Filter 7
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Large complex
Ad code
L213
size
2,696 m²
parcel
7 m²
year of building
1978
year of refurbishing
2009

Location information

country
Slovenia
region
Gorenjska
area
Žirovnica
location
Žirovnica
Description

GORENJSKA - ŽIROVNICA – Moste

Poslovno delavniški kompleks z zemljiščem.

Namembnost obravnavane nepremičnine razdelimo na dva funkcionalna zaključna sklopa.

- Poslovni objekt z zemljiščem skupna površina zemljišča znaša 2.194 m2. Poslovni objekt ima pritličje, nadstropje in mansardo.

V vseh etažah se nahaja pisarniški in pomožni prostori, skupaj neto površine 1.447 m2.

- Delavniški kompleks, skupna površina zemljišča znaša 5.194 m2.

Na zemljišču stoji delavniški objekt (550 m2), objekt garaž neto površine 394 m2 in objekt garaž z nadstrešnico neto tlorisne površine 305,40 m2.

POSLOVNI OBJEKT:

Upravna stavba: Leta 1978 je bil objekt zgrajen. Leta 1985 izvedena prva sanacija strehe in izgradnja mansardnega dela.

Leta 2000 izvedena sanacija strešne kritine, leta 2005 je bila na fasadi nameščena 5cm ekspandiranega poliestra. Zamenjana okna.

Leta 2009 so bili obnovljeni pisarniški prostori v pritličju in 1. nadstropju.

DELAVNIŠKI KOMPLEKS:

Objekt delavnica: Zgrajen leta 1960 ima P in N in delno odprta nadstrešnica. V pritličju dve večji delavnici, v nadstropju so pisarne, arhiv in skladišče. Objekt je bil leta 2014 v celoti obnovljen.

Objekt garaža: Zgrajen leta 1995. Pritličje obsega zaprte garaže, skladišče in večjo garažo. Objekt je vzdrževan.

Zunanje površine so v celoti asfaltirane in ograjene z žično ograjo, video nadzor.

Zemljišče se nahaja na območju namenske rabe CU-osrednje centralna dejavnost.

Na južni strani med avtocesto in regionalno cestno, nova poslovno industrijska cona.

Soseska je dobro opremljena s komunalno infrastrukturo. Lokacija je na okolje vezana z oskrbo z električno energijo preko podzemnih kablih, z vodovodom in hidrantno mrežo, plinovod in TK omrežjem. Cestna opremljenost je dobra. Vsa potrebna infrastruktura je v Žirovnici.

Objekt je dobro vzdrževan. Zunanje površine so asfaltirane z urejenim odvodnjavanjem in robniki urejena za parkirna mesta in zelenica.

Narejena je že idejna zasnova ureditve hostla v upravni stavbi.

Cena: 1.990.000 EUR

Koda: L213

Naročitelj kot pogoj za sklenitev prodajne pogodbe izpostavlja, da mora kupec poleg plačila dogovorjene kupnine, prodajalcu povrniti polovico stroškov, ki so nastali s prodajo nepremičnine.

 

Building energy certificate

Required heat for heating
Class D
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Gorenjska