• Information
  • description

Real estate details

Real estate type
Land Business
size
0 m²
Ad code
PZ01818
description

Ljubljana,  industrijska  cona  Vič (Cesta dveh  cesarjev), stavbno  zemljišče za  poslovno  gradnjo.  

ZZemljišče  meri   1920 m2 ( 1792+128)   nahaja  pa  se  v  industrijski  coni  Vič – Cesta dveh  cesarjev,  ki je   le  dober  kilometer  oddaljena  od  priključka  na  ljubljansko obvoznico.

Območje v  katerem  se nahaja   predmetno zemljišče,  je   opredeljeno  kot  IG – gospodarske  cone, torej  gre  območje namenjeno tehnološkim parkom, proizvodnim dejavnostim z industrijskimi  stavbami in skladišči, ter s  spremljajočimi stavbami za  storitvene  dejavnosti  ( industrijske  stavbe,  stavbe javne uprave, rezervoarji, silosi, skladišča, bencinski servisi, stavbe za storitvene  dejavnosti, druge poslovne  stavbe,  trgovskestavbe, gostilne, restavracije, stavbe za šport in podobno).    

Stopnja izkoriščenosti  zemljišča za  gradnjo:

Faktor  zazidanosti  (FZ) =   največ 60 %

Faktor zelenih površin ( FZP) = 15 %

Višina  objektov – ne  sme  presegati  višine  20 m, oziroma  se  mora  prilagajati višini  že  zgrajenih objektov v tem območju,  razen če je to potrebno zaradi tehnoloških procesov.    

Odmiki od mej sosednjih parcel  – najmanj  4,00 m

Širina   zemljišča  je   približno  29  m,  dolžina  pa  okrog  62 m. 

Ostali podatki v zvezi s pogoji gradnje  so na  voljo v  naši pisarni ( lokacijska informacija za gradnjo).

Gre za  zadnje  nepozidano zemljišče v  tej poslovni coni,  lega  je  odlična  za vse  vrste  dejavnosti,  dostopna   z  vsemi transportnimi vozili.   

V  neposredni bližini so  vsi  infrastrukturni priključki,   električni  in  vodovodni priključek  pa  sta že  na predmetnem  zemljišču.   

Pogoj lastnika za sklenitev posla: kupec plača davek na promet nepremičnin v višini 2% prodajne cene oz. davčne osnove.

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o.,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine.  Prosimo  stranke, naj  ne  ogledujejo nepremičnine sami,  ter brez predhodne najave. 

Similar real estates nearby

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.