• Information
 • description
 • Video

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
PH4646897IB
size
514 m²
parcel
1 m²
year of building
2009
year of refurbishing
2016
No. of bedrooms
5
No. of bathrooms
4

Podatki o lokaciji

country
Slovenia
region
Gorenjska
area
Bled
location
Bled

 • Air conditioning
 • Gas
 • Heating with a heat pump
 • Interphone
 • Alarm
 • Video surveillance
 • Protection
 • Luxury furnishing
 • FTTH
 • Garden
 • Enclosed garden
description

Vila G. Bled

Ob Blejskem jezeru z neposrednim dostopom do obale!

Površina parcele: 1806m2

Površina stanovanjske vile: 514m2

Prodamo ekskluzivno stanovanjsko vilo s prečudovitim pogledom na Blejski otok in grad z neposrednim dostopom do obale Blejskega jezera na elitni lokaciji!

 

EDINSTVENA LOKACIJA

Bled ali kakor mu radi rečejo domačini tudi »podoba raja«. Slovenski turistični biser svetovnih razsežnosti se nahaja na robu Triglavskega narodnega parka, bil pa je tudi med nominiranci za sedem novih čudes sveta. Znan po blagem in zdravilnem podnebju ter termalnih vrelcih jezerske vode.

Čudovita vila na elitni lokaciji v idiličnem slovenskem kraju čaka na novega lastnika! Nahaja se v neposredni bližini in z direktnim dostopom do obale blejskega jezera. Gre za zeleno in mirno sosesko večih stanovanjskih vil, kar omogoča veliko mero privatnosti in intime.

 

ARHITEKTURNA DOVRŠENOST

Zaradi svoje arhitekturne dovršenosti ter odlične umestitve v prostor, se iz vseh bivanjskih prostorov skozi čudovita panoramska okna razprostira pogled na najlepša blejska bisera, otok in grad! Poleg hiše, je na prostorni parceli še čudovit oskrbovan vrt s prekrasnim rastlinjem, ki se lepo sovpada z zelenjem in naravo v soseski. Rastlinje obdaja posest skozi vse letne čase ter ne potrebuje pretirane in nenehne pozornosti.

Poleg vrta in vile ostane še veliko prostora tudi za pomožna objekta nadstrešek in vrtno lopo, objekt pa je zasnovan kot K+P+N, kjer je kletni del vkopan v teren, dostopen pa preko uvozne rampe v notranjo garažo z zeleno streho.

 

CELOSTNA PRENOVA Z EDINSTVENIM POHIŠTVOM IN OPREMO

Ta prečudovita vila je bila zgrajena leta 2009, celostno prenovo pa je doživela leta 2016. Oprema in materiali so iz visoko kakovostnih sestavin, izvedla pa se je tudi energetska sanacija fasade, s poudarki iz macesnovih letvic, kar tudi vizualno objekt lepo umesti v naravno okolje.

 • Ogrevanje s toplotno črpalko (zrak-zrak) z možnostjo uporabe zemeljskega plina, ki se hrani v zalogovniku
 • Celostna obnova stavbnega pohištva
 • Nova steklena ograja, ki omogoča in poudari edinstven razgled na celotni Bled z vsemi svojimi biseri
 • Sanacija kanalizacije ter pregled elektro, strojnih inštalacij in vodovodnih napeljav
 • Na novo narejena hidroizolacija ravne strehe
 • Nova talna, stenska in sanitarna keramika ter armature v kopalnici
 • Novo mizarsko pohištvo narejeno po meri
 • Obnovljeni leseni tlaki

 

LUKSUZNI PROSTORI ZA NAJVIŠJO KVALITETO BIVANJA

Kletni prostori:

 • Parkirno mesto za dva avtomobila
 • Manjša fitnes dvorana
 • Razkošna biljardna soba
 • Spalnica z lastno kopalnico
 • Spa prostor s savno za 6 oseb z neposrednim dostopom do masažnega bazena na terasi s prečudovitim pogledom na Blejski grad in otok

Pritličje:

 • Prostoren in izredno svetel dnevno bivanjski prostor s čudovitim razgledom
 • Pisarna in soba za goste z lastno kopalnico ter utility in wc
 • Arhitektsko dovršeno stopnišče

Prvo nadstropje:

 • Tri prekrasne prostorne spalnice
 • Dve kopalnici

 

Natančnejše kvadrature po posameznih nadstropjih:

KLET (notranji prostori: 222,80m2)

 • uvozna rampa/garaža 52,70m2
 • telovadnica 31,40m2
 • kurilnica 5,80m2
 • skladišče 3,40m2
 • biljardnica 44,30m2
 • garderoba 16,30m2
 • hodnik s stopniščem 12,90m2
 • spalnica 25,40m2
 • spa prostor s savno 24,40m2
 • kopalnica 6,20m2
 • terasa z masažnim bazenom 27,50m2

 

PRITLIČJE (notranji prostori: 189,20m2)

 • vhod 4,40m2
 • hodnik 9,15m2
 • dnevno bivanjski prostor 104,30m2
 • pisarna 15,00m2
 • soba za goste s kopalnico 44,30m2
 • utility 8,85m2
 • dnevni wc 3,20m2
 • terasa 19,20m2
 • balkon 15,00m2

 

PRVO NADSTROPJE (notranji prostori: 101,50m2)

 • hodnik s stopniščem 11,75m2
 • spalnica 18,75m2
 • kopalnica 6,90m2
 • glavna spalnica 23,80m2
 • garderobna soba 8,50m2
 • hodnik 3,10m2
 • kopalnica 10,60m2
 • spalnica 18,10m2
 • balkon 28,50m2
 • balkon 14,50m2

Za dodatne informacije in termin ogled nas kontaktirajte. 

Villa G. Bled

City Bled, by Lake the lake with direct access to the shore!

Plot area: 1806m2

Area of the residential villa: 514m2

We are selling an exclusive residential villa with a beautiful view of Bled Island and the castle with direct access to the shores of Lake Bled in elite location!

 

UNIQUE LOCATION

Bled or as the locals like to call it, the "image of paradise". Slovenia's world-class tourist pearl is located on the edge of the Triglav National Park, and was also nominated for seven new wonders of the world. Known for its mild and healing climate and thermal springs of lake water.

A beautiful villa in an elite location in the most beautiful Slovenian place is waiting for a new owner! It is located in the immediate vicinity and with direct access to the shores of Lake Bled. It is a green and quiet neighborhood of several residential villas, which allows a great deal of privacy and intimacy.

 

ARCHITECTURAL PERFECTION

Due to its architectural perfection and excellent placement in the space, the view of the most beautiful pearls of Bled (the island and the castle) spreads through all the most beautiful panoramic windows from all living spaces! Next to the house on the spacious plot is a beautiful landscaped garden with beautiful vegetation, which coincides nicely with the greenery and nature in the neighborhood. The plants surround the estate throughout all seasons and do not need excessive and constant attention.

In addition to the garden and the villa, there is plenty of space for the canopy of the auxiliary building and the garden shed, and the building is designed as B + GF + F,  where the basement is dug into the ground and accessible via a ramp entrance to an internal garage with a green roof.

 

COMPLETE RENOVATION WITH UNIQUE FURNITURE AND EQUIPMENT

This beautiful villa was built in 2009 and underwent a complete renovation in 2016. The equipment and materials are made of high quality components.

 • Heat pump (air-to-air) heating with the possibility of using natural gas stored in the storage tank
 • Complete renovation of joinery
 • New glass fence that allows and emphasizes a unique view of the whole of Bled with all its pearls
 • Rehabilitation of sewerage and inspection of electrical, mechanical installations and plumbing
 • Newly made flat roof waterproofing
 • New floor, wall and sanitary ceramics and fittings in the bathroom
 • New custom carpentry furniture
 • Restored wooden floors

 

LUXURY SPACES FOR THE HIGHEST QUALITY OF LIVING

Basement:

 • Parking space for two cars
 • Smaller fitness room
 • Luxurious billiard room
 • Bedroom with private bathroom
 • Spa area with sauna for 6 people with direct access to the massage pool on the terrace with a beautiful view of Bled Castle and the island

 

Ground floor:

 • Spacious and extremely bright living room with a beautiful view
 • Office and guest room with private bathroom and utility and toilet
 • Architecturally finished beautiful staircase

 

First floor:

 • Three beautiful spacious bedrooms
 • Two bathrooms

 

More detailed squaring by individual floors:

CELLAR (indoor spaces: 222.80 m2):

- import ramp / garage 52.70 m2

- gym 31.40 m2

- boiler room 5.80 m2

- warehouse 3.40 m2

- billiard room 44.30 m2

- wardrobe 16.30 m2

- hallway with staircase 12.90 m2

- bedroom 25.40 m2

- spa area with sauna 24.40 m2

- bathroom 6.20 m2

- terrace with massage pool 27.50 m2

GROUND FLOOR (interior: 189.20m2):

- entrance 4.40 m2

- hallway 9.15 m2

- daily living space 104.30 m2

- office 15.00 m2

- guest room with bathroom 44.30 m2

- utility 8.85 m2

- living toilet 3.20 m2

- terrace 19.20 m2

- balcony 15.00 m2

FIRST FLOOR (interior: 101.50 m2):

- hallway with staircase 11.75 m2

- bedroom 18.75 m2

- bathroom 6.90 m2

- master bedroom 23.80 m2

- dressing room 8.50 m2

- hallway 3.10 m2

- bathroom 10.60 m2

- bedroom 18.10 m2

- balcony 28.50 m2

- balcony 14.50 m2

Video

Similar real estates nearby

Gorenjska, Bled
 • House Detached
 • PH00355AŽ
 • 514 m²
 • 1,806 m²
 • 2016
3,800,000
More

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.