Mreža & Partnerji, nepremičnine d.o.o.

Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, Slovenia

Apartment Show more

Gorenjska, Kranj
 • Apartment 1.5 room
 • PS2599246448080AT
 • 45 m²
 • 2023
 • 3
 • 1
 • 1
 • 2
188,000
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Apartment 2 room
 • OS2599246448077UZ
 • 59 m²
 • 2005
 • 3
 • 1
 • 1
 • 2
950per month
More

House Show more

Ljubljana, Bežigrad
 • House Detached
 • PH2599246448058KK
 • 389 m²
 • 613 m²
 • 2011
 • 4
 • 2
 • 7
1,450,000
More
Ljubljana - suburbs, Vrhnika, Sinja Gorica
 • House Semi-detached
 • PH2599246448024DH
 • 148 m²
 • 301 m²
 • 2023
310,000
More

Business Premises Show more

Ljubljana - suburbs, Domžale
 • Business Premises Multipurpose
 • PP2599246448081MM
 • 1,524 m²
 • 2,497 m²
 • 2019
2,600,000
More
Gorenjska, Radovljica
 • Business Premises Business
 • PP2599246447929AT
 • 229 m²
 • 2023
530,000
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Bar
 • 0-VP-L-03
 • 161 m²
 • 40 m²
 • 2012
15.00/m² per month
More

Land Show more

Commercial building

Ljubljana - suburbs, Domžale
 • Commercial building business residential building
 • PP2599246448081MM
 • 1,524 m²
 • 2,497 m²
 • 2019
2,600,000
More

All real estate listings

Ljubljana, Bežigrad
 • Apartment 2 room
 • OS2599246448077UZ
 • 59 m²
 • 2005
 • 3
 • 1
 • 1
 • 2
950per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Bar
 • 0-VP-L-03
 • 161 m²
 • 40 m²
 • 2012
15.00/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Multipurpose
 • 0-VP-L-10
 • 454 m²
 • 2012
15.00/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Shop
 • 0-NP-L-01
 • 500 m²
 • 2012
14.00/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • 0-02-P-01-02
 • 550 m²
 • 2012
 • 1
14.00/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Bar
 • 0-VP-L-10
 • 454 m²
 • 59 m²
 • 2012
15.00/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Multipurpose
 • 0-VP-L-03
 • 161 m²
 • 2012
15.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Nove Jarše
 • Business Premises Office
 • OP2599246447835DH
 • 126 m²
 • 2006
 • 2
15.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Nove Jarše
 • Business Premises Office
 • OP2599246447825DH
 • 480 m²
 • 2006
 • 3
15.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Nove Jarše
 • Business Premises Office
 • OP2599246447825DH
 • 280 m²
 • 2006
 • 3
15.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Nove Jarše
 • Business Premises Office
 • OP2599246447825DH
 • 200 m²
 • 2006
 • 3
15.00/m² per month
More
Ljubljana, Šiška
 • Apartment Studio
 • PS2599246447780KK
 • 27 m²
 • 2021
650per month
More
 • 1
 • 2