Filter 8
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Shoping Center Shoping center
Ad code
RE ID 6090
size
719 m²
year of building
1995

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Maribor okolica
location
Limbuš

Property equipment

Tags

 • Odstrani obrazec za nezavezujoče ponudbe
 • Izklicna cena
Description

ORGANIZIRANA JE E-DRAŽBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE - POSLOVNI PROSTOR.

Predmet prodaje je nepremičnina, ki v naravi predstavlja poslovni prostor, ki je sestavljen iz trgovskih prostorov v pritličju in delno v nadstropju ter pisarn v nadstropju in v mansardi. V pritličju je manjše skladišče s samostojnim dostopom. Parkirna mesta so urejena pred objektom.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 10. 10. 2023 do 23:59:59 ure,
 • rok za plačilo varščine do: 10. 10. 2023,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca do: 11. 10. 2023,
 • datum dražbe: 13. 10. 2023 ob 10. uri,
 • izklicna cena: 313.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN /22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga plača kupec,
 • varščina: 20.00,00 EUR,
 • korak draženja: 6.000,00 EUR,
 • prijava na e-dražbo https://sdh.edrazbe.si/.

Dobra lokacija za storitveno ali trgovinsko dejavnost
Objekt je lahko dostopen in zelo viden, saj stoji ob glavni cesti. Pozicioniran je sredi naselja s številnimi prebivalci, blizu so drugi storitveni, trgovinski in gostinski lokali, kar vse ustvarja živahen utrip lokacije. Poslovni objekt je zato odlična investicija za nadaljnjo uporabo za mirno storitveno ali trgovinsko dejavnost.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Modern and beautifully-furnished property

 • The mixed-use business/residential premises are currently used as a showroom for ceramics.
 • They are built on three stories, the ground floor + upper floor + loft. The ground floor hosts a showroom, with offices on the upper floor and loft. 
 • The ground floor also has a small storage area with a separate entrance.
 • Parking spots are available in front of the facility.

Good location, suitable for a service business or shop
The premises are easily accessible and very visible, facing the main street. It is positioned in the middle of a town with a large population, in the vicinity of other services, retail and hospitality businesses, creating a lively town bustle. The premises, therefore, provide an excellent investment opportunity and may be used for a quiet service or retail business.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

The listed price does not include 22% VAT.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Podravska