Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
RE ID 6623
size
139 m²
parcel
436 m²
year of building
2005

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Ormož
location
Kog
Description

Nepremičnina predstavlja samostojno stanovanjsko hišo s funkcionalnim zemljiščem v naselju Kog, občina Ormož. Zemljišče skupaj meri 436 m2. Stanovanjska stavba z oznako 305-290-1 je bila zgrajena leta 2005 in ima tri etaže (K+P+M) in skupno meri 139,10 m2. Na objektu ni dokončana fasada. Stavba ima pridobljeno gradbeno dovoljenje. Nepremičnina ima urejen dostop do javne ceste, parc.št. 926, k.o. 305 Kog, ki predstavlja javno dobro. Ogrevanje poteka preko radiatorjev. Radiatorji, plinska peč z lastnim plinohramom in mala čistilna naprava so bili odtujeni. Nepremičnina se prodaja v stanju kot je (»videno-kupljeno«). Objekt ni v uporabi.

Pripadajoči davek je 2% DPN ali obrnjena davčna stopnja v skladu s 76. členom ZDDV-1.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The property is a detached residential building with functional land in the settlement of Kog, municipality of Ormož. The land measures 436 m2 in total. The residential building with the designation 305-290-1 was built in 2005 and has three floors (K+P+M) and a total size of 139.10 m2. The facade of the building is not finished. The building has a building permit. The property has regulated access to the public road, lot no. 926, k.o. 305 Who represents the public good. Heating takes place via radiators. Radiators, a gas stove with its own gas temple and a small water treatment plant were alienated. The property is sold as-is ("seen-bought"). The facility is not in use.

The property is sold "as is" clause.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Building energy certificate

No. card: 2023-827-121-10****
Required heat for heating
Class F
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

Podravska, Majšperk, Naraplje
 • House Detached
 • PH01392AB
 • 74 m²
 • 687 m²
 • 1935
72,000
More
Podravska, Cirkulane, Gradišča
 • House Detached
 • PH01390AB
 • 90 m²
 • 4,080 m²
 • 1914
79,800
More
Podravska, Gorišnica
 • House Detached
 • PH01379AB
 • 87 m²
 • 1,345 m²
 • 1857
69,800
More
Podravska, Cirkulane, Veliki Vrh
 • House Detached
 • PH01367AB
 • 66 m²
 • 19,747 m²
 • 2010
87,000
More
Podravska, Cirkulane, Gruškovec
 • House Detached
 • FF_202307271507
 • 98 m²
 • 1995
60,000
More
Podravska, Juršinci, Sakušak
 • House Detached
 • PH01339AB
 • 36 m²
 • 38,897 m²
 • 1960
85,000
More

Podravska