Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Office
Ad code
RE ID 915
size
1,365 m²
parcel
1 m²
year of building
2009

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Miklavž na Dravskem polju
location
Miklavž na Dravskem Polju
Description

Celoten kompleks zajema dva ločena objekta, ki omogočata bivanje in hkrati opravljanje dejavnosti.

Prva stavba (ID znak 694-707) zajema pisarniške prostore, stanovanje z ločenim vhodom ter v prizidku še večje skladišče oz. delavnico z lastnim parkiriščem. Objekt je delno opremljen in skupaj meri 1.177 m2. V kurilnici so 3 plinske peči, kar omogoča ločeno ogrevanje vsakega od sklopov: delavnica, pisarne in stanovanje. Druga stavba (ID znak 694-943) in skupaj meri 189 m2. V osnovi je grajena kot stanovanjska, lahko pa bi se uporabila tudi za poslovno - pisarniški namen. 

Pričakovana najemnina za celotno nepremičnino znaša 4,8 €/m2/mesec + DDV1. Najem je možen po delih oz. zaokroženih (smislenih) celotah. Tekoči stroški se delijo med uporabniki in se razdelijo po vnaprej dogovorjenem ključu1.

Dodatna prednost kompleksa je bližina avtocestnega priključka, ki je oddaljen zgolj 850 m.

Navedena cena ne vključuje DDV.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na naslov pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The entire complex includes two separate buildings, which enables living and at the same time carrying out activities.

The first building (ID number 694-707) includes office space, an apartment with a separate entrance, and in the annex an even larger warehouse or workshop with its own parking lot. The building is partially furnished and measures 1,177 m2 in total. There are 3 gas stoves in the boiler room, which enables separate heating of each of the sections: workshop, offices and apartment. The second building (ID number 694-943) and measures 189 m2 in total. It is basically built as a residence, but it could also be used for business - office purposes. The year of construction was 2009.

An additional advantage of the complex is the proximity of the highway connection, which is only 850 m away.

Possible rental as a whole or in parts.

The price does not includes VAT.

If you are interested in buying or renting a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Building energy certificate

No. card: The office building is located at Cesta ob Ribniku 39 in 41, Miklavž na Dravskem polju app. 11 km away from the city center of Maribor. The highway exit Ljubljana - Maribor is located in the immediate vicin**** It applies to: 18.07.2027
Required heat for heating
Class C 59 kWh/m²a
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+
97 kWh/m²a
0100200300400500600+
and
242 kWh/m²a
0100200300400500600+
0255075100125150175+
51 kg/m²a

Similar real estates nearby

Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Office
 • OP00503UL
 • 13 m²
 • 2022
180per month
More
Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Services
 • 421441
 • 582 m²
 • 2002
10.00/m²
More
Podravska, Maribor, Tezno
 • Business Premises Warehouse
 • 419767
 • 900 m²
 • 1976
4.60/m²
More
Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Office
 • ST 8
 • 550 m²
 • 2018
12.00/m²
More
Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Office
 • ST 9
 • 50 m²
 • 2019
 • 4
6.50/m²
More
Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Office
 • ST 4
 • 138 m²
 • 2020
550
More

Podravska