Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Office
Ad code
RE ID 584
size
2,561 m²
year of building
1980
year of refurbishing
2018

Location information

country
Slovenia
region
Savinjska
area
Velenje
location
Velenje
Position
City/town
Description

Dobro opremljena in ohranjena poslovna stavba
Poslovni objekt je etažnosti K+P+4N in obsega:

 • 2.286 m² pisarn v pritličju in štirih nadstropjih,
 • 125 m² lokala v pritličju,
 • 150 m² arhivov v kleti.

Prostori so varovani z video-nadzorom in centralno klimatizirani. Stavba ima zunanje panoramsko dvigalo in možnost recepcije. 
Objektu pripada 47 urejenih parkirnih mest zavarovanih z električno rampo. 
Objekt je bil zgrajen leta 1980. Na objektu je bila leta 2001 obnovljena fasada. Leta 2011 sta bila obnovljena tretje in četrto nadstropje objekta. V začetku leta 2018 je bila obnovljena kritina stavbe.

Donosna investicija
Poslovna stavba predstavlja dobro naložbeno priložnost. Stavba je prazna, razen v pritličju delno oddano v najem banki Intesa Sanpaolo Koper. Nepremičnina je locirana v živahnem mestnem središču Velenja, kjer številni prebivalci ter bližina drugih storitvenih, gostinskih in trgovskih lokalov ter različnih javnih inštitucij zagotavlja, da lokacija ohranja svoj tržni potencial.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

Nepremičnina se prodaja v sistemu DDV, skladno z določbami 76.a člena.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Well-furnished and well-preserved office building
The office building spans 6 stories (basement, ground floor + 4 upper floors), with:

 • 2,286 m² of offices on the ground floor and the four upper floors,
 • 125 m² retail area on the ground floor,
 • 150 m² of archives in the basement.

The premises are protected by a video surveillance system and central air conditioning. The building has an external panoramic elevator and offers the possibility of setting up a reception desk. 
The property has 47 parking spots behind an electric gate. 
The facility was constructed in 1980. The building facade was renovated in 2001. The third and fourth floor of the building were renovated in 2011. The roofing was renovated at the beginning of 2018.

Profitable investment
The property is an excellent investment opportunity. The building is empty, except on the ground floor, partially leased to Intesa Sanpaolo Koper. It is also located in the lively urban town center in the lively Velenje town center, where the large population and many other service-based and retail businesses and various public institutions ensure the location will maintain its market potential.

The listed price does not include 22% VAT.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Building energy certificate

Required heat for heating
Class B2
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

Savinjska, Celje
 • Business Premises Multipurpose
 • PP01812JP
 • 1,565 m²
 • 800 m²
 • 2001
 • 20
1,790,000
More
Savinjska, Celje
 • Business Premises Industrial complex
 • RE ID 1623
 • 4,635 m²
 • 6,425 m²
 • 1960
2,380,000
More

Savinjska