Filter 7

140,000

 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
RE ID 6402
size
248 m²
parcel
1 m²
year of building
1990

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Kungota
location
Kozjak nad Pesnico
Description

Nepremičnina v naravi predstavlja stanovanjsko hišo (id znak stavbe 603-76, id znak parcele št. 603-958/1 velikosti 1.218 m2), na naslovu Kozjak nad Pesnico 80B, Zgornja Kungota. Hiša je bila zgrajena leta 1990 (GURS podatki). Etažnost: K+P+M. NTP po GURS je 248,40 m2.
Objekt je v slabem stanju (potrebna menjava stavbnega pohištva, ogrevalnega sistema, v manjšem delu vidne sledi vlage). Parcela 603 958/1, na kateri stoji stavba je nepravilne oblike. 

Stanovanjska hiša se nahaja na redko poseljenem območju v Občini Kungota. Parcela je v celoti pod večjim naklonom. Parcela 603 958/2 (stoji poleg parcele 603-958/1) ni predmet prodaje.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V prodajno ceno ni vključen propadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu ali pošti pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizacij

Real estate repreents a residential house (ID sign of building 603-76, ID parcel sign No 603-958/1 size 1.218 m2), address Kozjak nad Pesnico 80b, Zgornja Kungota. The house was built in 1990 (GURS data). Floor levels: B+G+A. Net surface according GURS is 248.40 m2.
House is in poor condition (needs new windows, doors, heating system, in a smaller part there are  visible traces of moisture). The plot 603 958/1, on which the building stands is of irregular shape.

Residential house is located in a rarely populated area in the municipality of Kungota. The plot is entirely located under a hill, big slope. The plot no. 603 958/2 (stands next to our plot no. 603-958/2) is not the subject of sale.

The property is sold "as is" clause.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Podravska, Maribor okolica, Bresternica
 • House Detached
 • PH00014
 • 266 m²
 • 2,618 m²
 • 2005
180,000
More
Podravska, Hoče - Slivnica, Hotinja vas
 • House Detached
 • 6094
 • 249 m²
 • 639 m²
 • 1985
132,000
More
Podravska, Cirkulane
 • House Detached
 • PP292KT
 • 43 m²
 • 28,466 m²
 • 1984
119,900
More
Podravska, Lenart, Dolge Njive
 • House Detached
 • FF_202311201811
 • 185 m²
 • 2015
195,000
More
Podravska, Videm, Barislovci
 • House Detached
 • PH01368AB
 • 72 m²
 • 806 m²
 • 1965
137,000
More

Podravska