Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Office
Ad code
RE ID 2081-016
size
487 m²
year of building
2011

Location information

country
Slovenia
region
North Primorska
area
Nova Gorica
location
Nova Gorica
Description

Dokončani poslovni prostori v EDA Centru, poimenovanem po letalu Edvarda Rusjana na elitni lokaciji v centru mesta Nove Gorice

Predmet prodaje je  poslovni prostor v Eda centru v Novi Gorici z ID znakom:

- del stavbe 2304-3037-199 (ID 5911382), v skupni velikosti 1.083,20 m2 , ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 487,20 m2.

Dokončani poslovni prostori v EDA Centru se nahajajo v 22 etaži poslovnega centra oziroma v 8. nadstropju (komercialna oznaka E6). Vzhodni in južni del poslovnih prostorov je oddanih v najem. Poslovni prostori so bili dokončani v avgustu 2019, prav tako je bilo pridobljeno Uporabno dovoljenje.
Parkirna mesta, ki jih je možno najeti se nahajajo v 2. do 5. etaži pod poslovno stavbo. Možnost najema parkirnih mest s površino 10,00 m2.

Poslovna stavba EDA center se nahaja na stičišču trgovske, upravne in povezovalne osi na elitni lokaciji v centru Nove Gorice. Poslovni center predstavlja priložnost za poslovna in kulturna srečanja ter nakupovanja in informacijsko središče celotne Goriške regije.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

Nova Gorica - Center goriške regije
Mesto leži tik ob meji z Italijo, neločljivo povezano z italijansko Gorizo. Mesto je središče upravnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja v goriški regiji. V mestni občini Nova Gorica živi nekaj manj kot 32.000 prebivalcev. Nova Gorica ima živahen utrip. V njej delujejo številna podjetja, ima dobro razvito šolstvo in lastno univerzo ter številne vidne in vplivne kulturne inštitucije. Leta 2015 je mesto dobilo naziv Evropska prestolnica kulture, saj na unikaten način povezuje slovansko, italijansko in germansko kulturo. Nova Gorica je znana po pestri in zanimivi naravni in kulturni dediščini, ki spodbuja razvoj turizma v regiji. (viri: www.nova-gorica.si, http://www.stat.si)

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The completed business premises in the EDA Center are located on the 22nd floor of the business center or on the 8th floor (commercial code E6). The eastern and southern part of the business premises are for rent. The business premises were completed in August 2019, and the Use Permit was also obtained.
Parking spaces that can be rented are located on the 2nd to 5th floor below the office building. Possibility to rent parking spaces with an area of 10.00 m2.

If you are interested in buying or renting a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Building energy certificate

Required heat for heating
Class B2
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

North Primorska, Ajdovščina
 • Business Premises Shop
 • RE ID 629-002
 • 959 m²
 • 1,723 m²
 • 1985
860,000
More
North Primorska, Nova Gorica
 • Business Premises Restaurant
 • VP/PPNG/2022
 • 462 m²
 • 1920
565,000
More
North Primorska, Nova Gorica, Kromberk
 • Business Premises Warehouse
 • RE ID 2172-004
 • 1,300 m²
 • 22,038 m²
 • 1985
800,000
More
North Primorska, Nova Gorica, Kromberk
 • Business Premises Office
 • RE ID 201
 • 686 m²
 • 311 m²
 • 2004
550,000
More

North Primorska