SVET REAL d.o.o. enota Ajdovščina

Apartment

North Primorska, Ajdovščina
 • Apartment 2 room
 • PS01325ZK
 • 57 m²
 • 2006
155,000
More

House Show more

Ljubljana - suburbs, Vrhnika
 • House Detached
 • PH01333ZK
 • 310 m²
 • 750 m²
 • 2011
980,000
More
North Primorska, Nova Gorica, Prvačina
 • House Detached
 • PH01327ZK
 • 144 m²
 • 451 m²
 • 2001
185,000
More

Land Show more

3.00/m²
More

Holiday Home

North Primorska, Ajdovščina, Budanje
 • Holiday Home House
 • PP01332ZK
 • 42 m²
 • 2,838 m²
 • 1993
140,000
More

All real estate listings

Ljubljana - suburbs, Vrhnika
 • House Detached
 • PH01333ZK
 • 310 m²
 • 750 m²
 • 2011
980,000
More
North Primorska, Ajdovščina, Budanje
 • Holiday Home House
 • PP01332ZK
 • 42 m²
 • 2,838 m²
 • 1993
140,000
More
3.00/m²
More
North Primorska, Nova Gorica, Prvačina
 • House Detached
 • PH01327ZK
 • 144 m²
 • 451 m²
 • 2001
185,000
More
North Primorska, Ajdovščina
 • Apartment 2 room
 • PS01325ZK
 • 57 m²
 • 2006
155,000
More
North Primorska, Kobarid, Potoki
 • House Detached
 • PH01319ZK
 • 156 m²
 • 260 m²
 • 1977
170,000
More
North Primorska, Nova Gorica, Lokve
 • House Detached
 • PH01317ZK
 • 80 m²
 • 471 m²
 • 1948
100,000
More
South Primorska, Komen, Rubije
 • House Attached
 • PH01315ZK
 • 197 m²
 • 313 m²
 • 1927
90,000
More