Metković, stambeno-poslovna zgrada

Croatia, Dubrovnik-Neretva, Metković

Description

STAMBENO – POSLOVNA ZGRADA u Metkoviću TEHNIČKI OPIS :

Stambeno poslovna zgrada, projektirana je kao samostojeća građevina sa tri diletacije: D1, D2, D3, katnosti P+4+Pk tj: prizemlje, četiri kata i potkrovlje:

 • prizemlje- 2 poslovna prostora i 36 sprema

 • prvi kat - stanovi

 • drugi kat- stanovi

 • treći kat - stanovi

 • četvrti kat - stanovi

 • potkrovlje - stanovi

Na parceli je predviđeno 58 parkirnih mjesta, dio za stambene jedinice, dio za poslovne prostore. U prizemlju građevine nalaze se 2 poslovna prostora za potrebe uslužne djelatnosti i 36 sprema za potrebe stanara. Komunikacija između etaža ostvarena je unutrašnjim stepeništem kroz sve etaže. Svaka stambena diletacija ima dizalo koje prolazi kroz sve etaže – od prizemlja do potkrovlja.

Nosivi dio konstrukcije čine ab zidovi, stupovi, grede, ravne međukatne ab ploče i kose krovne ab ploče. Nosivi ab zidovi su debljine 25 i 20 cm, debljina ab ravne ploče je 20 cm, a debljina kosih krovnih ploča su 18 cm.

Temelji zgrade će se izvesti kao armirano betonska temeljna ploča debljine 50 cm.

Pregradni zidovi izvode se djelomično od ytong elemenata debljine 10 - 12 cm, a djelomično su gips - kartonski deblj. 10 i 12 cm.

Svi armirano – betonski i konstruktivni elementi kao horizontalni, vertikalni i kosi protupotresni serklaži, nadvoji, grede, stepenice, ploče i drugo, izvedeni su od armiranog betona marke i armature prema statičkom računu.

Pročelja građevine obrađuju se demit fasadom i završnim slojem u tonu po izboru investitora uz suglasnost projektanta.

Svi unutrašnji zidovi prostorija zavisno od izrade, gletaju se, odnosno žbukaju i bojaju disperzivnom bijelom bojom.

Zidovi koji se oblažu keramičkim pločicama žbukaju se cementnom žbukom.

Stropovi se gletaju te nakon gletanja i ostalih predradnji bojaju disperzivnom bijelom bojom.

Zidovi u kupaonicama oblažu se keramičkim pločicama (glazirane) do visine dovratnika, a u kuhinji između kuhinjskih elemenata (visina cca 60 cm). Na podove kupaonica polažu se podne keramičke pločice. Na podove lođa i balkona također se postavljaju keramičke pločice u cementno ljepilo samo što su neglazirane (protuklizne). Sve keramičke pločice su I klase.

Na podove soba i dnevnog boravka polaže se gotov troslojni hrastov parket d=1,40 cm, širine 10-15 cm (jedna letva).

Gazišta i čela stubišta oblažu se kamenom. Gazišta su debljine 2 cm, čela su 2 cm i polažu se u cementni mort 1:3.

Vanjski otvori bit će izvedeni kao PVC pozicije ostakljene 3-slojnim izo staklom, a na fasadi je klizna grilja.

Ulazna vrata u stanovima su protuprovalna, protupožarna T- 30.

Unutrašnja vrata su drvena glatkih krila sa suhomontažnim dovratnikom, visine 210 cm.

U građevini će se izvesti instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, telefonska instalacija, antenski uređaj, gromobranska instalacija, interni govorni uređaj, instalacija ventilacije, dizalo te unutrašnji i vanjski uređaj za klimatizaciju, a sve prema važećim propisima.

Za sve ostale informacije na upit.


STAMBENO – POSLOVNA ZGRADA u Metkoviću TEHNIČKI OPIS :

Stambeno poslovna zgrada, projektirana je kao samostojeća građevina sa tri diletacije: D1, D2, D3, katnosti P+4+Pk tj: prizemlje, četiri kata i potkrovlje:

 • prizemlje- 2 poslovna prostora i 36 sprema

 • prvi kat - stanovi

 • drugi kat- stanovi

 • treći kat - stanovi

 • četvrti kat - stanovi

 • potkrovlje - stanovi

Na parceli je predviđeno 58 parkirnih mjesta, dio za stambene jedinice, dio za poslovne prostore. U prizemlju građevine nalaze se 2 poslovna prostora za potrebe uslužne djelatnosti i 36 sprema za potrebe stanara. Komunikacija između etaža ostvarena je unutrašnjim stepeništem kroz sve etaže. Svaka stambena diletacija ima dizalo koje prolazi kroz sve etaže – od prizemlja do potkrovlja.

Nosivi dio konstrukcije čine ab zidovi, stupovi, grede, ravne međukatne ab ploče i kose krovne ab ploče. Nosivi ab zidovi su debljine 25 i 20 cm, debljina ab ravne ploče je 20 cm, a debljina kosih krovnih ploča su 18 cm.

Temelji zgrade će se izvesti kao armirano betonska temeljna ploča debljine 50 cm.

Pregradni zidovi izvode se djelomično od ytong elemenata debljine 10 - 12 cm, a djelomično su gips - kartonski deblj. 10 i 12 cm.

Svi armirano – betonski i konstruktivni elementi kao horizontalni, vertikalni i kosi protupotresni serklaži, nadvoji, grede, stepenice, ploče i drugo, izvedeni su od armiranog betona marke i armature prema statičkom računu.

Pročelja građevine obrađuju se demit fasadom i završnim slojem u tonu po izboru investitora uz suglasnost projektanta.

Svi unutrašnji zidovi prostorija zavisno od izrade, gletaju se, odnosno žbukaju i bojaju disperzivnom bijelom bojom.

Zidovi koji se oblažu keramičkim pločicama žbukaju se cementnom žbukom.

Stropovi se gletaju te nakon gletanja i ostalih predradnji bojaju disperzivnom bijelom bojom.

Zidovi u kupaonicama oblažu se keramičkim pločicama (glazirane) do visine dovratnika, a u kuhinji između kuhinjskih elemenata (visina cca 60 cm). Na podove kupaonica polažu se podne keramičke pločice. Na podove lođa i balkona također se postavljaju keramičke pločice u cementno ljepilo samo što su neglazirane (protuklizne). Sve keramičke pločice su I klase.

Na podove soba i dnevnog boravka polaže se gotov troslojni hrastov parket d=1,40 cm, širine 10-15 cm (jedna letva).

Gazišta i čela stubišta oblažu se kamenom. Gazišta su debljine 2 cm, čela su 2 cm i polažu se u cementni mort 1:3.

Vanjski otvori bit će izvedeni kao PVC pozicije ostakljene 3-slojnim izo staklom, a na fasadi je klizna grilja.

Ulazna vrata u stanovima su protuprovalna, protupožarna T- 30.

Unutrašnja vrata su drvena glatkih krila sa suhomontažnim dovratnikom, visine 210 cm.

U građevini će se izvesti instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, telefonska instalacija, antenski uređaj, gromobranska instalacija, interni govorni uređaj, instalacija ventilacije, dizalo te unutrašnji i vanjski uređaj za klimatizaciju, a sve prema važećim propisima.

Za sve ostale informacije na upit.


STAMBENO – POSLOVNA ZGRADA u Metkoviću TEHNIČKI OPIS :

Stambeno poslovna zgrada, projektirana je kao samostojeća građevina sa tri diletacije: D1, D2, D3, katnosti P+4+Pk tj: prizemlje, četiri kata i potkrovlje:

 • prizemlje- 2 poslovna prostora i 36 sprema

 • prvi kat - stanovi

 • drugi kat- stanovi

 • treći kat - stanovi

 • četvrti kat - stanovi

 • potkrovlje - stanovi

Na parceli je predviđeno 58 parkirnih mjesta, dio za stambene jedinice, dio za poslovne prostore. U prizemlju građevine nalaze se 2 poslovna prostora za potrebe uslužne djelatnosti i 36 sprema za potrebe stanara. Komunikacija između etaža ostvarena je unutrašnjim stepeništem kroz sve etaže. Svaka stambena diletacija ima dizalo koje prolazi kroz sve etaže – od prizemlja do potkrovlja.

Nosivi dio konstrukcije čine ab zidovi, stupovi, grede, ravne međukatne ab ploče i kose krovne ab ploče. Nosivi ab zidovi su debljine 25 i 20 cm, debljina ab ravne ploče je 20 cm, a debljina kosih krovnih ploča su 18 cm.

Temelji zgrade će se izvesti kao armirano betonska temeljna ploča debljine 50 cm.

Pregradni zidovi izvode se djelomično od ytong elemenata debljine 10 - 12 cm, a djelomično su gips - kartonski deblj. 10 i 12 cm.

Svi armirano – betonski i konstruktivni elementi kao horizontalni, vertikalni i kosi protupotresni serklaži, nadvoji, grede, stepenice, ploče i drugo, izvedeni su od armiranog betona marke i armature prema statičkom računu.

Pročelja građevine obrađuju se demit fasadom i završnim slojem u tonu po izboru investitora uz suglasnost projektanta.

Svi unutrašnji zidovi prostorija zavisno od izrade, gletaju se, odnosno žbukaju i bojaju disperzivnom bijelom bojom.

Zidovi koji se oblažu keramičkim pločicama žbukaju se cementnom žbukom.

Stropovi se gletaju te nakon gletanja i ostalih predradnji bojaju disperzivnom bijelom bojom.

Zidovi u kupaonicama oblažu se keramičkim pločicama (glazirane) do visine dovratnika, a u kuhinji između kuhinjskih elemenata (visina cca 60 cm). Na podove kupaonica polažu se podne keramičke pločice. Na podove lođa i balkona također se postavljaju keramičke pločice u cementno ljepilo samo što su neglazirane (protuklizne). Sve keramičke pločice su I klase.

Na podove soba i dnevnog boravka polaže se gotov troslojni hrastov parket d=1,40 cm, širine 10-15 cm (jedna letva).

Gazišta i čela stubišta oblažu se kamenom. Gazišta su debljine 2 cm, čela su 2 cm i polažu se u cementni mort 1:3.

Vanjski otvori bit će izvedeni kao PVC pozicije ostakljene 3-slojnim izo staklom, a na fasadi je klizna grilja.

Ulazna vrata u stanovima su protuprovalna, protupožarna T- 30.

Unutrašnja vrata su drvena glatkih krila sa suhomontažnim dovratnikom, visine 210 cm.

U građevini će se izvesti instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, telefonska instalacija, antenski uređaj, gromobranska instalacija, interni govorni uređaj, instalacija ventilacije, dizalo te unutrašnji i vanjski uređaj za klimatizaciju, a sve prema važećim propisima.

Za sve ostale informacije na upit.

house image

Do you want to receive latest real estate listings? Sign up for our e-news: