Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Land Investment
Ad code
PZ2599246447795DS
size
507 m²
parcel
507 m²

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana - suburbs
area
Mengeš
location
Mengeš
area in detail
Za hiše DVOJČEK
Description

Mengeš, ravno sončno investicijsko zemljišče 507 m2 (25 x 20,3 m) z možnostjo gradnje eno- ali dvostanovanjskih objektov, P+1, vsi priključki na parceli, asfaltni dostop iz javne ceste, pogled na Kamniške Alpe, prodamo. Cena: 220.000,-eur

Območje podrobnejše namenske rabe: S- Območja stanovanj, SS-stanovanjske površine

Členitev podrobnejše namenske rabe: SSd – stanovanjske površine z dejavnostmi - enodružinska gradnja

Tipologija zazidave:   a, ac, b
Vrsta zahtevnih in manj zahtevnih objektov:

 • 11100 Enostanovanjske stavbe
 • 11210 Dvostanovanjske stavbe
 • 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene: samo materinski dom, hospic, bivalne skupnosti ipd.
 • 12630 za izobraževanje…
 • 24110 Športna igrišča
 • 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti …

Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega gradnji:
Tipi objektov a, ac
FI do 0,5
FZ do 40%
FOZP do 30%

Tlorisni gabarit objekta:  Obvezen podolgovat tloris v razmerju najmanj 1:1,4 oz. naj oblikovanje tlorisnega gabarita sledi tipičnemu razmerju značilnemu v podenoti urejanje prostora,

Streha: dvokapnica

Višina gabarita: do P+1

Skupni prostorski izvedbeni pogoji za parcelacijo in merila za določanje gradbene parcele:
(103) Določene so naslednje velikosti gradbene parcele:
- prosto stoječa enostanovanjska pozidava: od 400 m2 do 800 m2
- strnjena stanovanjska gradnja – objekti v nizu: najmanj 200 m2 za en objekt v nizu.

Za več informacij in organizacijo srečanja smo na voljo na danica@mreza.com, 040 81 70 66

Vljudno vabljeni!

Similar real estates nearby

Ljubljana - suburbs, Mengeš
 • Land For building
 • PZ03356MP
 • 729 m²
165,000
More
Ljubljana - suburbs, Medvode
 • Land Investment
 • PZ2599246447829DS
 • 1,288 m²
 • 1,288 m²
225,000
More
Ljubljana - suburbs, Medvode, Trnovec
 • Land For building
 • FF_202309151509
 • 2,748 m²
 • 2023
288,000
More

Ljubljana - suburbs