Land For building, Gorenjska, Radovljica, Lancovo

 • For sale
 • 299,400
 • 2,994 m²

299,400

 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
PZ02078
size
2,994 m²
parcel
2,994 m²

Location information

country
Slovenia
region
Gorenjska
area
Radovljica
location
Lancovo
Description

Radovljica, Lancovo - zazidljivo zemljišče na spodnjem delu naselja Lancovo, primerno za investicijsko gradnjo.

Zemljišče meri 2.994 m2 in leži na ravnini z urejenim dostopom tik ob glavni cesti Radovljica - Kropa. 

Območje se ureja z OPN Radovljica - Območje prostorske enote LA 07:

 • namenja se ga osrednjim površinam z možnostjo umeščanja raznolikih dejavnosti (bivanje, trgovina, gostinstvo, poslovne dejavnosti, izobraževanje, socialno varstvo, ipd.)
 • maksimalni faktor izrabe območja: 0,90 - izjeme: vaška pozidava (U1): 1,2
 • maksimalni faktor zazidanosti: 0,40 - izjeme: vaška pozidava (U1): 0,45
 • maksimalni delež odprtih bivalnih površin: 30% - izjeme vaška pozidava (U1): 20%
 • oblikovanje naj izhaja iz lokalne tradicije, oblikuje naj se drobna grajena struktura
 • na južni strani naj grajena struktura blago prehaja v krajino

Zemljišče je v celoti stavbno zaradi svoje velikosti pa primerno za izgradnjo večih objektov.

Za podrobne omejitve gradnje nas pokličite oziroma obiščite v pisarni (lokacijska informacija).

Cena: 100 EUR/m2.

Pogoj lastnika za sklenitev posla: kupec plača  polovico stroškov realizacije prodajnega posla.

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o.,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine.  Prosimo  stranke, naj  ne  ogledujejo nepremičnine sami,  ter brez predhodne najave.

Similar real estates nearby

Gorenjska, Bohinj, Bohinjska Bistrica
 • Land For building
 • RE ID 1027
 • 4,028 m²
270,000
More

Gorenjska