Filter 7

4.00/m² per month

 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Industrial complex
Ad code
RE ID 1270
size
4,500 m²
parcel
5 m²
year of building
1970

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Hoče - Slivnica
location
Spodnje Hoče
Description

Poslovno-proizvodni kompleks bivšega Meteorita v Hočah obsega dvoladijsko proizvodno halo s pomožnimi prostori v pritličju v skupni izmeri 3.341 m2, ter poslovne prostore v 1. nadstropju v izmeri 1.159 m2. Kompleks zaokrožuje stavbno zemljišče v izmeri cca 3.400 m2 s kleparsko delavnico, na njem je postavljen tudi lastniški portalni žerjav, ter solastniški delež na dvorišču pred halo ter solastniški delež parkirišča pred vhodom v poslovno stavbo.

Skladiščni del se lahko odda dvema najemnikoma, saj je možno hali ločiti; vsaka od hal je široka 25 m, ena meri v dolžino cca. 55m, druga pa cca. 48 m.

Najemnina za pisarne znaša 6.5 €/m2 + DDV, najemnina za skladišča pa znaša 4 €/m2 + DDV; tekoči stroški se delijo med uporabniki in se razdelijo po vnaprej dogovorjenem ključu.

V kolikor se zanimate za najem ali nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. Prosimo vas tudi, da se seznanite z našimi splošnimi pogoji.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The business and production complex of the former Meteorite in Hoče includes a two-ship production hall with auxiliary rooms on the ground floor with a total size of 3,096 m2, and business premises on the first floor with a size of 1,149 m2. The complex includes a building plot measuring approx. 3,400 m2 with a carpentry workshop, where the owner's gantry crane is also located, as well as a co-ownership share in the yard in front of the hall and a co-ownership share of the parking lot in front of the entrance to the office building.

The warehouse part can be rented out to two tenants, as it is possible to separate the hall; each of the halls is 25 m wide, one measures approx. 55m, and the other approx. 48 m.

The rent for offices is €6.5/m2 + VAT, and the rent for warehouses is €4/m2 + VAT; running costs are shared between users and distributed according to a pre-agreed key.

If you are interested in renting or  buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. We also kindly ask you to review our General Terms and Conditions.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Podravska, Maribor, Tezno
 • Business Premises Warehouse
 • PP2891886685908008ZM4
 • 975 m²
 • 1980
5.50/m² per month
More
Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Office
 • OP00532UL
 • 453 m²
 • 2022
 • 1
5,499per month
More
Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Office
 • OP00503UL
 • 13 m²
 • 2022
180per month
More
Podravska, Maribor, Tabor
 • Business Premises Multipurpose
 • OP00365DR
 • 87 m²
 • 2000
10.00per month
More
Podravska, Kungota, Gradiška
 • Business Premises Workshop
 • OP00549UL
 • 450 m²
 • 2007
2,000per month
More
Podravska, Maribor, Studenci
 • Business Premises Office
 • OP00545UL
 • 62 m²
 • 2006
600per month
More

Podravska