Land For building, Ljubljana, Šiška, Zgornja Šiška

 • For rent
 • -20%
 • 5,192
 • 2,596 m²
 • 1950
6,500 €

5,192

 • Information
 • description

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
OZ25153RL
size
2,596 m²
year of building
1950
flat
Ground floor

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Šiška
location
Zgornja Šiška
description
Oddamo zemljišče z velikima žerjavnima mostnima dvigaloma v poslovni coni in neposredni bližini obvoznice. Eno dvigalo je nižje in ima razpon 15m ter kapacitete 10 ton, drugo pa je višje (portalno dvigalo) z razponom 35m ter nosilnostjo 50+12 ton.

Zaradi obstoječe nosilne konstrukcije žerjavne proge, je mogoče nanjo namestiti streho oz. ustrezno pripraviti prostor za postavitev šotora ali montažnega objekta, pri čemer se lahko kot temelj uporabi temeljenje mostnega dvigala.

Obstoja možnost dolgoročnega najema za 10 let ali več ter uporabe mestnega plina in 3-fazne elektrike (trenutna razpoložljiva moč je 200 kW).

Možnost planiranja parcele in odstranitve dvigal na stroške najemodajalca. Brezplačno parkiranje je zagotovljeno v neposredni bližini. Najemnik plača polovičen znesek povprečnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tega območja kar znaša 4€/m2/leto.

Na voljo takoj, vabljeni k ogledu!

Pogoj najemodajalca za sklenitev posla: Najemnik prevzame v plačilo del dodatnih storitev, tj. sestave najemne pogodbe, kar vključuje naslednja dejanja posrednika: izvedbo primopredaje nepremičnine in sestavo zapisnika, sodelovanje pri prepisu naročnin, pripravo in hrambo slikovnega gradiva, skladno s cenikom, navedenim v splošnih pogojih poslovanja nepremičninske družbe tako, da najemnik pri oglaševani najemnini in predvidenem trajanju najema za 25 mesecev plača enkratni znesek za dodatne storitve 6.500 EUR plus 22 % DDV, skupaj 7.930 EUR.

For rent land with large overhead cranes in business zone and close to the highway. One crane is lower and has a span of 15m and a capacity of 10 tons, while the other is higher (a gantry crane) with a span of 35m and a capacity of 50+12 tons.

Due to the existing supporting structure of the crane track, it is possible to install a roof or properly prepare the space for setting up a tent or prefabricated building, whereby the foundation of the bridge lift can be used as a foundation.

There is the possibility of a long-term lease of 10 years or more and the use of city gas and 3-phase electricity (currently available power is 200 kW).

The possibility of planning the plot and removing the cranes at the lessor\'s expense. Free parking is provided in the immediate vicinity. The tenant pays half the amount of the average compensation for the use of building land of this area, which amounts to €4/m2/year.

Available immediately, welcome to visit.

The lessor\'s condition for the conclusion of the lease: the lessee pays a part of additional services of drafting the rental contract, which includes the following actions by the broker: handover of the real estate, participation in the transfer of subscriptions, the preparation and storage of pictorial material in line with the price list in the agencys general terms - under the advertised rent and predicted duration of lease for 25 months, the lessee pays a one-off amount of 6.500 EUR plus 22 % VAT, which amounts to 7.930 EUR.

Similar real estates nearby

1.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Sostro
 • Land Not for building
 • OZ15992452360987AB
 • 1,500 m²
 • 1,500 m²
1,000per month
More
Ljubljana, Šiška, Litostroj
 • Land Industrial
 • INDUSTRIJSKA CONA LITOSTROJ
 • 3,279 m²
3.00/m² per month
More
Ljubljana, Šiška, Litostroj
 • Land Industrial
 • INDUSTRIJSKA CONA
 • 2,596 m²
3.00/m² per month
More

Ljubljana

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.