Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Large complex
Ad code
559
size
913 m²
parcel
1 m²
year of building
1970

Location information

country
Slovenia
region
South Primorska
area
Koper/Capodistria
location
Koper
Description

Večji poslovni kompleks, na odlični dostopni in vidni ter zelo frekvenni lokaciji, v poslovno stanovanjski in obrtni coni v Kopru v ulici 15. maja, proizvodna hala primerna za dejavnosti proizvodnje, trgovine, skladiščenja in storitve. Objekt je zasnovan kot dvoladijska hala, je tlorisnih gabaritov cca 32mx31m je solidne AB montažne konstrukcijske zasnove, kot pritlični objekt z ločno montažno AB konstrukcijsko izvedbo strehe. Nepremičnino tvorijo pretežno proizvodni prostori, z dvemi večjimi odprtimi proizvodnimi, delavniškimi površinami 436m2 ter 252m2 ter z ostalimi pomožnimi prostori delavnicami ter pisarniški prostori. V najvišjem delu stavba meri h=7m. V kompleksu je možno umestiti tudi različni ločeni dejavnosti saj ima stavba več dostopov ter 6 različnih vhodov.

Zunanja manipulativna površina znaša 902m2. Zunanje površine so namenjene parkirišču za zaposlene in obiskovalce, skladiščenju na odprtem.

Proizvodna hala se nahaja v poslovno stanovanjski obrtni coni v Kopru ob osi ulice 15. maja kjer se industrijska dejavnost zaradi širitve mesta postopoma umika terciarni in kvartarni dejavnosti kakor tudi mešani rabi, poslovno-stanovanjski (mestno središče).

Predmetna nepremičnina ima večji potencial razvoja, umestitvi druge vsebine in spremembi namembnosti saj se po namenski rabi nahaja na območju centralnih dejavnosti v katera sodijo: stalna ali občasna stanovanja, trgovina (tudi trgovski center, nakupovalni center, veleblagovnica) s priročnimi skladišči, hoteli, turistična naselja in druga gostinsko-turistična dejavnost, proizvodno servisne dejavnosti, zdravstvene ustanove, domovi za ostarele, javna uprava, zavarovalniške in druge storitve. Možnost razvoja višinskega gabarita do 10m (po predlogu osnutka novega OPN Koper je maksimalen dopusten višinski gabarit na območju povečan na 14m).

Za potrebe umestitve nove dejavnosti je možna ureditev prilagojenega dostopa do objekta v obliki Drive-through izvedbe.

V objektu je izveden razvod komprimiranega zraka. Objekt ima elektroenergetski priključek s priključno močjo 35kVA. Ostali  priključki: telekomunikacija, voda, fekalna in meterorna kanalizacija.

Nepremičnina predmet prodaje ima urejene evidence po ZEN, katastrski vpis stavbe, zemljišče ima urejene meje. Stavba ima uporabno dovoljenje.

Možna je tudi oddaja nepremičnine do prodaje po ceni 9eur/m2 + obratovalni stroški.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno. 

Pogoj prodajalca za sklenitev kupoprodajnega posla: kupec je dolžan povrniti del stroškov prodaje v višini 2% pogodbene vrednosti + DDV

Vabljeni na ogled!

 

Similar real estates nearby

South Primorska, Izola/Isola, Izola
 • Business Premises Bar
 • PP99999997994481AB
 • 403 m²
 • 63 m²
 • 2004
1,100,000
More
South Primorska, Piran/Pirano, Lucija
 • Business Premises Bar
 • PP61063VV
 • 70 m²
 • 250 m²
 • 1995
1,120,000
More
South Primorska, Piran/Pirano, Lucija
 • Business Premises Services
 • OP35993457980026AB
 • 576 m²
 • 180 m²
 • 1990
1,500,000
More
South Primorska, Koper/Capodistria, Koper
 • Business Premises Multipurpose
 • ID 39
 • 269 m²
 • 2013
0.00
More

South Primorska