Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Clinic
Ad code
OP26370JD
size
92 m²
year of building
1898
flat
Ground floor
year of refurbishing
2023

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Ljubljana center
location
Center
Description
Oddamo odličen lokal oz. ordinacijo na vrhunski lokaciji; v celoti bo prenovljen do junija letos. Ima pridobljeno uporabno dovoljenje za vsako zdravstveno dejavnost; zobozdravstvo ali druge ambulante. Lastniki ga bodo v celoti opremili po željah najemnika, zato želijo podpisati dolgoročno pogodbo, vsaj za 10 let. Opis stanovanja:
.

Lokacija:.
Ob Državnem zboru, vidna in znana lokacija, lokal obratuje že več let.

Velikost:
bruto površine 91,5, neto 86,4 m2.

Razporeditev:
Vhod, čakalnica , 3 ambulante, toalete moške in ženske, toalete za zaposlene, recepcija, pomožni prostori
Opremljenost:
opremljeno -moderno po dogovoru z najemnikom. MOŽNA TUDI PISARNIŠKA DEJAVNOST. Prostor se oddaja prek SP-ja.

Ogrevanje: , inverter klima, etažna plinska peč ter radiatorji
Parkirno mesto: zunanje-ni lastniško pred hišo, 2 parkirni mesti na javnih površinah ,
Vselitev: Do junija letos,
Pogoj prodajalca za sklenitev posla:
- Pogoj prodajalca za sklenitev posla: Pogoj najemodajalca za sklenitev posla: Najemnik prevzame v plačilo del dodatnih storitev, tj. sestave najemne pogodbe, kar vključuje naslednja dejanja posrednika: izvedbo primopredaje nepremičnine in sestavo zapisnika, sodelovanje pri prepisu naročnin, pripravo in hrambo slikovnega gradiva, skladno s cenikom, navedenim v splošnih pogojih poslovanja nepremičninske družbe tako, da najemnik pri oglaševani najemnini in predvidenem trajanju najema za 25 mesecev plača enkratni znesek za dodatne storitve 3.900 EUR plus 22 % DDV, skupaj 4.758 EUR. ,

We rent an excellent bar or doctor\'s office in a prime location; it will be completely renovated by June this year. He has obtained a license for each health activity; dentistry or other clinics. The owners will fully equip it according to the wishes of the tenant, so they want to sign a long-term contract, at least for 10 years. Description of the apartment:
.

Location:.
Next to the National Assembly, a visible and well-known location, the bar has been operating for many years.

Size:
gross area 91.5, net 86.4 m2.

Layout:
Entrance, waiting room, 3 clinics, men\'s and women\'s toilets, employee toilets, reception, utility rooms
Equipment:
furnished - modern by agreement with the tenant. OFFICE ACTIVITY ALSO POSSIBLE. The space is rented out through SP.

Heating: , inverter air conditioning, storey gas stove and radiators
Parking space: external - not owned in front of the house, 2 parking spaces in public areas,
Moving in: Until June this year,
Seller\'s condition for concluding a transaction:
- The seller\'s condition for concluding the deal: The lessor\'s condition for concluding the deal: The lessee accepts part of the additional services in payment, i.e. drawing up the rental agreement, which includes the following actions of the intermediary: handover of the property and drawing up of minutes, participation in the transcription of subscriptions, preparation and storage of image material, in accordance with the price list specified in the general terms and conditions of the real estate company, so that the tenant at the advertised rent and the expected duration of the lease for 25 months, he pays a one-off amount for additional services of EUR 3,900 plus 22% VAT, a total of EUR 4,758. ,

Similar real estates nearby

Ljubljana, Ljubljana center, Center
 • Business Premises Services
 • OP2599246002497AT
 • 37 m²
 • 1988
800 per month
700per month
More
Ljubljana, Ljubljana center, Center
 • Business Premises Services
 • OP26905UT
 • 50 m²
 • 2011
900per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Nove Jarše
 • Business Premises Office
 • OP2599246002484DH
 • 100 m²
 • 2012
 • 5
18.00/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • FF_202303301403
 • 27 m²
 • 1970
300per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Nove Jarše
 • Business Premises Office
 • OP2599246002483DH
 • 140 m²
 • 2012
 • 5
18.00/m² per month
More
Ljubljana, Šiška, Podutik
 • Business Premises Office
 • KODA: O1285PO
 • 51 m²
 • 1980
 • 1
420per month
More

Ljubljana