Filter 7
 • Information
 • Equipment
 • Description

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
iro-171
size
180 m²
parcel
750 m²
year of building
2023
No. of bedrooms
2
No. of bathrooms
2
No. of rooms
3

Location information

country
Croatia
region
Istria
area
Raša
location
Kunj
Description
Ovo malo mjesto se nalazi na samo 8 km od Rapca i predivnih plaža. Proplanak na kojem će se izgraditi ova vila, a sa kojeg se pruža pogled na maslinike i na Učku, naprosto predstavlja odmor za tijelo i dušu. Cijelo mjesto je bilo slabo nastanjeno, do unazad dvadesetak godina, kada su ga "otkrili" strani investitori, mahom iz Njemačke i Austrije, i od ovog malog mjesta napravili oazu vila s bazenom, uglavnom, obnavljajući već postojeće, kamene objekte. Sada se mjesto polako razvija, ali priroda i intima, još dugo ovdje neće biti narušena!
Od Labina, gdje se nalaze restorani i supermarketi je udaljenost cca 6 km, a tek 15 minuta vožnje od prvih plaža. Ima izuzetan mir te se u ljetnim danima mogu čuti samo cvrčci.
Za ovaj objekt je građevinska dozvola u procesu ishodovanja, a izgradnja počinje odmah po dobivanju pravomoćnosti.
Projekt je zamišljen za obitelj koja će se prepustiti hedonizmu, te je tako u prizemlju predviđen dnevni prostor, sa dnevnim boravkom, kuhinjom, blagovaonom u open-space varijanti, i jedna kupaona. Iz Dnevnog boravka, čiji će ugođaj grijati kamin, se izlazi na natkrivenu terasu od 25 m2 gdje je zamišljena ljetna kuhinja sa svim priključcima, i sjedećom garniturom, kako bi mogli uživati u druženju sa ekipom. U produžetku terase je predviđen prostrani bazen i sunčalište. Cijela parcela će biti ograđena, sa puno zelenih površina i mediteranskog bilja i imati će potpunu privatnost, a predviđena su i dva parkirna mjesta. Iz dnevnog prostora, na kat će voditi predivne stepenice, a na katu je predviđena jedna velika soba sa kuponom i saunom, i jedna manja soba. Iz tog će se nivoa ići na balkon, na kojem možete guštati u jutarnjoj kavici. Objekt grade iskusni investitori, te je kvaliteta zajamčena, a materijali su već pomno odabrani. Odličan omjer kvadrata i cijene!

Šifra objekta: iro-171

Energetska klasa: U izradi

Kontakt: DIJANA KESER, dijana@keser-realestate.com, +385 98 557 619

NAZOVITE RADI VIŠE INFORMACIJA:

DIJANA KESER
Licencirani agent
0038598557619

Poštovani kupci, u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, razgledavanje nekretnine moguće je isključivo uz potpis Ugovora o posredovanju. Prema istome, kupac ima obvezu platiti agencijsku proviziju u slučaju kupnje ili najma.
This small place is located only 8 km from Rabac and beautiful beaches. The glade on which this villa will be built, with a view of the olive groves and Učka, simply represents rest for body and soul. The whole place was sparsely inhabited, until about twenty years ago, when it was "discovered" by foreign investors, mainly from Germany and Austria, and they turned this small place into an oasis of villas with swimming pools, mostly by renovating already existing stone buildings. Now the place is slowly developing, but nature and intimacy will not be disturbed here for a long time!
From Labin, where there are restaurants and supermarkets, the distance is approx. 6 km, and only 15 minutes drive from the first beaches. It is extremely peaceful and only crickets can be heard on summer days.
The building permit for this facility is in the process of being obtained, and construction will begin immediately after obtaining legal authority.
The project was conceived for a family that will indulge in hedonism, so the ground floor has a living space, with a living room, kitchen, dining room in an open-space variant, and one bathroom. From the living room, the atmosphere of which will be warmed by the fireplace, there is access to a covered terrace of 25 m2, where a summer kitchen with all connections and a sofa is designed, so that you can enjoy spending time with the team. In the extension of the terrace, a spacious swimming pool and sunbathing area are planned. The entire plot will be fenced, with lots of green areas and Mediterranean plants and will have complete privacy, and two parking spaces are provided. From the living room, a beautiful staircase will lead to the first floor, and on the second floor there is one large room with a sauna and a sauna, and one smaller room. From this level you will go to the balcony, where you can enjoy your morning coffee. The facility is being built by experienced investors, so the quality is guaranteed, and the materials have already been carefully selected. Excellent ratio of square footage and price!

Custom ID: iro-171

Energy class: U izradi

Contact: DIJANA KESER, dijana@keser-realestate.com, +385 98 557 619

CALL FOR MORE INFORMATION:

DIANA KESER
Licensed agent
0038598557619

Dear customers, in accordance with the Law on Brokerage in Real Estate, viewing the property is only possible with the signature of the Brokerage Agreement. According to the same, the buyer is obliged to pay the agency commission in case of purchase or rental
To majhno mesto se nahaja le 8 km od Rabca in čudovitih plaž. Jasa, na kateri bo zgrajena ta vila, s pogledom na oljčne nasade in Učko, preprosto predstavlja počitek za dušo in telo. Celoten kraj je bil redko poseljen, vse do pred približno dvajsetimi leti, ko so ga "odkrili" tuji investitorji, predvsem iz Nemčije in Avstrije, in ta majhen kraj spremenili v oazo vil z bazeni, večinoma s prenovo že obstoječega kamna. zgradbe. Zdaj se kraj počasi razvija, a narava in intima tu še dolgo ne bosta moteni!
Od Labina, kjer so restavracije in supermarketi, je oddaljenost cca 6 km, do prvih plaž pa le 15 minut vožnje. Je izjemno mirno in v poletnih dneh je slišati le čričke.
Gradbeno dovoljenje za ta objekt je v postopku pridobivanja, gradnja pa se bo pričela takoj po pridobitvi pravnomočnosti.
Projekt je bil zasnovan za družino, ki se bo predajala hedonizmu, zato je v pritličju bivalni prostor, z dnevno sobo, kuhinjo, jedilnico v open-space varianti ter eno kopalnico. Iz dnevne sobe, katere ozračje bo grel kamin, je izhod na pokrito teraso velikosti 25 m2, kjer je zasnovana letna kuhinja z vsemi priključki in sedežno garnituro, da lahko uživate v druženju z ekipo. . V podaljšku terase je predviden prostoren bazen in prostor za sončenje. Celotna parcela bo ograjena, z veliko zelenicami in mediteranskimi rastlinami ter bo imela popolno zasebnost, zagotovljeni pa sta tudi dve parkirni mesti. Iz dnevne sobe bo vodilo lepo stopnišče v prvo nadstropje, v drugem nadstropju pa je en večji prostor s savno in savno ter en manjši prostor. Iz tega nadstropja greste na balkon, kjer si lahko privoščite jutranjo kavo. Objekt gradijo izkušeni investitorji, zato je kvaliteta zagotovljena, materiali pa že skrbno izbrani. Odlično razmerje kvadrature in cene!

Šifra objekta: iro-171

Energijski razred:U izradi

Kontakt: DIJANA KESER, dijana@keser-realestate.com, +385 98 557 619

POKLIČITE ZA VEČ INFORMACIJ:

DIANA KESER
Zastopnik z licenco
0038598557619

Spoštovane stranke, v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju je ogled nepremičnine možen le s podpisom pogodbe o posredovanju. Po istem je kupec dolžan plačati agencijsko provizijo v primeru nakupa ili najema
Dieser kleine Ort liegt nur 8 km von Rabac und wunderschönen Stränden entfernt. Die Lichtung, auf der diese Villa gebaut wird, mit Blick auf die Olivenhaine und Učka, ist einfach Erholung für Körper und Seele. Der gesamte Ort war dünn besiedelt, bis er vor etwa zwanzig Jahren von ausländischen Investoren, hauptsächlich aus Deutschland und Österreich, „entdeckt“ wurde und diesen kleinen Ort in eine Oase voller Villen mit Swimmingpools verwandelte, hauptsächlich durch die Renovierung bereits vorhandener Steine Gebäude. Jetzt entwickelt sich der Ort langsam weiter, aber die Natur und die Intimität werden hier noch lange nicht gestört!
Von Labin, wo es Restaurants und Supermärkte gibt, beträgt die Entfernung ca. 6 km und von den ersten Stränden sind es nur 15 Autominuten. Es ist äußerst friedlich und an Sommertagen sind nur Grillen zu hören.
Die Baugenehmigung für diese Anlage wird derzeit eingeholt und der Bau wird unmittelbar nach Erhalt der rechtlichen Genehmigung beginnen.
Das Projekt wurde für eine Familie konzipiert, die dem Hedonismus frönen möchte. Daher verfügt das Erdgeschoss über einen Wohnraum mit Wohnzimmer, Küche, Esszimmer in einer Open-Space-Variante und einem Badezimmer. Vom Wohnzimmer, dessen Atmosphäre durch den Kamin erwärmt wird, gibt es Zugang zu einer überdachten Terrasse von 25 m2, auf der eine Sommerküche mit allen Anschlüssen und einem Sofa eingerichtet ist, sodass Sie die Zeit mit dem Team genießen können . In der Erweiterung der Terrasse sind ein großzügiger Swimmingpool und eine Liegewiese geplant. Das gesamte Grundstück wird eingezäunt, mit vielen Grünflächen und mediterranen Pflanzen ausgestattet und bietet absolute Privatsphäre, außerdem sind zwei Parkplätze vorhanden. Vom Wohnzimmer führt eine schöne Treppe in den ersten Stock und im zweiten Stock gibt es einen großen Raum mit Sauna und Sauna sowie einen kleineren Raum. Von dieser Ebene aus gelangen Sie auf den Balkon, wo Sie Ihren Morgenkaffee genießen können. Da die Anlage von erfahrenen Investoren gebaut wird, ist die Qualität gewährleistet und die Materialien wurden bereits sorgfältig ausgewählt. Hervorragendes Verhältnis von Quadratmeterzahl und Preis!

Immobilien ID: iro-171

Leistungsklasse: U izradi

Kontakt: DIJANA KESER, dijana@keser-realestate.com, +385 98 557 619

RUFEN SIE FÜR WEITERE INFORMATIONEN AN:

DIANA KESER
Lizenzierter Agent
0038598557619

Sehr geehrte Kunden, gemäß dem Immobilienmaklergesetz ist eine Besichtigung der Immobilie nur mit der Unterzeichnung des Maklervertrags möglich. Danach ist der Käufer bei Kauf oder Vermietung zur Zahlung der Vermittlungsprovision verpflichtet.
Questo piccolo posto si trova a soli 8 km da Rabac e dalle bellissime spiagge. La radura su cui sarà costruita questa villa, con vista sugli uliveti e sul Monte Maggiore, rappresenta semplicemente il riposo per il corpo e l'anima. L'intero luogo era scarsamente abitato, fino a una ventina di anni fa, quando fu "scoperto" da investitori stranieri, soprattutto tedeschi e austriaci, che trasformarono questo piccolo luogo in un'oasi di ville con piscina, per lo più ristrutturando pietre già esistenti. edifici. Ora il posto si sta lentamente sviluppando, ma la natura e l'intimità qui non saranno disturbate per molto tempo!
Da Albona, dove si trovano ristoranti e supermercati, la distanza è di circa 6 km, e dalle prime spiagge solo 15 minuti di auto. È estremamente tranquillo e nelle giornate estive si sentono solo i grilli.
Il permesso di costruire per questa struttura è in fase di ottenimento e la costruzione inizierà immediatamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione legale.
Il progetto è stato pensato per una famiglia che vuole abbandonarsi all'edonismo, quindi il piano terra è composto da una zona giorno, con soggiorno, cucina, sala da pranzo nella variante open-space e un bagno. Dal soggiorno, la cui atmosfera sarà riscaldata dal camino, si accede ad una terrazza coperta di 25 m2, dove è stata progettata una cucina estiva con tutti i collegamenti e un divano, per trascorrere del tempo con la squadra. . Nel prolungamento della terrazza è prevista una spaziosa piscina e una zona prendisole. L'intero terreno sarà recintato, con molte aree verdi e piante mediterranee e avrà completa privacy, e saranno forniti due posti auto. Dal soggiorno una bella scala conduce al primo piano, e al secondo piano c'è una grande stanza con sauna e sauna, e una stanza più piccola. Da questo livello andrai sul balcone, dove potrai goderti il ​​caffè mattutino. La struttura è stata costruita da investitori esperti, quindi la qualità è garantita e i materiali sono già stati accuratamente selezionati. Ottimo rapporto tra metratura e prezzo!

Codice immobile: iro-171

Classe energetica: U izradi

Contatto: DIJANA KESER, dijana@keser-realestate.com, +385 98 557 619

CHIAMA PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

DIANA KESER
Agente autorizzato
0038598557619

Gentili clienti, in conformità con la legge sull'intermediazione immobiliare, la visione dell'immobile è possibile solo con la firma del contratto di intermediazione. Secondo lo stesso, l'acquirente è tenuto a pagare la commissione d'agenzia in caso di acquisto o locazione.

Building energy certificate

Energy certificate is being obtained

Similar real estates nearby

Istria, Raša, Drenje
 • House Detached
 • 112
 • 200 m²
 • 800 m²
 • 4
 • 4
 • 5
415,000
More
Istria, Raša, Drenje
 • House Detached
 • 135
 • 199 m²
 • 678 m²
 • 10
 • 3
 • 10
550,000
More
Istria, Raša, Drenje
 • House Detached
 • 2003-186
 • 181 m²
 • 1,700 m²
 • 4
 • 3
 • 10
550,000
More
Istria, Raša, Drenje
 • House Detached
 • 2003-188
 • 199 m²
 • 678 m²
 • 4
 • 3
 • 13
550,000
More
Istria, Kršan
 • House Detached
 • 5355
 • 170 m²
 • 641 m²
 • 2023
 • 3
 • 2
 • 5
498,000
More
Istria, Buje, Kaštel
 • House Detached
 • 9716 k
 • 193 m²
 • 710 m²
 • 2000
 • 4
430,000
More