• Information
 • description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Multipurpose
Ad code
POSGPRITLIČJE
size
200 m²
year of building
2019

Podatki o lokaciji

country
Slovenia
region
Ljubljana - suburbs
area
Grosuplje
location
Grosuplje
description

Na odlični in hitro dostopni lokaciji, ki jo odlikuje neposredna bližina avtoceste posredujemo pri oddaji reprezentativnih in atraktivnih poslovnih prostorov v izmeri 200,45m2. Poslovni prostori se nahajo v pritličnem delu.

Razporeditev prostorov: predprostor, poslovni prostor z velikimi panoramskimi steklenimi okni in je primeren za dejavnost katera potrebuje izložbeno okno, hodnik, skupni sanitariji in predvidena čajna kuhinja ali skladišče.

Poslovni prostori so svetli, moderno in funcionalno zasnovani ter omogočajo dinamično prilagoditev prostorov in potrebne površine najemnikom. Skupni vhod je varovan z videonadzornim sistemom in sistemom za javljanje vloma. 

Za toplotno in zvočno izolacijo je poskrbljeno z ALU stavbnim pohištvom s troslojno zasteklitvijo ter žaluzijami na električni pomik. Steklene površine so zelo velike in omogočajo dobro osvetljenost prostorov. Stropovi so izvedeni v vidnem betonu, tla so poliran beton, kar prostoru daje moderen in rahlo industrijski pridih.  

Tehnična oprema prostora:
- prezračevanje z ločenim sistemom dovajanja in odvajanja odpadnega zraka iz pisarniškega dela in ločeno iz sanitarij,
- konvektorsko ogrevanje in hlajenje - ponekod stropni vpih (pritličje), v pisarnah v nadstropjih pa so stenski konvektorji lično skriti v parapetih ob oknu,
- ogrevanje celotnega objekta se izvaja preko toplotne črpalke,
- talne doze za priklope delovnih mest (220V in UTP vtičnice) omogočajo dinamično razporeditev miz.

Razporeditev prostorov (možnost najema manjših pisarn ali ločeno vsako nadstropje zase):

 • Pritličje (200.45 m2), obsega predprostor, poslovni prostor z velikimi panoramskimi steklenimi okni in je primeren za dejanost katera potrebuje izložbeno okno, hodnik, skupni sanitariji in predvidena čajna kuhinja ali skladišče in dvigalo,
 • 1.nadstropje  (214,40 m2), obsega skupni hodnik kateri povezuje vse tri poslovne prostore z ločenim vhodom v velikosti 47,95 m2 – 94,60 m2, dvigalo, hodnik, čajna kuhinja in sanitariji,
 • 2. nadstropje (217.40 m2), tloris se ponovi in je enako razporejen kot v 1.nadstropju,
 • 3.nadstropje tloris je odprt (193,40 m2), hodnik, čajna kuhinja, utility in ločeni sanitariji. 

Primerno za vsa podjetja, ki se ukvarjajo z mirno poslovno ali trgovsko dejavnostjo (komercialna, administrativna, upravna). Ker so poslovni prostori izredno svetli so primerni tudi za razna podjetja, ki se ukvarjajo z projektivo, grafičnim oblikovanjem, ipd. 

Lokacija je hitro dostopna, saj jo odlikuje neposredna bližina avtoceste. Zagotovljena so tudi parkirana mesta.

Najemnina 10 eur/m2 + 22% DDV. Obračun najemnine je brez operativnih stroškov. Ročnost najema najmanj 24 mesecev.  Poslovni prostor je na na voljo za takojšen prevzem. 

Vljudno vabljeni na ogled.

Pogoj najema je, da najemnik prevzame plačilo dela stroškov izpeljave najemnega posla v višini 1 mesečne najemnine + 22% DDV. 

In an excellent and quickly accessible location, which is distinguished by the immediate vicinity of the motorway, we mediate in the rental of representative and attractive business premises measuring 200.45 m2. Business premises are located on the ground floor.

Layout: entrance hall, office space with large panoramic glass windows and is suitable for an activity that requires a shop window, hallway, shared toilets and a kitchenette or storage.

Business premises are bright, modern and functionally designed and enable dynamic adaptation of premises and the required area to tenants. The common entrance is protected by a video surveillance system and a burglar alarm system.

Thermal and sound insulation is provided by ALU joinery with three-layer glazing and electrically operated blinds. The glass surfaces are very large and allow good lighting of the rooms. The ceilings are made of visible concrete, the floors are polished concrete, which gives the room a modern and slightly industrial touch.

Technical equipment of the room:
- ventilation with a separate system of supply and exhaust of exhaust air from the office part and separately from the toilets,
- convector heating and cooling - in some places the ceiling is blown (ground floor), and in the offices on the upper floors the wall convectors are nicely hidden in the parapets by the window,
- heating of the whole building is carried out via a heat pump,
- floor boxes for connection of workplaces (220V and UTP sockets) enable dynamic arrangement of tables.

Layout (possibility to rent smaller offices or each floor separately):

Ground floor (200.45 m2), comprises an entrance hall, office space with large panoramic glass windows and is suitable for the activity that needs a shop window, hallway, shared toilets and a kitchenette or storage and elevator,
1st floor (214.40 m2), comprises a common hallway which connects all three business premises with a separate entrance in the size of 47.95 m2 - 94.60 m2, elevator, hallway, kitchenette and toilets,
2nd floor (217.40 m2), the floor plan is repeated and is distributed in the same way as on the 1st floor,
3rd floor floor plan is open (193.40 m2), hallway, kitchenette, utility and separate toilets.
Suitable for all companies engaged in peaceful business or trade activity (commercial, administrative, administrative). As the business premises are extremely bright, they are also suitable for various companies dealing with design, graphic design, etc.

The location is quickly accessible as it is close to the motorway. Parking spaces are also provided.

Rent 10 eur / m2 + 22% VAT. The rent calculation is without operating costs. Lease maturity at least 24 months. Business premises are available for immediate collection.

You are kindly invited to visit.

The condition of the lease is that the tenant assumes the payment of part of the costs of the lease in the amount of 1 monthly rent + 22% VAT.

Similar real estates nearby

Ljubljana - suburbs, Grosuplje
 • Business Premises Multipurpose
 • POSG3NAD
 • 193 m²
 • 2019
 • 3
10.00per month
More
Ljubljana - suburbs, Grosuplje
 • Business Premises Multipurpose
 • POSG1NAD
 • 193 m²
 • 2019
 • 1
10.00per month
More

Ljubljana - suburbs

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.