Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Warehouse
Ad code
RE ID 2172-004
size
1,300 m²
parcel
22,038 m²
year of building
1985

Location information

country
Slovenia
region
North Primorska
area
Nova Gorica
location
Kromberk
Description

Pomožni servisni objekti garderobe, skladišče nevarnih snovi, zasilna klavnica, vodni stolp se nahajajo na naslovu Panovška cesta 1, Nova Gorica. Nepremičnine zaznamuje odlična prometna lokacija v bližini Nove Gorica. Objekti so zgrajeni leta 1985. Objekti so v dokaj dobrem stanju. Skupna neto tlorisna površina objektov znaša 1.300 m2, površina funkcionalnih zemljišč in zemljišč pod stavbami 22.038 m2. Objekti v naravi predstavljajo garderobe, zasilno klavnico, vodni stolp in skladišče nevarnih snovi.

Nova Gorica je deseto največje mesto v Sloveniji in šteje cca 13.500 prebivalcev. Mesto je  gospodarsko, izobraževalno, kulturno in turistično središče severno-primorske regije. Mesto leži tik ob meji z Italijo. Mesto ima odlično prometno lego, saj je od  Ljubljane oddaljeno 108 km, od Trsta 51 km.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The auxiliary service facilities of the cloakroom, storage of dangerous substances, emergency slaughterhouse, water tower are located at Panovška cesta 1, Nova Gorica. The properties are characterized by an excellent traffic location near Nova Gorica. The facilities were built in 1985. The facilities are in fairly good condition. The total net floor area of the buildings is 1,300 m2, the area of functional land and land under the buildings is 22,038 m2. The buildings in nature represent changing rooms, an emergency slaughterhouse, a water tower and a warehouse for dangerous substances.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

North Primorska, Ajdovščina
 • Business Premises Shop
 • RE ID 629-002
 • 959 m²
 • 1,723 m²
 • 1985
860,000
More
North Primorska, Nova Gorica
 • Business Premises Restaurant
 • VP/PPNG/2022
 • 462 m²
 • 1920
565,000
More
North Primorska, Nova Gorica
 • Business Premises Office
 • RE ID 2081-016
 • 487 m²
 • 2011
794,000
More
North Primorska, Nova Gorica, Kromberk
 • Business Premises Office
 • RE ID 201
 • 686 m²
 • 311 m²
 • 2004
550,000
More

North Primorska