Filter
Show more
Show more
Reset

Real estate: Savinjska

 • New
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 1.5 room – 45 m²
 • 1974
 • 7
130,000
 • New
 • Sale
Savinjska, Polzela, Ločica ob Savinji House Detached – 212 m² (772 m²)
 • 2009
399,000
 • New
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 3.5 room – 84 m²
 • 1976
 • 8
168,599
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 4 room – 154 m²
 • 2021
 • 1
299,000
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 3.5 room – 117 m²
 • 2023
 • 1
155,000
 • Sale
Savinjska, Laško Land For building – 8,873 m² (8,873 m²)
88,000
 • Sale
Savinjska, Prebold, Latkova vas Apartment 2.5 room – 54 m²
 • 2009
 • 2
147,000
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 1.5 room – 45 m²
 • 1967
 • 2
110,000
 • Sale
Savinjska, Celje House Attached – 214 m² (360 m²)
 • 2004
359,000
 • Sale
Savinjska, Vojnik, Lemberg pri Novi Cerkvi Land For building – 3,500 m²
48,000
 • Sale
Savinjska, Štore House Detached – 238 m² (1,023 m²)
 • 1963
158,500
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 2.5 room – 72 m²
 • 2006
 • 2
144,000
 • Sale
Savinjska, Celje, Šmiklavž pri Škofji Vasi House Detached – 160 m² (409 m²)
 • 2005
220,000
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment Single-room – 39 m²
 • 2008
 • 4
80,000
 • Sale
Savinjska, Celje, Škofja vas Land For building – 907 m²
90,700
 • Sale
Savinjska, Rogaška Slatina House Detached – 300 m² (1,700 m²)
 • 2013
 • 4
 • 2
 • 6
315,000
 • Sale
Savinjska, Vojnik Apartment 3 room – 88 m²
 • 2023
 • 2
249,269
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 2 room – 52 m²
 • 1966
 • 5
125,000
 • Sale
Savinjska, Šmartno ob Paki, Gavce House Double flat – 127 m² (11,188 m²)
 • 2006
 • 2
 • 2
 • 2
165,000
 • Sale
Savinjska, Polzela, Breg pri Polzeli House Detached – 99 m² (1,384 m²)
 • 1991
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
165,000
 • Sale
Savinjska, Šmarje pri Jelšah, Sveti Štefan House Detached – 67 m² (2,244 m²)
 • 2012
80,000
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 2.5 room – 47 m²
 • 2013
135,000
 • Sale
Savinjska, Velenje Apartment 5 room – 156 m²
 • 2016
 • 4
 • 1
 • 1
 • 4
310,000
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 2.5 room – 48 m²
 • 1962
 • 4
130,000
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 3 room – 84 m²
 • 1925
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
140,000
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 3 room – 75 m²
 • 1970
185,000
 • Sale
Savinjska, Celje House Semi-detached – 100 m² (245 m²)
 • 1976
 • 2
 • 1
 • 4
98,000
 • Sale
Savinjska, Celje House Detached – 200 m² (603 m²)
 • 2012
 • 4
 • 2
 • 6
345,000
 • Sale
Savinjska, Celje Apartment 2.5 room – 65 m²
 • 2022
135,000
 • Sale
Savinjska, Šentjur House Double flat – 130 m² (508 m²)
 • 2010
 • 1
 • 3
 • 2
 • 4
160,000
 • Sale
Savinjska, Vojnik Apartment 2 room – 68 m²
 • 2023
 • 1
 • 1
 • 2
185,325
 • Sale
Savinjska, Podčetrtek Holiday Home Apartment – 91 m²
 • 2022
 • 4
300,000