana. Dva najvažnija grada na otoku Pagu su Pag i Novalja, ali na otoku se nalazi i puno manjih mjesta koja su ljeti omiljene turističke destinacije. Nijedan drugi otok u Hrvatskoj nema više festivala od otoka Paga. Tijekom ljeta plaža Zrće u Novalji postaje glavno mjesto svih događanja.

ALPHA LUXE GROUP prodaje višenamjensko zemljište u neposrednoj blizini poznate plaže Zrće u Novalji na otoku Pagu. Udaljeno je samo 2 km od centra grada Novalje. Zemljište posjeduje vlastiti izvor pitke vode što pruža dodatne mogućnosti komercijalizacije. Nalazi se iznad prekrasne prostrane šljunčane plaže Prnjica, jedne od top 10 plaža na Otoku Pagu.

Ukupna Površina zemljišta je 134.803 m2, ali je moguća kupnja i manjih parcela.
Navodimo više opcija prodaje:

a) Kupnja cijele parcele 134.803 m2 , Od toga je u zoni T3 cca. 14.000-16,000 m2. Parcela je od magistrale Novalja – Pag do plaže i mora. Izvor slatke vode na posjedu. CIJENA: 2.790.000 €

b) Kupnja 1/2 idealne polovice 67.401 m2 od same magistrale Prometnice i sve do plaže Prnjice i mora. CIJENA: 1.350.000 €

c ) Zemljište uz prometnicu za OPG površine 30.000 m2. Mogućnost izgradnje zgrade do 1,000 m2 podzemno i 400 m2 prizemlje CIJENA: 240,000€ sa parcelacijom

d) Zemljište za kamp površine 37.401 m2Od toga ca. 7.000 m2 u T3 zoni (izgradnja kampa i popratnog sadržaja) a ostalih 30.000 m2 za parking ili OPG. CIJENA: 1.050.000 €

e) Zemljište 50,000 m2 T-3 zona (Kamp) sa popratnim sadržajem uz samu plažu i more, sa pristupnim putem i izlazom na glavnu prometnicu CIJENA : 1,750,000 €

Šifra objekta: ALG-1544
Die Insel Pag ist eines der beliebtesten Sommerziele in Kroatien. Pag liegt in der nördlichen Adria und ist die fünftgrößte kroatische Insel, verfügt aber auch über die längste Küste. An den Rändern der Insel Pag verbergen sich zahlreiche schöne Strände, von denen die meisten Kiesstrände sind. Die beiden wichtigsten Städte auf der Insel Pag sind Pag und Novalja, aber es gibt auch viele kleinere Städte auf der Insel, die im Sommer beliebte Touristenziele sind. Auf keiner anderen Insel Kroatiens gibt es mehr Festivals als auf der Insel Pag. Im Sommer wird der Strand Zrće in Novalja zum Hauptveranstaltungsort aller Veranstaltungen.

Die ALPHA LUXE GROUP verkauft Mehrzweckgrundstücke in unmittelbarer Nähe des berühmten Strandes Zrće in Novalja auf der Insel Pag. Es ist nur 2 km vom Zentrum von Novalja entfernt. Das Land verfügt über eine eigene Trinkwasserquelle, was zusätzliche Möglichkeiten für die Kommerzialisierung bietet. Es liegt oberhalb des wunderschönen, weitläufigen Kiesstrandes von Prnjica, einem der Top-10-Strände auf der Insel Pag.

Die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 134.803 m2, es besteht jedoch auch die Möglichkeit, kleinere Grundstücke zu erwerben.
Wir listen mehrere Verkaufsoptionen auf:

a) Kauf des gesamten Grundstücks von 134.803 m2, davon in Zone T3 ca. 14.000-16.000 m2. Das Grundstück liegt an der Autobahn Novalja - Pag zum Strand und zum Meer. Eine Süßwasserquelle auf dem Grundstück. PREIS: 2.790.000 €

b) Kauf der Hälfte der idealen Hälfte von 67.401 m2 von der Autobahn Prometnica selbst bis zum Strand und Meer von Prnjica. PREIS: 1.350.000 €

c) Grundstück neben der Straße für OPG mit einer Fläche von 30.000 m2. Es besteht die Möglichkeit, ein Gebäude mit einer Fläche von bis zu 1.000 m2 unter der Erde und 400 m2 im Erdgeschoss zu errichten. PREIS: 240.000 € mit Unterteilung

d) Lagergrundstück mit einer Fläche von 37.401 m2, davon ca. 7.000 m2 in der T3-Zone (Bau des Lagers und begleitender Einrichtungen) und die anderen 30.000 m2 für Parkplätze oder OPG. PREIS: 1.050.000 €

e) Grundstück 50.000 m2 T-3-Zone (Camp) mit dazugehörigen Einrichtungen neben dem Strand und dem Meer, mit Zufahrtsstraße und Ausgang zur Hauptstraße PREIS: 1.750.000 €

Immobilien ID: ALG-1544
L'isola di Pag è una delle destinazioni estive più popolari in Croazia. Pag si trova nell'Adriatico settentrionale ed è la quinta isola croata più grande, ma ha anche la costa più lunga. I bordi dell'isola di Pag nascondono numerose belle spiagge, la maggior parte delle quali sono di ciottoli. Le due città più importanti dell'isola di Pag sono Pag e Novalja, ma ci sono anche molte città più piccole sull'isola che sono le mete turistiche preferite in estate. Nessun'altra isola in Croazia ha più festival dell'isola di Pago. Durante l'estate, la spiaggia di Zrće a Novalja diventa la sede principale di tutti gli eventi.

ALPHA LUXE GROUP vende terreno multiuso nelle immediate vicinanze della famosa spiaggia di Zrće a Novalja sull'isola di Pago. Dista solo 2 km dal centro di Novalja. Il terreno dispone di una propria fonte di acqua potabile, che offre ulteriori opportunità di commercializzazione. Si trova sopra la bellissima e ampia spiaggia di ciottoli di Prnjica, una delle 10 migliori spiagge dell'isola di Pago.

La superficie totale del terreno è di 134.803 m2, ma è possibile acquistare anche appezzamenti più piccoli.
Elenchiamo diverse opzioni di vendita:

a) Acquisto dell'intero lotto di 134.803 mq, di cui in zona T3 ca. 14.000-16.000 mq. Il terreno va dall'autostrada Novalja - Pag alla spiaggia e al mare. Una sorgente di acqua dolce sulla proprietà. PREZZO: € 2.790.000

b) Acquisto di 1/2 della metà ideale di 67.401 m2 dalla stessa autostrada Prometnica e fino alla spiaggia di Prnjica e al mare. PREZZO: € 1.350.000

c) Terreno vicino alla strada per OPG con una superficie di 30.000 m2. La possibilità di costruire un edificio fino a 1.000 m2 interrato e 400 m2 piano terra PREZZO: € 240.000 con lottizzazione

d) Terreno del campeggio con una superficie di 37.401 m2, di cui ca. 7.000 m2 nella zona T3 (costruzione del campo e strutture accessorie) e gli altri 30.000 m2 per parcheggio o OPG. PREZZO: € 1.050.000

e) Terreno 50.000 mq zona T-3 (Campeggio) con annessi servizi vicino alla spiaggia e al mare, con strada di accesso e uscita sulla strada principale PREZZO: € 1.750.000

Codice immobile: ALG-1544
The island of Pag is one of the most popular summer destinations in Croatia. Pag is located in the northern Adriatic and is the fifth largest Croatian island, but also has the longest coastline. The edges of the island of Pag hide numerous beautiful beaches, most of which are pebbly. The two most important cities on the island of Pag are Pag and Novalja, but there are also many smaller towns on the island that are favorite tourist destinations in the summer. No other island in Croatia has more festivals than the island of Pag. During the summer, Zrće beach in Novalja becomes the main venue for all events.

ALPHA LUXE GROUP is selling multipurpose land in the immediate vicinity of the famous Zrće beach in Novalja on the island of Pag. It is only 2 km from the center of Novalja. The land has its own source of drinking water, which provides additional opportunities for commercialization. It is located above the beautiful spacious pebble beach of Prnjica, one of the top 10 beaches on the island of Pag.

The total area of the land is 134,803 m2, but it is also possible to purchase smaller plots.
We list several sales options:

a) Purchase of the entire plot of 134,803 m2, of which in zone T3 approx. 14,000-16,000 m2. The plot is from the highway Novalja - Pag to the beach and the sea. A spring of fresh water on the property. PRICE: €2,790,000

b) Purchase of 1/2 of the ideal half of 67,401 m2 from the Prometnica highway itself and all the way to Prnjica beach and the sea. PRICE: €1,350,000

c) Land next to the road for OPG with an area of 30,000 m2. The possibility of building a building of up to 1,000 m2 underground and 400 m2 ground floor PRICE: €240,000 with subdivision

d) Camp land with an area of 37,401 m2, of which approx. 7,000 m2 in the T3 zone (construction of the camp and accompanying facilities) and the other 30,000 m2 for parking or OPG. PRICE: €1,050,000

e) Land 50,000 m2 T-3 zone (Camp) with accompanying facilities next to the beach and the sea, with access road and exit to the main road PRICE: €1,750,000

Custom ID: ALG-1544
Њyспа Паг јест једнyм з најпопуларниејсзyцх летницх миејсц њ Цхорњацји. Паг знајдује сиę на пółноцнyм Адриатyку и јест пиąтą цо до њиелкоśци цхорњацкą њyспą, але ма теż најдłуżсзą линиę брзегоњą. Брзеги њyспy Паг скрyњајą лицзне пиęкне плаżе, з ктóрyцх њиęксзоśћ јест камиениста. Дња најњаżниејсзе миаста на њyспие Паг то Паг и Новаља, але на њyспие јест теż њиеле мниејсзyцх миастецзек, ктóре латем сą улубионyми целами турyстyцзнyми. Żадна инна њyспа њ Цхорњацји ние ма так њиелу фестињали јак њyспа Паг. Латем плаżа Зрће њ Новаљи стаје сиę гłóњнyм миејсцем њсзyсткицх импрез.

АЛПГА ЛУXЕ ГРОУП спрзедаје грунтy њиелофункцyјне њ безпоśредним сąсиеџтњие сłyннеј плаży Зрће њ миејсцоњоśци Новаља на њyспие Паг. То тyлко 2 км од центрум Новаљи. Терен посиада њłасне ујęцие њодy питнеј, цо стњарза додаткоње моżлињоśци комерцјализацји. Знајдује сиę над пиęкнą, прзестроннą żњироњą плаżą Прњица, једнą з 10 најлепсзyцх плаż на њyспие Паг.

Цаłкоњита поњиерзцхниа џиаłки то 134 803 м2, але истниеје рóњниеż моżлињоśћ закупу мниејсзyцх џиаłек.
Њyмиениамy килка опцји спрзедаży:

а) Закуп цаłеј џиаłки о поњиерзцхни 134.803 м2, з цзего њ стрефие Т3 ок. 14 000-16 000 м2. Џиаłка јест од аутострадy Новаља - Паг до плаży и морза. На џиаłце źрóдłо śњиеżеј њодy. ЦЕНА: 2 790 000 ЕУР

б) Закуп 1/2 идеалнеј поłоњy 67 401 м2 од самеј аутострадy Прометница аż до плаży Прњица и морза. ЦЕНА: 1 350 000 ЕУР

ц) Терен прзy дроџе дла ОПГ о поњиерзцхни 30.000 м2. Моżлињоśћ будоњy будyнку до 1000 м2 поџиемнего и 400 м2 партероњего ЦЕНА: 240 000 € з поџиаłем

д) Терен кемпингоњy о поњиерзцхни 37 401 м2, з цзего ок. 7 000 м2 њ стрефие Т3 (будоња обозу и заплецза тоњарзyсзąцего) ораз позостаłе 30 000 м2 под паркинг луб ОПГ. ЦЕНА: 1 050 000 €

е) Терен 50 000 м2 Стрефа Т-3 (Цамп) њраз з обиектами тоњарзyсзąцyми прзy плаży и морзу, з дрогą дојаздоњą и зјаздем на дрогę гłóњнą ЦЕНА: 1 750 000 €

Идентификатор объекта: ALG-1544
Ostrov Pag je jednou z nejoblíbenějších letních destinací v Chorvatsku. Pag se nachází na severním Jadranu a je pátým největším chorvatským ostrovem, ale má také nejdelší pobřeží. Okraje ostrova Pag ukrývají četné krásné pláže, z nichž většina je oblázková. Dvě nejvýznamnější města na ostrově Pag jsou Pag a Novalja, ale na ostrově je také mnoho menších městeček, která jsou v létě oblíbenými turistickými destinacemi. Žádný jiný ostrov v Chorvatsku nemá více festivalů než ostrov Pag. Během léta se pláž Zrće v Novalji stává hlavním dějištěm všech akcí.

ALPGA LUXE GROUP prodává víceúčelový pozemek v bezprostřední blízkosti známé pláže Zrće v Novalji na ostrově Pag. Je to jen 2 km od centra Novalje. Pozemek má vlastní zdroj pitné vody, což poskytuje další možnosti komercializace. Nachází se nad krásnou prostornou oblázkovou pláží Prnjica, jedné z 10 nejlepších pláží na ostrově Pag.

Celková výměra pozemku je 134 803 m2, ale je možné přikoupit i menší pozemky.
Nabízíme několik možností prodeje:

a) Koupě celého pozemku 134 803 m2, z toho v zóně T3 cca. 14 000-16 000 m2. Pozemek je od dálnice Novalja - Pag na pláž a moře. Pramen sladké vody na pozemku. CENA: 2 790 000 €

b) Nákup 1/2 z ideální poloviny 67 401 m2 od samotné dálnice Prometnica až po pláž Prnjica a moře. CENA: 1 350 000 €

c) Pozemek u komunikace pro OPG o výměře 30 000 m2. Možnost výstavby budovy až 1000 m2 v podzemí a 400 m2 v přízemí CENA: 240 000 € s dělením

d) Kempový pozemek o výměře 37 401 m2, z toho cca. 7 000 m2 v zóně T3 (výstavba kempu a doprovodného zázemí) a dalších 30 000 m2 pro parkování nebo OPG. CENA: 1 050 000 €

e) Pozemek 50 000 m2 T-3 zóna (Camp) s doprovodným zázemím vedle pláže a moře, s příjezdovou cestou a výjezdem na hlavní silnici CENA: 1 750 000 €

Custom ID: ALG-1544

Similar real estates nearby

2,790,000
More
Lika-Senj, Novalja
  • Land Agricultural
  • 20420217N
  • 66,509 m²
0.00/m²
More
Lika-Senj, Novalja
  • Land Agricultural
  • iro-150
  • 12,780 m²
0.00/m²
More
2,790,000
More
2,890,000
More

Lika-Senj