Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Services
Ad code
RE ID 295
size
1,772 m²
year of building
2007

Location information

country
Slovenia
region
Dolenjska
area
Novo mesto
location
Novo Mesto
Description

Poslovni prostor se nahaja v prvem in drugem nadstropju večetažnega poslovno- stanovanjskega objekta, ki je bil zgrajen leta 2007. Poslovni prostor je povezan z garažo in stopniščem ter obsega prodajni prostor, skladiščni prostor in lastno strojnico. Skupna neto tlorisna površina znaša 1.772 m2. Ogrevanje je urejeno z lastno plinsko kotlovnico. Nepremičnina leži na dostopni lokaciji v bližini nakupovalnih centrov Hedera, Merkur in Spar. Prostori so dokončani in dobro ter redno vzdrževani.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Business premises are located on the first and second floor of a multi-storey commercial and residential building, which was built in 2007. It is located on accessible location near shopping centers Hedera, Merkur and Spar. Office space is connected with the underground garage via starcase and comprises of a sales area, storage area and a private engine room. Total net floor area of the premises is 1,772 m2. Heating is arranged by its own gas boiler. The premises are regularly and well maintained.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

 

Similar real estates nearby

Dolenjska, Velike Lašče
 • Business Premises Industrial complex
 • VLO
 • 2,000 m²
 • 3,164 m²
 • 1986
480,000 €
398,000
More
Dolenjska, Velike Lašče
 • Business Premises Multipurpose
 • PP229012668584ZM1
 • 1,932 m²
 • 3,164 m²
 • 1986
398,000
More
Dolenjska, Metlika, Gradac
 • Business Premises Large complex
 • PP00691NN
 • 1,830 m²
 • 3,642 m²
 • 2015
650,000
More
Dolenjska, Novo mesto, Novo Mesto
 • Business Premises Restaurant
 • PP988892623NL
 • 187 m²
 • 2020
450,000
More
Dolenjska, Kočevje
 • Business Premises Multipurpose
 • ML4896
 • 597 m²
 • 1,738 m²
 • 2010
530,000
More

Dolenjska