• Information
  • description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Large complex
Ad code
L213
size
2,696 m²
parcel
7 m²
year of building
1978
year of refurbishing
2009

Podatki o lokaciji

country
Slovenia
region
Gorenjska
area
Žiri
location
Brekovice
description

GORENJSKA - ŽIROVNICA – Moste

 

Poslovno delavniški kompleks z zemljiščem.

Namembnost obravnavane nepremičnine razdelimo na dva funkcionalna zaključna sklopa.

- Poslovni objekt z zemljiščem skupna površina zemljišča znaša 2.194 m2. Poslovni objekt ima pritličje, nadstropje in mansardo.

V vseh etažah se nahaja pisarniški in pomožni prostori, skupaj neto površine 1.447 m2.

- Delavniški kompleks, skupna površina zemljišča znaša 5.194 m2.

Na zemljišču stoji delavniški objekt (550 m2), objekt garaž neto površine 394 m2 in objekt garaž z nadstrešnico neto tlorisne površine 305,40 m2.

 

POSLOVNI OBJEKT:

Upravna stavba: Leta 1978 je bil objekt zgrajen. Leta 1985 izvedena prva sanacija strehe in izgradnja mansardnega dela.

Leta 2000 izvedena sanacija strešne kritine, leta 2005 je bila na fasadi nameščena 5cm ekspandiranega poliestra. Zamenjana okna.

Leta 2009 so bili obnovljeni pisarniški prostori v pritličju in 1. nadstropju.

 

DELAVNIŠKI KOMPLEKS:

Objekt delavnica: Zgrajen leta 1960 ima P in N in delno odprta nadstrešnica. V pritličju dve večji delavnici, v nadstropju so pisarne, arhiv in skladišče. Objekt je bil leta 2014 v celoti obnovljen.

Objekt garaža: Zgrajen leta 1995. Pritličje obsega zaprte garaže, skladišče in večjo garažo. Objekt je vzdrževan.

Zunanje površine so v celoti asfaltirane in ograjene z žično ograjo, video nadzor.

 

Zemljišče se nahaja na območju namenske rabe CU-osrednje centralna dejavnost.

Na južni strani med avtocesto in regionalno cestno, nova poslovno industrijska cona.

Soseska je dobro opremljena s komunalno infrastrukturo. Lokacija je na okolje vezana z oskrbo z električno energijo preko podzemnih kablih, z vodovodom in hidrantno mrežo, plinovod in TK omrežjem. Cestna opremljenost je dobra. Vsa potrebna infrastruktura je v Žirovnici.

Objekt je dobro vzdrževan. Zunanje površine so asfaltirane z urejenim odvodnjavanjem in robniki urejena za parkirna mesta in zelenica.

Narejena je že idejna zasnova ureditve hostla v upravni stavbi.

 

Cena: 1.900.000 EUR

 

Koda: L213

 

Naročitelj kot pogoj za sklenitev prodajne pogodbe izpostavlja, da mora kupec poleg plačila dogovorjene kupnine, prodajalcu povrniti polovico stroškov, ki so nastali s prodajo nepremičnine.

D
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.