Filter 7

52,651

 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
RE ID 338
size
522 m²
parcel
6,590 m²
year of building
1993

Location information

country
Slovenia
region
Pomurska
area
Puconci
location
Otovci
Description

Predmet prodaje je starejša nedokončana stanovanjska hiša z zemljiščem, ki je deloma stavbno in deloma kmetijsko. Nepremičnina se nahaja v naselju Otovci v skupni izmeri 6.590 m2. Dostop do zemljišča je neposredno iz glavne ceste, ki vodi iz Murske sobote od katere je oddaljeno cca 30 minut vožnje.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo zavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The subject of sale is house with building land in size of 6,590 m2, located in Otovci near Muska sobota. Building land is accessible directly from main road from Murska sobota. 

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Pomurska, Gornja Radgona, Lomanoše
 • House Farm
 • PH4647979MR
 • 62 m²
 • 8,964 m²
 • 1962
199,000
More
Pomurska, Apače, Žepovci
 • House Detached
 • PH4647176MR-1
 • 116 m²
 • 2,028 m²
 • 1969
 • 3
 • 2
 • 3
89,900
More
Pomurska, Gornja Radgona, Lomanoše
 • House Farm
 • PH4647979MR
 • 62 m²
 • 8,964 m²
 • 1962
199,000
More
Pomurska, Apače, Žepovci
 • House Detached
 • PH4647176MR - 1
 • 116 m²
 • 2,028 m²
 • 1969
 • 3
 • 2
 • 3
89,900
More

Pomurska