Filter 7

4.50/m² per month

 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Industrial complex
Ad code
RE ID 197
size
8,126 m²
parcel
8 m²
year of building
1955
year of refurbishing
1996

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Maribor
location
Tabor
Description

Predmet oddaje je del proizvodno-poslovnega objekta v industrijski coni na Tržaški cesti v Mariboru. Na voljo je več skladiščnih in pisarniških prostorov.

Celoten objekt je etažnosti (delno) K+P+N ter obsega 5.627 m2 proizvodno-skladiščnih površin ter 2.322 m2 pisarn. V večjem delu je že zaseden z najemniki.

Stavba je bila zgrajena med leti 1955 in 1962, temu primerno je tudi stanje nekaterih prostorov.

Najemnina znaša 4.5 €/m2/mesec + 22 % DDV, dodatno se plačajo še stroški.

V kolikor se zanimate za najem ali nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

 

The production and business facility is located in the industrial zone on Tržaška cesta in Maribor. The building was built between 1955 and 1962. The building has a floor plan of (partly) K+P+N and comprises 5,627 m2 of production and storage areas and 2,322 m2 of offices.

The premises are partly suitable for use, but most of them need thorough renovations.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Podravska, Maribor, Tezno
 • Business Premises Warehouse
 • PP2891886685908008ZM4
 • 975 m²
 • 1980
5.50/m² per month
More
Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Office
 • OP00532UL
 • 453 m²
 • 2022
 • 1
5,499per month
More
Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Office
 • OP00503UL
 • 13 m²
 • 2022
180per month
More
Podravska, Maribor, Tabor
 • Business Premises Multipurpose
 • OP00365DR
 • 87 m²
 • 2000
10.00per month
More
Podravska, Kungota, Gradiška
 • Business Premises Workshop
 • OP00549UL
 • 450 m²
 • 2007
2,000per month
More
Podravska, Maribor, Studenci
 • Business Premises Office
 • OP00545UL
 • 62 m²
 • 2006
600per month
More

Podravska