Commercial building business residential building, Šibenik-Knin, Murter

 • For sale
 • 590,000
 • 448 m²
 • 1980

590,000

 • Information
 • Equipment
 • description

Real estate details

Real estate type
Commercial building business residential building
Ad code
PG00250PJ
size
448 m²
parcel
260 m²
year of building
1980
flat
Ground floor + first floor + second floor

Location information

country
Croatia
region
Šibenik-Knin
area
Murter
location
Murter
area in detail
Jezera, Donji kraj

Property equipment

Equipment

 • Air conditioning
 • Heating with electricity

Rest

 • Terrace
 • More than two parking spaces
 • Land registry
description

ODLIČNA PRILOŽNOST ZA INVESTICIJO!

Poslovno stanovanjski objekt 447,59 m2 s 6 apartmaji v 1. in 2. nadstropju in restavracijo v pritličju, parcela 260,00 m2

Na odlični lokaciji v Severni Dalmaciji, med Šibenikom in Zadrom, na otoku Murter, prodamo poslovno stanovanjski objekt z restavracijo v pritličju in šestimi apartmaji, ki se nahajajo v prvem in drugem nadstropju stavbe.

Stavba se nahaja na rtu, na izredno lepi in prijetni lokaciji, na desni strani je marina in plaža, na levi strani se prav tako nahaja plaža. Do naselja Tisno vodi lepo tlakovana pešpot.

Velikost 

Stavba meri 447,59 m2, od tega restavracija 224,78 m2, apartmaji v 1. in 2. nadstropju merijo 222,81 m2. 

Razporeditev

V pritličju stavbe je restavracija z ločenim stopniščem, ki vodi do apartmajev v zgornjih nadstropjih. Restavracija ima poslovni vhod na vzhodni strani stavbe, stanovanjski vhod se nahaja na severni strani stavbe. Restavracija ima šank v osrednjem delu, jedilnico z mizami in stoli, kuhinjo z več shrambami, shrambo ter ženske in moške sanitarije. Restavracija ima delno dvokapno in delno ravno streho, ki služi kot nepokrita terasa apartmajem v prvem nadstropju.

V prvem nadstropju stavbe, do katerega pridemo po notranjem stopnišču v zahodnem delu stavbe, se nahajajo trije aparmaji. Stanovanjsko enoto S1 sestavljajo: loža, spalnica, kopalnica, kuhinja in dnevna soba. Stanovanjsko enoto S2 sestavljajo: hodnik, kopalnica, kuhinja in dnevna soba. Stanovanjsko enoto S3 sestavljajo: spalnica, kopalnica, kuhinja in dnevna soba. Vse tri stanovanjske enote imajo dostop do delno pokrite, lepo urejene skupne terase.

V drugem nadstropju stavbe so še trije aparmaji. Stanovanjsko enoto S4 sestavljajo: loža, spalnica, kopalnica, kuhinja, dnevna soba in balkon. Stanovanjsko enoto S5 sestavljajo: hodnik, kopalnica, kuhinja, dnevna soba in balkon. Stanovanjsko enoto S6 sestavljajo: spalnica, kopalnica, kuhinja, dnevna soba in balkon.

Priključki

Internet 

Klima

Ogrevanje - električni radiatorji

Parkiranje

Parkirna mesta pred stavbo.

Lokacija in infrastruktura

Stavba se nahaja na odlični lokaciji na otoku Murter, ki leži v Severni Dalmaciji med Šibenikom in Zadrom. Nahaja se na rtu, v kraju Jezera, na izredno lepi in prijetni lokaciji. Na desni strani je marina in plaža, na levi strani se prav tako nahaja plaža. Do bližnjega naselja Tisno vodi lepo tlakovana pešpot. Murter s celino povezuje krajši most, ki se nahaja v naselju Tisno.

ZK stanje

Vpisano v ZK. 

Pogoji in ostalo

Pogoj prodajalca je, da v skladu s hrvaško zakonodajo kupec ob sklenitvi pogodbe poravna vrednost davka na promet z nepremičnino v višini 3% od končne prodajne vrednosti in 2% + DDV kot plačilo za posredovanje nepremičninski agenciji. 

VLJUDNO VABLJENI NA OGLED!

GREAT OPPORTUNITY FOR INVESTMENT!

Commercial and residential building 447.59 m2 with 6 holiday apartments on the 1st and 2nd floor and a restaurant on the ground floor, plot 260.00 m2

In an excellent location in Northern Dalmatia, between Šibenik and Zadar, on the island of Murter, we are selling a business and residential building with a restaurant on the ground floor and six apartments located on the first and second floor of the building.

The building is located on the cape, in an extremely beautiful and pleasant location, on the right side there is a marina and a beach, on the left side there is also a beach. A nicely paved footpath leads to the village of Tisno.

Size

The building measures 447.59 m2, of which the restaurant 224.78 m2, the apartments on the 1st and 2nd floor measure 222.81 m2.

Arrangement

On the ground floor of the building is a restaurant with a separate staircase leading to the apartments on the upper floors. The restaurant has a business entrance on the east side of the building, a residential entrance is located on the north side of the building. The restaurant has a bar in the central part, a dining room with tables and chairs, a kitchen with several pantries, a pantry and women's and men's toilets. The restaurant has a partly gabled and partly flat roof, which serves as an uncovered terrace for the apartments on the first floor.

On the first floor of the building, which can be reached by an internal staircase in the western part of the building, there are three apartments. Residential unit S1 consists of: loggia, bedroom, bathroom, kitchen and living room. Residential unit S2 consists of: hallway, bathroom, kitchen and living room. Residential unit S3 consists of: bedroom, bathroom, kitchen and living room. All three residential units have access to a partially covered, beautifully landscaped common terrace.

There are three more apartments on the second floor of the building. Residential unit S4 consists of: loggia, bedroom, bathroom, kitchen, living room and balcony. Residential unit S5 consists of: hallway, bathroom, kitchen, living room and balcony. Residential unit S6 consists of: bedroom, bathroom, kitchen, living room and balcony.

Connections

 • Internet
 • Climate
 • Heating - electric radiators

Parking

Parking spaces in front of the building.

Location and infrastructure

The building is located in an excellent location on the island of Murter, which lies in northern Dalmatia between Sibenik and Zadar. It is located on the cape, in Jezera, in an extremely beautiful and pleasant location. On the right side there is a marina and a beach, on the left side there is also a beach. A nicely paved footpath leads to the nearby village of Tisno. Murter is connected to the mainland by a short bridge located in the village of Tisno.

Land registry

Registered in the land registry.

Terms and conditions

The seller's condition is that in accordance with Croatian law, the buyer pays the value of real estate transfer tax in the amount of 3% of the final sale value and 2% + VAT as payment for mediation to the real estate agency.

YOU ARE KINDLY INVITED TO VISIT!

Šibenik-Knin