Filter 7
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Land Agricultural
Ad code
RE ID 5035
parcel
1 m²

Location information

country
Croatia
region
Primorje-Gorski Kotar
area
Malinska-dubašnica
location
Malinska-Dubašnica
Description

Kmetijsko zemljišče se nahaja na robu vasi Sužan na otoku Krku, Hrvaška. Sužan leži med obalnima krajema Njivice in Čižići in je 1,5km oddaljen od morja. Zemljišče je sestavljeno iz štirih parcel s parcelnimi št. 50/2, 50/3, 50 /5 in 50/6, vse k.o. Sužan, ki so dostopne po asfaltirani lokalni cesti. Priklop na komunalno infrastrukturo (elektrika in vodovod) se nahaja ob parcelah. Zemljišče je trenutno opredeljeno kot gozd, vendar je že bil vložen zahtevek za spremembo namembnosti v zazidljiva zemljišča.

Cena ne vključuje pripadajočih davščin 3% DPN.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu ali pošti pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Agricultural land is located in Sužan on the island Krk in Croatia. Sužan is located between Njivice and Čižići, 1,5km away from the sea. The land consists of four parcels, with parcel numbers: 50/2, 50/3, 50 /5 in 50/6, all c.d. Sužan and have arranged access by asphalted road. Connection to utility infrastructure (electricity and water) is located next to the plots. Land is currently defined as forest, but it has already been submitted for the change of use of land in to building land.

Price does not include 3% transaction tax.

If you are interested in buying the property, we kindly request you to read the attached invitation and submit your indicative offer by either filling out the form provided or by post or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. We also kindly ask you to review our General Terms and Conditions.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Primorje-Gorski Kotar