Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Services
Ad code
PPP298JB
size
743 m²
parcel
630 m²
year of building
1995
year of refurbishing
2000

Location information

country
Slovenia
region
Gorenjska
area
Kranj
location
Spodnja Besnica
area in detail
Poslovno stanovanjski kompleks
Description

Prodaja se poslovno stanovanjski objekt v naselju Spodnja Besnica, Občina Kranj. Sama lokacija in razporeditev prostorov ter namenska raba objekta dopušča več možnosti koriščenja nepremičnine. V pritličju možna poslovna dejavnost ( trgovina, storitvena dejavnost,..), pred objektom je več lastniških parkirišč, za objektom trije parkirni prostori. V prvem nadstropju in mansardiu pa sta dve stanovanji.

Objekt je podkletene, pritlične izvedbe z izdelano mansardo in podstrešjem. V kleti in pritličju je poslovni del, v mansardi in podstrešju so stanovanja. 

Ogrevanje je radiatorski s pečjo na kurilno olje. 

Objekt je zgrajen leta 1995 in ima naslednje neto površine: 

KLET: 172 m2 - popolnoma prilagojeni prostori tehnične ter shranjevalne narave, ima dostop od zunaj za dostavo in odlaganje. 

PRITLIČJE: 278 m2 - proizvodnja za peko kruha, trgovina, bife, terasa. 

MANSARDA: 225 m2 - dve večji stanovanji,1 manjše stanovanje ter 1 garsonjera. 

PODSTREŠJE: 68 m2 - stanovanje. 

SKUPAJ POVRŠINA: 743 m2

Okna so lesena, dvoslojna.

Talne obloge: parket  in keramika.

ZUNANJOST: Parkirišče za obiskovalce in stanovalce. 

LOKACIJA: 3 km iz Kranja, ob glavni cesti.

Objekt ima več različnih potencialov in odvisno od vizije naslednjega lastnika - kateri potencial bo izkoristil. Objekt je možno preurediti v večstanovanjsko hišo za poslovno oddajanje. Delitve v večjo število posameznih enot za nadaljnje prodajo, žal, prostorski načrt ne dovoljuje. 

 

Pravno stanje, vseljivost:

Objekt ima izdelano energetsko izkaznico.

Lastništvo v ZK je urejeno in bremen prosto.

Vseljivo takoj oz. po dogovoru.

Pogoji in ostalo

Pogoj lastnika za sklenitev posla: kupec plača davek na promet nepremičnin v višini 2% prodajne cene oz. davčne osnove.

Za ogled nas kontaktirajte na 051 690 000  - Jasmina.

Kupec nima stroškov s posredovanjem oz. agencijo.

Commercial and residential building for sale in Spodnja Besnica, Municipality of Kranj. The very location and arrangement of the premises, as well as the purposeful use of the building, allow for several possibilities of using the property. On the ground floor, possible business activity (shop, service activity,...), in front of the building there are several private parking lots, behind the building there are three parking spaces. There are two apartments on the first floor and the attic.

The building has a sub-basement, ground-floor version with a built-in mansard and an attic. There is a commercial part in the basement and ground floor, and apartments in the mansard and attic.

The heating is a radiator with a heating oil stove.

The building was built in 1995 and has the following net areas:

BASEMENT: 172 m2 - fully adapted rooms of a technical and storage nature, has access from the outside for delivery and storage.

GROUND FLOOR: 278 m2 - production for baking bread, shop, buffet, terrace.

ATTIC: 225 m2 - two larger apartments, 1 smaller apartment and 1 studio.

ATTIC: 68 m2 - apartment.

TOTAL AREA: 743 m2

The windows are wooden, double-glazed.

Flooring: parquet and ceramics.

EXTERIOR: Parking for visitors and residents.

LOCATION: 3 km from Kranj, along the main road.

The building has several different potentials, and it depends on the vision of the next owner - which potential he will use. The building can be converted into a multi-apartment building for commercial rental. Unfortunately, the spatial plan does not allow division into a larger number of individual units for resale.

Legal status, habitability:

The building has an energy certificate.

Ownership in the UK is regulated and encumbrance free.

Available immediately or by agreement.

Terms and conditions and more

The owner's condition for concluding the deal: the buyer pays real estate sales tax in the amount of 2% of the sales price or tax bases.

For a viewing, contact us on 051 690 000 - Jasmina.

The buyer does not have to pay for mediation or agency.

Building energy certificate

Required heat for heating
Class F
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

Gorenjska, Kranj
 • Business Premises Shop
 • PP071123
 • 142 m²
 • 2004
326,000
More
Gorenjska, Radovljica
 • Business Premises Business
 • PP2599246447929AT
 • 229 m²
 • 2023
530,000
More
Gorenjska, Bled
 • Business Premises Large complex
 • PP299012668590781ZM
 • 191 m²
 • 1989
 • 1
650,000
More
Gorenjska, Bled
 • Business Premises Office
 • PP299012668590779ZM
 • 145 m²
 • 2000
 • 2
650,000
More
Gorenjska, Tržič, Križe
 • Business Premises Multipurpose
 • RE ID 2189
 • 1,109 m²
 • 1929
325,300
More
Gorenjska, Kranj
 • Business Premises Warehouse
 • PP130520V
 • 1,191 m²
 • 1972
475,800
More

Gorenjska