Filter 3

10 Number of hits

Real estate: Savinjska, Žalec

Savinjska, Žalec, Velika Pirešica
 • Business Premises Large complex
 • PP00020GK
 • 250 m²
 • 300 m²
 • 1999
250,000
More
Savinjska, Žalec, Arja vas
 • House Detached
 • PH22901266859460VB
 • 250 m²
 • 338 m²
 • 2001
280,000
More
Savinjska, Žalec, Gotovlje
 • House Detached
 • PH470KT
 • 216 m²
 • 1,160 m²
 • 1991
490,000
More
Savinjska, Žalec
 • Business Premises Industrial complex
 • PP01648JP
 • 1,190 m²
 • 150 m²
 • 2007
850,000 €
750,000
More
Savinjska, Žalec, Petrovče
 • Business Premises Warehouse
 • OP00096AS
 • 994 m²
 • 2002
1.50/m² per month
More
Savinjska, Žalec, Petrovče
 • Business Premises Warehouse
 • OP00097AS
 • 281 m²
 • 1958
4.50/m² per month
More
Savinjska, Žalec, Petrovče
 • Business Premises Office
 • OP00093AS
 • 194 m²
 • 2002
 • 1
6.00/m² per month
More
Savinjska, Žalec, Petrovče
 • Business Premises Services
 • OP00094AS
 • 410 m²
 • 2002
 • 1
6.00/m² per month
More
Savinjska, Žalec
 • Apartment 2 room
 • FF_202302080902
 • 58 m²
 • 2010
480per month
More