Filter 8
 • Information
 • Equipment
 • Description
 • Video

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
TPGibinazemljiščeNSV
features
Partially furnished
size
6,874 m²

Location information

country
Slovenia
region
Pomurska
area
Razkrižje
location
Gibina
area in detail
Podeželje
Position
Countryside

Property equipment

Rest

 • Land registry

Tags

 • Affordable
 • Suitable for investment
Description

Tip nepremičnine: Zazidljiva in kmetijska zemljišča

Opis:
Ta izjemna nepremičninska priložnost predstavlja zazidljive in kmetijsko zemljišče za prodajo v mirni vasici Gibina, ki se nahaja v občini Razkrižje, Slovenija. Na prijetnem območju, obdanem z vaškimi hišami in kmetijami, Gibina ponuja mirno okolje na obrobju vinorodne pokrajine. Kmetijsko zemljišče je ravno, gradbena zemljišča pa imajo blag naklon, ki omogoča različne možnosti gradnje. Ne glede na to, ali imate raje tradicionalne, navadne, podeželske ali moderne hiše, ta nepremičnina omogoča različne arhitekturne sloge. Na kmetijskem zemljišču je možna gradnja osnovnih in manjših gospodarskih objektov, ograje ipd. Možnost nakupa posamezne gradbene parcele, kmetijskega zemljišča, oziroma kombinacije. Ponudba zajema nakup vseh zemljišč. 

Lastnosti:
- Tip nepremičnine: Gradbene parcele in Kmetijsko zemljišče
- Lokacija: Vas Gibina, ki jo zaznamujejo očarljive vaške hiše in kmetije
- Teren: Kmetijsko zemljišče je ravno, zazidljive v rahlem naklonu
- Možnosti gradnje: dovoljeno je graditi tradicionalne, običajne, podeželske in moderne hiše, kmetije itd.
- Infrastruktura: Asfaltna dovozna cesta in razpoložljivost vseh potrebnih komunalnih priključkov, ki potekajo ob ali na parcelah
- Osončenost: parcele uživajo veliko sončne svetlobe ves dan

Poudarki lokacije:
- Vinorodni okoliš: Leži na obrobju priznanega vinorodnega okoliša in ponuja prijetno okolje za vinske navdušence
- Mirno okolje: doživite mir vasi in njene čudovite okolice v bližini reke Mure
- Bližina: le 10 minut vožnje od Ljutomera, večjega mesta na tem območju, in priročno blizu hrvaške meje

Dodatne informacije:
- Pravni status: vse pravne listine nepremičnin so brez bremen, kar zagotavlja nemoten postopek transakcije
- Brez provizije: ta ponudba nepremičnin je brez provizije, kar vam prihrani dodatne stroške

Za ceno in kvadraturo posameznega zemljišča se obrnite na nepremičninskega agenta.

V kolikor se odločite za nakup vseh zemljišč ali samo kmetijskega zemljišča se mora prodaja objaviti na pristojni upravni enoti. Ponudba stoji na pristojni UE 15 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni.

Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Strošek izvedbe prepisa lastninske pravice, ki se mora izvesti pri izbranem notarju ali odvetniku, v celoti plača kupec. 

Ne zamudite te izjemne nepremičninske priložnosti v očarljivi vasici Gibina. Pišite nam še danes, da se dogovorite za ogled ali pridobite dodatne informacije.

Youtube video: https://youtu.be/itlg4TKHwPA

Property Type: Building Plots and Agricultural Plot

Description:
This outstanding real estate opportunity presents building plots and an agricultural plot for sale in the serene village of Gibina, located within the municipality of Razkrižje, Slovenia. Set in a pleasant area surrounded by village houses and farms, Gibina offers a peaceful setting on the edge of the wine-growing region. The agricultural plot is flat, while the building plots boast a gentle slope, providing diverse options for construction. Whether you prefer traditional, ordinary, country-style, or modern houses, this property allows for various architectural styles. The agricultural plot permits the development of basic and small farming buildings, fences, and more.

Features:
- Property Type: Building Plots and Agricultural Plot
- Location: Village Gibina, characterized by charming village houses and farms
- Terrain: Agricultural plot is flat, building plots have a gentle slope
- Construction Options: Permissible to build traditional, ordinary, country-style, and modern houses, farms, and more
- Infrastructure: Asphalt access road and availability of all necessary municipality mains running by or on the plots
- Sunshine: The plots enjoy ample sunlight throughout the day

Location Highlights:
- Wine-Growing Region: Situated on the edge of the renowned wine-growing region, offering a delightful setting for wine enthusiasts
- Serene Environment: Experience the tranquillity of the village and its beautiful surroundings close to the river Mura
- Proximity: Just a 10-minute drive from Ljutomer, a major town in the area, and conveniently close to the Croatian border

Additional Information:
- Deed Status: All property deeds are in order, ensuring a hassle-free transaction process
- Commission-Free: This real estate listing is commission-free, saving you additional costs

Don't miss out on this exceptional real estate opportunity in the charming village of Gibina. Contact us today to schedule a viewing or obtain further information.

Youtube video:https://youtu.be/itlg4TKHwPA

Immobilientyp: Baugrundstücke und landwirtschaftliches Grundstück

Beschreibung:
Dieses herausragende Immobilienangebot bietet Baugrundstücke und ein landwirtschaftliches Grundstück zum Verkauf im ruhigen Dorf Gibina in der Gemeinde Razkrižje in Slowenien. Gibina liegt in einer angenehmen Gegend umgeben von Dorfhäusern und Bauernhöfen und bietet eine ruhige Lage am Rande des Weinanbaugebiets. Das landwirtschaftlich genutzte Grundstück ist flach, während die Baugrundstücke durch ein leichtes Gefälle vielfältige Bebauungsmöglichkeiten bieten. Egal, ob Sie traditionelle, gewöhnliche, ländliche oder moderne Häuser bevorzugen, diese Immobilie ermöglicht verschiedene Architekturstile. Das landwirtschaftliche Grundstück ermöglicht die Entwicklung einfacher und kleiner landwirtschaftlicher Gebäude, Zäune und mehr.

Merkmale:
- Immobilientyp: Baugrundstücke und landwirtschaftliches Grundstück
- Lage: Dorf Gibina, geprägt von charmanten Dorfhäusern und Bauernhöfen
- Gelände: Das landwirtschaftliche Grundstück ist flach, die Baugrundstücke haben ein leichtes Gefälle
- Bauoptionen: Zulässig für den Bau traditioneller, gewöhnlicher, ländlicher und moderner Häuser, Bauernhöfe und mehr
- Infrastruktur: Asphaltierte Zufahrtsstraße und Verfügbarkeit aller notwendigen kommunalen Leitungen, die an oder auf den Grundstücken verlaufen
- Sonnenschein: Die Grundstücke genießen den ganzen Tag über reichlich Sonnenlicht

Standort-Highlights:
- Weinanbaugebiet: Liegt am Rande des renommierten Weinanbaugebiets und bietet Weinliebhabern eine reizvolle Umgebung
- Ruhige Umgebung: Erleben Sie die Ruhe des Dorfes und seiner wunderschönen Umgebung in der Nähe des Flusses Mura
- Nähe: Nur 10 Autominuten von Ljutomer, einer größeren Stadt in der Region, entfernt und günstig in der Nähe der kroatischen Grenze

Weitere Informationen:
- Urkundenstatus: Alle Eigentumsurkunden sind in Ordnung, was einen problemlosen Transaktionsprozess gewährleistet
- Provisionsfrei: Dieses Immobilienangebot ist provisionsfrei, wodurch Sie zusätzliche Kosten sparen

Lassen Sie sich diese außergewöhnliche Immobilienmöglichkeit im charmanten Dorf Gibina nicht entgehen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren oder weitere Informationen zu erhalten.

Youtube-Video: https://youtu.be/itlg4TKHwPA

Тип недвижимости: Строительные участки и сельскохозяйственные угодья

Описание:
Эта выдающаяся возможность в сфере недвижимости представляет участки под застройку и сельскохозяйственный участок для продажи в тихой деревне Гибина, расположенной в муниципалитете Разкрижье, Словения. Отель Gibina расположен в приятном районе, в окружении деревенских домов и ферм, в тихом месте на окраине винодельческого региона. Сельскохозяйственный участок ровный, в то время как участки под застройку имеют пологий уклон, предоставляющий разнообразные возможности для строительства. Предпочитаете ли вы традиционные, обычные, загородные или современные дома, эта недвижимость позволяет использовать различные архитектурные стили. Сельскохозяйственный участок позволяет развивать основные и небольшие сельскохозяйственные постройки, заборы и многое другое.

Функции:
- Тип недвижимости: Строительные участки и сельскохозяйственные угодья
- Местонахождение: деревня Гибина с очаровательными деревенскими домами и фермами.
- Рельеф: Сельскохозяйственный участок ровный, участки под застройку имеют пологий уклон.
- Варианты строительства: можно строить традиционные, обычные, деревенские и современные дома, фермы и многое другое.
- Инфраструктура: Асфальтированная подъездная дорога и наличие всех необходимых коммунальных сетей, проходящих рядом или на участках
- Солнечный свет: на участках много солнечного света в течение дня.

Особенности локации:
- Винодельческий регион: расположен на окраине известного винодельческого региона, предлагая восхитительную обстановку для любителей вина.
- Безмятежная окружающая среда: ощутите спокойствие деревни и ее красивых окрестностей недалеко от реки Мура.
- Близость: всего в 10 минутах езды от Лютомера, крупного города в этом районе, и недалеко от границы с Хорватией.

Дополнительная информация:
- Статус сделки: все документы на недвижимость в порядке, что обеспечивает беспрепятственный процесс сделки.
- Без комиссии: этот список недвижимости не требует комиссии, что экономит ваши дополнительные расходы.

Не упустите эту исключительную возможность приобрести недвижимость в очаровательной деревне Гибина. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию.

Видео на ютубе: https://youtu.be/itlg4TKHwPA

Video

Similar real estates nearby

Pomurska, Turnišče, Nedelica
 • Land For building
 • RE ID 180-003
 • 6,139 m²
43,000
More
Pomurska, Radenci, Okoslavci
 • Land For building
 • TPOkoslavciparcelaNSV
 • 2,510 m²
 • 2,510 m²
19.00/m²
More
Pomurska, Ljutomer, Stročja vas
 • Land For building
 • TPStročjavasparcelaNSV
 • 4,987 m²
 • 4,987 m²
30.00/m²
More
Pomurska, Gornja Radgona, Lomanoše
 • Land For building
 • PZ229012668709UG
 • 9,163 m²
 • 1962
199,900
More
Pomurska, Gornja Radgona
 • Land For building
 • PZ4648040MR
 • 1,207 m²
64,500
More

Pomurska