• Information
 • description

Real estate details

Real estate type
Apartment 4 room
Ad code
BA S20
size
150 m²
year of building
2022
flat
3.
settlement

Podatki o lokaciji

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Bežigrad
location
Črnuče
description

V Spodnjih Črnučah smo v mesecu marcu 2021 pričeli z gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta Bele arkade z 22. stanovanji in 3. poslovni prostori, namenjenih storitvam in gostinski dejavnosti. Predviden zaključek gradnje je v mesecu maju leta 2022.

Več o projektu in razpoložljivosti stanovanj si lahko lahko ogledate na spletni strani www.belearkade.si 

Predstavljamo vam 4-sobno reprezentativno stanovanje v 3.nad. /3. nad. Lega je V-J-Z. Stanavanju pripadata 2 PM ob objektu.

Bruto površine: 209,4 m2

Neto površine: 126,2 m2

Terasa: 72 m2

Shramba: 11,20 m2 

OPIS STANOVANJA:

Štiri sobno stanovanje ima izjemno lego in funkcionalen tloris. Dodatno vrednost in prestižnost daje stanovanju terasa, saj je le-ta velika kar 72 m2.

Stanovanje je zasnovano tako, da nudi vso udobnost bivanja tudi najzahtevnejšim kupcem. Prostori so zračni, veliki in med seboj povezani, ter pametno umeščeni.

Posebnost stanovanja je v tem, da je s soncem obsijano skozi celi dan. Poleg tega ima stanovanje svojo lastno rekuperacijo.

Predprostor meri skoraj 8 m2.

Iz predprostora imate vhod v utility, kjer se nahaja plinska peč. Prostora je dovolj za pralni in sušilni stroj.

Iz predprostora nadaljujete po hodniku v prvo spalnico, ki meri 13,37 m2 in ima Z lego.

Zraven spalnice je kopalnica, ki ima okno, zato je veliko naravne svetlobe. Lega je prav tako Z. V kopalnici je predviden tuš, wc in umivalnik.

Naslednji prostor je sicer mišljen kot garderobna soba, vendar jo zaradi velikosti, saj meri skoraj 10 m2, lahko spremenite v spalnico. Lega je prav tako Z.

Nato se vam odpre veličasten odprt prostor, ki združuje kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor z izhodom na ogromnno teraso. Bivalni prostor meri 44 m2. Zraven kuhinje je še shramba.

Terasa ima V lego.

Iz dnevnega prostora vstopate na J delu v spalnico s svojo kopalnico, kjer je predviden tuš, wc in umivalnik.

Stanovanju pripada tudi velika klet.

Stanovanju pripadata tudi 2 parkirni mesti ob objektu.

OPIS OBJEKTA:

Večstanovanjska stavba s poslovnimi prostori v pritličju predstavlja samostojno stavbno enoto, locirano v neposredni bližini že zgrajenih večstanovanjskih stavb vzdolž Okrogarjeve ulice. Načrtovan je v skladu z visokimi bivanjskimi standardi, kot nizka stanovanjska stavba ob mirni ulici s poudarjeno vzdolžno dimenzijo, ki se kaskadno dviga proti terasni etaži in ga na jugu zaključuje odprti bivalni prostor.


V pritličju in treh nadstropnih etažah, ki jih povezujeta dve komunikacijski jedri z dvoramnim stopniščem in dvigalom, so zasnovana funkcionalna stanovanja različnih velikosti ter tri enote za poslovno dejavnost (storitvene oz. gostinske namembnosti). Pritlična stanovanja imajo atrije, stanovanja v etažah pa lože ali večje terasne površine, ki predstavljajo dodatno bivanjsko kvaliteto.

Pomemben vidik pri načrtovanju predstavlja dejstvo, da je stanovanje dom in da mora lastnikom zagotavljati vse, kar je za prijetno bivanje potrebno. Posamezne stanovanjske enote so zasnovane racionalno. V kletni etaži so prostori namenjeni shrambam, kolesarnici, skladišču za poslovne prostore in tehničnim prostorom ter prostoru za čistila. Parkirne površine so urejene na nivoju zunanje ureditve.
Na voljo so tudi dodatna parkirna mesta, ki so zgrajena v okviru zunanjih parkirnih mest na severni strani stavb naselja Med češnjami.


Energetska učinkovitost stavbe je dosežena s kakovostnim ovojem stavbe, z okni z dobro 3-slojno zasteklitvijo in vgrajenimi prezračevalnimi napravami z rekuperacijo, ki odvzemajo toploto odpadnem zraku in jo vračajo v prostor, s tem pa zmanjšujejo potrebno energijo za ogrevanje. Stanovanjski blok je preudarno načrtovan z izbranimi materiali in z upoštevanjem visokih zahtev glede energijske učinkovitosti, tako da se uvršča v energijski razred A2. Tehnologija objekta sledi razvojnim smernicam, hkrati pa zagotavlja relativno enostavno upravljanje in vzdrževanje.
 

Dostop
Dostop do stanovanjskega objekta je predviden z Okrogarjeve ulice. Vhoda v objekt se nahajata na nivoju pritličja in sta locirana na vzhodni strani. Ravno tako sta na vzhodu locirana vhoda v dva poslovna prostora, v enega pa je vhod lociran na zahodni strani. Na vzhodni strani se nahaja parkirišče, ki je namenjeno stanovanjem in poslovnem prostoru z gostinsko dejavnostjo skladno z normativnimi zahtevami.
 

Tehnični opis:

Gradbena konstrukcija
Objekt je zasnovan kot masivna armirano betonska zgradba z armirano betonskimi ploščami in armirano betonskimi stenami.
Streha
Streha bo predvidena kot ravna toplotno izolirana streha, ki bo izvedena delno kot nepohodna in delno kot pohodna streha.
Fasada
Fasada objekta bo izvedena kot kontaktna fasada s tankoslojnim ometom v prevladujočih svetlih tonih. Fasada bo toplotno izolirana po celotnem obodu v debelini 20 cm.
Okna
Okna bodo PVC izvedbe z dobro 3-slojno izolativno zasteklitvijo z ustreznimi karakteristikami glede toplotne prehodnosti. Za senčenje so predvidene zunanje žaluzije. Okna v poslovnih prostorih so načrtovana v Alu izvedbi in nimajo žaluzij.

Predelne stene
Predelne stene v stanovanjih bodo izvedene iz mavčno kartonskih plošč. Predelne stene med shrambami v kleti pa iz celičnega porobetona debeline 10 cm.
Vhodna vrata v stanovanja
Vrata v stanovanja bodo protipožarne in protivlomne izvedbe, z ustrezno protihrupno zaščito.
Notranja vrata
Vsa notranja vrata v stanovanjih bodo lesena vgrajena s suho montažno izvedbo.
Tlaki
Vsi tlaki v stanovanjskem delu bodo izvedeni kot plavajoči zvočno izolirani estrihi. Na hodnikih in stopnicah je predvidena obloga iz keramike, v stanovanjih pa parket, razen tlakov v sanitarnih prostorih, kjer je predvidena keramika.
Varnost
Poleg protivlomnih vhodnih vrat v stanovanja, je v pritličnih stanovanjih predvidena tudi možnost izvedbe alarmnega sistema. Povezava glavnega vhoda z vsakim stanovanjem za zagotavljanje kontrole dostopa bo omogočena prek video/govorne domofonske naprave.

Atrij
V atrijih, ki pripadajo posameznim stanovanjskim enotam, bodo urejene pohodne terase. Preostali del atrija bo zatravljen. Atrije bo od ostalih skupnih oz. javnih površin ločevala zaščitna ograja. V njih bo lahko potekala tudi skupna priključna in komunalno energetska infrastruktura, do katere po potrebno zagotavljati možnost dostopa za potrebe gradnje in vzdrževanja.

Priključna komunalna infrastruktura
Javno kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu, javno vodovodno omrežje, plinovodno omrežje, elektro kabelska kanalizacija, telekomunikacijsko omrežje in javna razsvetljava potekajo v Okrogarjevi ali Petkovi ulici. Nanjo se neposredno navezuje vsa predvidena priključna infrastruktura, ki je potrebna za oskrbo objekta.
 

INŠTALACIJE:
 

Meritve
Vsako stanovanje bo imelo zagotovljeno neodvisno meritev porabe elektrike, plina in vode. Skupna meritev električne energije se nanaša na skupne naprave in skupne prostore.

Ogrevanje
Vsako stanovanje bo imelo svoj plinski kondenzacijski kotel za ogrevanje in pripravo tople vode. V vseh stanovanjih je predvideno talno gretje.
Prezračevanje
Vsa stanovanja (razen terasnega) bodo imela za prezračevanje bivalnih prostorov vgrajeno lokalno prezračevalno napravo z rekuperacijo. Kopalnice se bodo prezračevale z odvodom zraka na streho objekta s pomočjo ventilatorja. V kuhinji bo možna vgradnja obtočne nape. Štirisobno terasno stanovanje bo imelo centralni prezračevalni sistem z rekuperacijo.
Hlajenje
Vsako stanovanje bo imelo pripravljeno predinstalacijo za vgradnjo klima naprave vključno z odvodom kondenza.
Elektro instalacije
Vsako stanovanje bo imelo svoje merilno mesto električne energije, na katero bo vezana tudi instalacija v pripadajoči shrambi. V stanovanjih so predvidene kombinirane stanovanjske podometne razdelilne omarice. Poraba električne energije skupnih delov in naprav stavbe bo merjena ločeno.
Telekomunikacijsko omrežje
Vsem uporabnikom bo omogočen priklop na telekomunikacijsko omrežje.

Za vse informacije smo vam na voljo!

Similar real estates nearby

Ljubljana, Bežigrad
 • Apartment 4 room
 • VF S1 - 1n
 • 153 m²
 • 2020
 • 1
 • 3
 • 2
 • 4
634,900
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Apartment 4 room
 • VF S2 - 2n
 • 153 m²
 • 2020
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
634,900
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Apartment 4 room
 • PS19849SD
 • 159 m²
 • 2019
 • 10
1,050,000
More
Ljubljana, Center
 • Apartment 4 room
 • PS00209ZM
 • 141 m²
 • 2008
 • 1
600,000
More
Ljubljana, Center
 • Apartment 4 room
 • PPP30429MP
 • 140 m²
 • 2006
425,000
More
Ljubljana, Šiška
 • Apartment 4 room
 • PS01710ZH
 • 163 m²
 • 2008
 • 1
310,000
More

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.