Filter 7

130,000

  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Other Farm
Ad code
PH240161
size
90,000 m²
parcel
90,000 m²
year of building
1700

Location information

country
Slovenia
region
Posavje
area
Brežice
location
Bizeljsko
area in detail
Brezovica na Bizeljskem
Description

Posavje: čudovita lokacija na Bizeljskem - prodamo 9 hektarov veliko posestvo, ki vsebuje 3 vinograde velikosti 12.400m2 s 5.000 trsi različni sort (beli pinot, rumeni muškat, modra frankinja, žametna črnina... itd), kmetijska zemljišča s travniki v velikosti 23.600 m2 ter in gozd velikosti 53.500 m2. Na stavbnem zemljišču  velikosti 1000 m2 stoji tudi stara hiša (letnik 1700) v dveh etažah in pomožni gospodarski objekt – hlev.

Sama hiša je stara cca.300 let, ima številko. Eletriko je potrebno napeljati cca.200 m.

Na stavbnem zemljišču je priključek za vodovod.

Posestvo je zaključena celota obdana s cesto oz. dovozno potjo.  Je odmaknjeno od naselja in obdano z urejenim gozdom. Vinogradi so vzdrževani. Posestvo je primerno za vinogradniško, sadjarsko in kmetijsko dejavnost in živinorejo. Je v neposredni bližini kraja Bizeljsko. Zaradi bližine turističnih krajev je primerna tudi za turistično dejavnost – kmečki turizem.

Vredno ogleda in nakupa.

 

 

Posavje: a beautiful location on Bizeljsko - we sell 9 hectares of big estate, which contains 3 vineyards of 12,400 square meters with 5,000 varieties of different varieties (white pinot, yellow muscat, blue frank, velvet black ... etc.), agricultural land with meadows in the size of 23,600 m2 and a forest of 53.500 m2. On the building plot of 1000 m2, there is also an old house (year 1700) on two floors and an auxiliary economic building - a stable.

On the building land there is a connection for the plumbing.

The property is a complete whole surrounded by a road or access road. It is distanced from the settlement and surrounded by landscaped forest. Vineyards are maintained. The estate is suitable for vineyard, fruit and agriculture and livestock farming. It is in the immediate vicinity of Bizeljsko. Due to the proximity of tourist resorts it is also suitable for tourist activities - farm tourism.

Worth a visit and purchase.

 

Posavje