1,750,000

  • Information
  • description

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
PH10380KZ
size
400 m²
parcel
4,759 m²
year of building
1997

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Moste Polje
location
Spodnji Kašelj
description

Nepremičnina v Kašlju predstavlja enkratno priložnost za nakup hiše, ki zaradi svoje velikosti, lege in razporeditve prostorov omogoča udobje in obilo zasebnosti, hkrati pa enostaven dostop do vse pomembne infrastrukture, od ljubljanske obvoznice pa je oddaljena le 2 kilometra.

Hiša stoji na parceli velikosti 4.759m2, ki predstavlja deloma zazidljivo in deloma kmetijsko zemljišče. Grajena je kvalitetno protipotresno. Hiša je orientirana Vzhod – Zahod, zaradi razporeditve prostorov pa vzhodno sonce pozimi osvetli in ogreje tudi zahodni del hiše. Poleti, ko je lok sonca višji, pa hiša znotraj ni osončena.

Na zahodnem delu hiše se nahaja prostorna terasa. Okolica hiša pa je lepo urejena in predstavlja okrasni parkovni vrt, s prijetno, stilsko zasaditvijo, staro 20 let. Poleg okrasne zasaditve, je na parceli tudi sadno drevje, jagodičje ter dva zelenjavna vrtova za samooskrbo.

Na vrtu pred hišo je zidan bazen  velikosti 10x5m. Bazen je obdan s folijo, porfido obzidava. Ob bazenu stoji zunanji tuš. Do bazena so napeljane vse potrebne napeljave, bazenska voda pa se lahko ogreva preko napeljave v hiši. Bazen je osvetljen od znotraj, okrog bazena je vrtna razsvetljava.

Ob hiši se nahaja lesen objekt velikosti cca 60m2 (P+M), namenjen hrambi vrtnega pohištva. Lesen objekt ima tudi pesjak, ob njem pa se nahaja lesen nadstrešek z letno kuhinjo in parkirnim prostorom za dva avtomobila.

Za polnjenje bazena in zalivanje vrtov, je na parceli lastna vodna vrtina.

Ogrevanje je urejeno preko toplotne črpalke, v kurilnici se nahaja tudi peč na tekoča goriva in dve cisterni. Ogrevanje je talno in radiatorsko v pritličju objekta in radiatorsko v kleti in v nadstropju. V osrednjem bivalnem prostoru, ki se nahaja v pritličju, je odprto-zaprt kamin.

V bivalnih in spalnih prostorih so nameščeni komarniki.

Hiša je kvalitetno protipotresno grajena in  stilsko opremljena z lesenim pohištvom. Etažnost hiše je K+P+M. Nosilne stene so debeline 19cm, s slojem toplotne izolacije in porolitom. Vhodna vrata so lesene izvedbe z zasteklitvami. Večina oken je lesenih z dvoslojno termoplin zasteklitvijo in senčenjem z notranjimi žaluzijami.

Klet:

V kleti hiše se nahaja bivalni apartma s samostojnim vhodom (36,9m2), garaža za dve večji vozili z dvižnimi vrati (41,3m2), kurilnica z napeljavami, dvema cisternama in bojlerjem ter shrambo z orodjem in veliko odlagalne površine (21,7m2), kopalnica (10,2m2), garderobna soba (9,3m2), vse skupaj pa povezuje prostoren hodnik. V kleti, razen v apartmajskem delu, je po tleh položena keramika, prav tako v stopnišču, ki vodi iz kleti v pritličje. Ograja na stopnišču je lesena. Ogrevanje je radiatorsko.

Pritličje s teraso:

V pritličju se nahaja velik osrednji dnevno bivalni prostor (86m2), ki obsega kuhinjo, jedilnico, dnevno sobo s kaminom in izhodom na prijetno teraso ter zimski vrt. Pohištvo v kuhinji je bilo izdelano po meri, les je češnja, kuhinjske obloge so iz marmorja.Terasa, na katero se dostopa iz bivalnega prostora, je tlakovana in orientirana na zahod, nadaljuje pa se v zeleno površino pred hišo. V pritličju, se poleg bivalnega prostora nahajajo še prostoren hodnik (25,8m2), manjša kopalnica z wc-jem (3,5m2), velika knjižnica (23,5m2) z izhodom na balkon, pisarna oziroma soba za goste (13,4m2) in utility s hladilniki, pralnico in odlagalnimi površinami (16,5m2). Po tleh je položena keramika, ogrevanje je talno in radiatorsko, v dnevnem prostoru pa je nameščen tudi kamin. Stopnišče, ki vodi v nadstropje je leseno, prav tako ograje. Nameščena pa je še zaščitna ograjica za otroke.

Nadstropje:

Mansardni del predstavljata prostoren hodnik z lesenim stopniščem (25,8m2), dve veliki sobi (33,6m2 in 29,6m2) z izhodom na skupno teraso (12,43m2), ki je še neizdelana. V nadstropju je poleg dveh sob in kopalnice (9,3m2 – vzidana kotna kad obložena s keramiko, vendar brez sanitarne keramike), večji (starševski) apartma, ki predstavlja spalnico z delovnim kotičkom (36,9m2), garderobo (9,36m2), veliko izdelano kopalnico (10,72m2) in ima izhod na balkon. Iz mansarde je tudi dostop na podstrešje, po spustnih stopnicah. Po tleh je, razen v kopalnicah, položen parket.

Prevzem nepremičnine je možen takoj. Ima urejeno dokumentacijo. 

Pogoj prodajalca za nakup nepremičnine je, da kupec prevzame plačilo 2% davka na promet nepremičnin. 

Za več informacij in oglede , vam je na voljo Karmen Vidmar +386 51 686 320 ; karmen.vidmar@media-nepremicnine.si

Stranke prosimo, da se najavijo na ogled in si nepremičnine ne ogledujejo sami. 

The property in Kašelj represents a unique opportunity to buy a house, which due to its size, location and layout provides comfort and plenty of privacy, while it also has an easy access to all important infrastructure, and is only 2 kilometers away from the Ljubljana ring road.

The house stands on a plot in size of 4,759 m2. It is built with high quality materials. The house is oriented East - West. Due to the layout of the rooms, the eastern sun illuminates and heats also the western part of the house in winter. In the summer time, when the arc of the sun is higher, however, the sun does not illuminate the inside parts of the house.

In the western part of the house there is a spacious terrace. The surrounding of the house is beautifully landscaped and represents an ornamental park garden, with a pleasant, stylish 20 years old planting. In addition to ornamental planting, the plot also has fruit trees, berries and two vegetable gardens, suitable for self-sufficiency.

In the garden in front of the house is pool in size of 10x5m. The pool is surrounded by foil, porphyry walls. There is an outdoor shower by the pool. All the necessary plumbing is installed and the pool water can be heated via the plumbing in the house. There is a beautiful, stylish lighting around the pool.

Next to the house there is a wooden building of approximately 60m2 (P + M), intended for storage of garden furniture. The wooden building also has a kennel, and next to it there is a wooden canopy with a summer kitchen and a parking space for two cars.

To fill the pool and water the gardens, the plot has its own water well.

Heating is arranged via a heat pump. In the boiler room there is also a liquid fuel stove and two tanks. Heating is aranged by floor heating and on radiators on the ground floor and radiator-heating in the basement and the first floor. In the central living area, located on the ground floor, there is an open-closed fireplace.

Mosquito nets are installed in the living and sleeping areas.

The house is earthquake-proof and stylishly furnished with wooden furniture. The walls are 19 cm thick, with a layer of thermal insulation and porolite. Entrance doors are wooden. Most windows are wooden with double-glazed thermogas glazing and shaded with internal blinds.

Basement:

In the basement of the house there is a studio apartment with a separated entrance (36.9 m2), a garage for two larger vehicles with a lift door (41.3 m2), a boiler room with fixtures, two cisterns and a water heater and a large storage area ), bathroom (10.2m2), dressing room (9.3m2), all connected by a spacious hallway. In the basement, except in the studio apartment, ceramics are laid on the floor, also in the staircase leading from the basement to the ground floor. The railing on the staircase is wooden. Heating is on radiators.

Ground floor with terrace:

On the ground floor there is a large central living room (86m2), which includes a kitchen, dining room, living room with fireplace and an exit to a pleasant terrace and a winter garden. The furniture in the kitchen was custom made, the wood is cherry, the kitchen linings are made of marble. The terrace, which is accessed from the living area, is paved, oriented to the west and continues into the green area in front of the house. On the ground floor, in addition to the living room, there is a spacious hallway (25.8 m2), a small bathroom with toilet (3.5 m2), a large library (23.5 m2) with access to the balcony, office or guest room and utility with refrigerators, laundry and storage areas (16.5m2). Ceramics are laid on the floor, there is underfloor and radiator heating and a fireplace is installed in the living room. The staircase leading to the first floor is wooden. There is also a protective fence for children.

Floor:

The attic part is a spacious hallway with a wooden staircase (25.8 m2), two large rooms (33.6 m2 and 29.6 m2) with access to a common terrace (12.43 m2), which is still unfinished. On the first floor, in addition to two rooms and a bathroom (9.3 m2 - built-in corner bathtub lined with ceramics, but without sanitary ceramics), a larger (parent) apartment, which consists of a bedroom with work area (36.9 m2), wardrobe (9.36 m2) , large bathroom (10.72 m2) and has an access to the balcony. Parquet is laid on the floor, except in the bathrooms.

Takeover of the property is possible immediately. It has arranged documentation.

The condition of the seller is that the buyer pays 2% real estate transfer tax.

For more information please contact Karmen Vidmar +386 51 686 320; karmen.vidmar@media-nepremicnine.si

Clients are requested to make an appointment - not to check out the property themselves.

Building energy certificate

Required heat for heating
Class D
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Ljubljana

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.