18,000

  • Information
  • description
  • Video

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
TPSeb-zemNSV
size
3,817 m²
parcel
3 m²

Location information

country
Slovenia
region
Pomurska
area
Moravske Toplice
location
Sebeborci
Position
Countryside
description

Iščete lepo, sončno in komunalno neurejeno gradbeno parcelo s kmetijskim delom? Želite imete lepe razglede in ne preveč sosedov v neposredni bližini?  Vam ustreza območje občine Moravske Toplice? Potem imamo pravšnjo ponudbo za vas. V vasi Sebeborci, ki se nahaja par kilometrov izven Murske Sobote prodamo točno že opisano zemljišče velikosti 3.817 m2. Gradbeni del zemljišča znaša 1336 m2, kmetijski del 1489 m2 in gozd v velikosti 992 m2. To leži pravokotno na lokalno asfaltirano cesto, ki jo uporabljajo predvsem lokalni stanovalci in kmetje, ki obdelujejo svoja okoliška zemljišča in gozdove. Zemljišče ima nekaj stopinjski naklon, to je od cestišča proti gozdnem delu. Ima obliko kvadrata. Stranica ob cesti je dolga okoli 30 m, po dolžini, do spodnjega konca zemljišča kjer se nahaja gozd, je stranica parcele dolga 158 m. Spodnja stranica je krajša kot zgornja ob cestišču in sicer je dolga 17 m. Podajamo Vam izsek iz Občinskega prostorskega načrta za gradbeni del zemljišča:

Vrste dopustnih gradenj  oziroma drugih  del na območju  manjših  naselij  in zaselkov v gričevnatem delu občine  - SK

EUP z oznako SB 1 je na območju stavbnih zemljišč, ki so površine podeželskih  naselij, namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi in površinami kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, z oznako  PNRP SK, dopustni posegi za objekte:

• stanovanjske  stavbe s pomožnimi objekti:

-  eno  in dvostanovanjske  stavbe (stanovanjske hiše, kmečke hiše in druge podeželske hiše, počitniške hišice podobne enostanovanjske stavbe in dvojčki);

• ne-stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:

-  gostinske  stavbe -  penzioni,  gostišča  in podobne  stavbe  za nastanitev,  kmetije  z nastanitvijo,   turistične kmetije,   z  ali   brez  restavracij   (kampi,   šotorišča,   kot  del  dejavnosti   in  skladu   z  predpisi),   gostilne, restavracije   in točilnice,   druge  gostinske  stavbe  za kratkotrajno   namestitev  -  in sicer  samo  mladinska prenočišča,   počitniški  domovi  in  druge  gostinske  stavbe,  ki  niso  razvrščene  drugje,

-  trgovska  dejavnost,  če gre za dopolnilno  dejavnost  na kmetiji ali  prodajo izdelkov proizvodnje ali druga »butična«   itd. 

Lokacijsko informacije občine Moravske Toplice Vam lahko na vašo željo pošljemo po pošti, kjer je vse podrobno napisano.

Vodovod, električna napeljava in telefonska napeljava se nahajajo ob gradbenem delu zemljišča vzdolž občinske ceste. Ker je pretežni del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče in gozd je potrebno celotno ponudbo, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni Upravni Enoti 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ni več ovir za nakup posesti za kupca. Strošek davka na promet nepremičnin in druge davke nosi prodajalec, strošek prepisa, pri notarju ali univ. dipl. pravniku nosi kupec do celote razen overitve pogodbe, ki je tudi strošek prodajalca. Za dodatna vprašanja ali ogled vas prosimo, da se obrnite na navedenega nepremičninskega agenta. https://youtu.be/o4A85qN6LwA

Video

Pomurska

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.