• Information
 • description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Office
Ad code
OP25211EC
size
250 m²
year of building
2022
flat
1.

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Center
location
Center
Position
City/town
description
V središču Ljubljane, dokončujemo poslovno stanovanjski objekt in samo še nekaj pisarniški prostorov imamo na voljo. Odlična lokacija narekuje vrhunsko stavbo, ki bo vsebovala moderno restavracijo z lahko hrano, dve nadstropji pisarniških prostorov in 7 luksuznih stanovanj.

Stavba se nahaja v središču Ljubljane v območju za pešce z enostavnim dostopom do hotelov, restavracij, javnega prevoza LPP, pošte, bank, Mestne hiše, Državnega zbora, Univerze v Ljubljani, Opernega in baletnega gledališča, Katedrale, Kulturnega doma Cankarjev dom, Glavno sodišče, Ljubljanski grad, Centralna živilska tržnica, Ljubljanica itd.

Predmetni prostori se lahko uporabljajo za pisarne, laboratorije, klinike ali druga umirjena podjetja. Oddamo v dolgoročni najem pisarno odprtega tipa v prvem nadstropju stavbe z možnostjo širitve v drugo nadstropje.

Pisarne bodo zgrajene in vseljive septembra 2022 in jih je mogoče opremiti oziroma prilagoditi glede na potrebe najemnika, ob upoštevanju dodatnih stroškov.

1. Lastnosti prostora:
- Površina poslovnega prostora, 400m2, open space, z možnostjo najema dodatne površine ca 200 m2,
- 4 kompleti stranišč, možnost delitve na manjše enote,
- 4 x neposredni dostop z dvigalom in 2 dostopa skozi hodnik po stopnicah
- Možnost izbire talne obloge (Preproga ali vinil),
- Vgrajen sistem ogrevanja, prezračevanja in hlajenja,
- Visoka hitrost internetne povezave,
- Možnost večje priklopne električne moči,
- Zgradbo bo upravljal investitor s skrbjo, da bo v prihodnjih letih ohranil visoke standarde

2. V najemnino ni vključeno:
- Notranje modularne stene, za prilagajanje prostora najemniku,
- Notranja razsvetljava glede na konfiguracijo notranjega prostora najemnika,
- Pohištvo,
- Druge posebne zahteve najemnika

3. Parkirišče:
Objekt se nahaja na ulici za pešce, zato je možno trajno parkiranje najeti v eni izmed izbranih parkirnih hiš:
- Miklošičeva / Hotel Union (100m oddaljenost),
- Kongresni trg (350m oddaljenost),
- Trdinova (450m razdalja)

Pogoj najemodajalca za sklenitev posla:
- Najemnik mora biti 100% davčni zavezanec,
- Minimalna doba najema 36 mesecev,
- Znesek varščina znaša: 10.000 EUR,
- Najemnik prevzame v plačilo del dodatnih storitev, tj. sestave najemne pogodbe, kar vključuje naslednja dejanja posrednika: izvedbo primopredaje nepremičnine in sestavo zapisnika, sodelovanje pri prepisu naročnin, pripravo in hrambo slikovnega gradiva, skladno s cenikom, navedenim v splošnih pogojih poslovanja nepremičninske družbe tako, da najemnik pri oglaševani najemnini in trajanju najema plača enkratni znesek za dodatne storitve 5.625 EUR plus 22 % DDV, skupaj 6.862,5 EUR

In the center of Ljubljana, we are completing a business and residential building and we only have a few more office space available. The excellent location dictates a state-of-the-art building that will feature a modern light food restaurant, two floors of office space and 7 luxury apartments.

The building is located in the center of Ljubljana in the pedestrian area with easy access to hotels, restaurants, public transport LPP, post office, banks, City Hall, National Assembly, University of Ljubljana, Opera and Ballet Theater, Cathedral, Cultural Center Cankarjev dom, Main Court , Ljubljana Castle, Central Food Market, Ljubljanica, etc.

Subject rooms can be used for offices, laboratories, clinics or other calm companies. We are renting an open-plan office on the first floor of a building with the possibility of expanding to the second floor.

Offices will be built and ready to move in in September 2022 and can be equipped or adapted to the needs of the tenant, taking into account additional costs.

1. Space features:
- Business space, 400m2, open space, with the possibility of renting an additional area of ??about 200 m2,
- 4 sets of toilets, possibility of division into smaller units,
- 4 x direct access by lift and 2 accesses via hallway by stairs
- Choice of flooring (Carpet or vinyl),
- Built - in heating, ventilation and cooling system,
- High speed internet connection,
- Possibility of higher connected electric power,
- The building will be managed by the investor with care to maintain high standards in the coming years 2. The rent does not include:
- Interior modular walls, for adapting the space to the tenant,
- Interior lighting according to the configuration of the tenant \'s interior space,
- Furniture,
- Other special requirements of the tenant

3. Parking:
The building is located on a pedestrian street, so it is possible to rent permanent parking in one of the selected parking garages:
- Miklošičeva / Hotel Union (100m distance),
- Congress Square (350m distance),
- Trdinova (450m distance)

Landlord \'s condition for concluding the deal:
- The tenant must be 100% taxable,
- Minimum rental period 36 months,
- The amount of the security is: EUR 10,000,
- The tenant takes over part of the additional services, ie. composition of the lease agreement, which includes the following actions of the broker: handover of the property and the preparation of minutes, participation in the transcription of subscriptions, preparation and storage of pictorial material, in accordance with the price list specified in the general terms and conditions. one - off amount for additional services EUR 5,625 plus 22% VAT, total EUR 6,862.5

Building energy certificate

Required heat for heating
Class B1
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

Ljubljana, Moste Polje, BTC
 • Business Premises Office
 • OPP311071MP
 • 259 m²
 • 2019
12.50/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, BTC
 • Business Premises Office
 • OP01988MP
 • 259 m²
 • 2019
3,234per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • OP23754EC
 • 250 m²
 • 2010
 • 1
2,500per month
More
Ljubljana, Center
 • Business Premises Office
 • OP17843EC
 • 240 m²
 • 2010
 • 7
10.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Bizovik
 • Business Premises Office
 • 20150422Z5IDP
 • 240 m²
 • 2009
 • 1
9.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje
 • Business Premises Office
 • 20121002O3GMF
 • 240 m²
 • 1990
 • 1
7.00/m² per month
More

Ljubljana

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.