360,000

  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Holiday Home Apartment
Ad code
RE ID 1152
size
77 m²
year of building
2009

Location information

country
Slovenia
region
Gorenjska
area
Kranjska Gora
location
Kranjska Gora
Description

V strogem centru Kranjske Gore, nasproti hotela Ramada, je nedokončana poslovno-stanovanjska stavba, ki je bila zgrajen leta 2009, na območju nekdanje osnovne šole, pri tem pa je ohranila svoj prvotni videz. Objekt je na odlični lokaciji, v neposredni bližini smučišč, šole, vrtca in zdravstvenega doma.

Predmet prodaje je apartma BN-3, ki se nahaja v mansardi objekta in obsega:
•    2169-252-8 (apartma v izmeri 74,9 m2),
•    2169-252-42 (kletna shramba v izmeri 3 m2),
•    2169-252-32 (garaža v izmeri 22,2 m2),
•    2169-252-33 (garaža v izmeri 13 m2) in
•    2169-252-58 (zunanje parkirno mesto v izmeri 12,8 m2).

V oktobru je potekala javna dražba dolžnika Glen-Invest za celoten objekt, kjer je kupec prevzel 27 delov stavbe, od tega pet nedokončanih apartmajev velikosti od 39 do 75 kvadratnih metrov, tri nedokončane lokale, kletne shrambe, osem parkirnih mest v podzemni garaži in dve zelenici.

Apartma BN-3 s pripadajočimi deli je tako še zadnja neprodana enota.
Celoten objekt je v 3. podaljšani GF, kar pomeni, da je potrebno izvesti še vsa gradbeno obrtniška dela v notranjosti, izvesti vse priključke ter pridobiti uporabno dovoljenje.

H končni ceni se prišteje 9.5% DDV oz. je možnost nakupa z obrnjeno davčno stopnjo. 

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Kranjska Gora je največji kraj v Zgornjesavski dolini. Je pomembno turistično in zimsko športno središče. Okrog starega vaškega jedra je zgrajen nov, večinoma turistični del naselja s hoteli, počitniškimi stanovanji in hišami, rekreacijskimi objekti, trgovinami in žičnicami, ter smučarskimi progami in omrežjem kolesarskih in peš poti. Vse to daje Kranjski Gori z bližnjimi naselji Podkoren, Gozd Martuljek in Rateče podobo enotnega zgornjesavskega turističnega območja, pomembnega tako v letnem, kot tudi zimskem turizmu.  Kranjska Gora je prizorišče pomembnih mednarodnih smučarskih tekmovanj v alpskem smučanju na Vitrancu in smučarskih skokih v Planici.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na naslov pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/

In the center of Kranjska Gora, opposite the Ramada Hotel, there is an unfinished business-residential building, which was built in 2009, on the site of a former elementary school, while retaining its original appearance. The facility is in an excellent location, in the immediate vicinity of ski slopes, a school, a kindergarten and a medical center.

The subject of sale is apartment BN-3, which is located in the attic of the building and includes:
• 2169-252-8 (apartment measuring 74.9 m2),
• 2169-252-42 (basement storage room measuring 3 m2),
• 2169-252-32 (garage measuring 22.2 m2),
• 2169-252-33 (garage measuring 13 m2) and
• 2169-252-58 (outdoor parking space measuring 12.8 m2).

In October, debtor Glen-Invest held a public auction for the entire building, where the buyer took over 27 parts of the building, including five unfinished apartments of 39 to 75 square meters in size, three unfinished bars, basement storage rooms, eight parking spaces in the underground garage and two greens.

Apartment BN-3 with its parts is thus the last unsold unit.
The entire building is in the 3rd extended GF, which means that it is still necessary to carry out all the construction and craftsmanship work inside, to carry out all the connections and to obtain a use permit.

9.5% VAT is added to the final price or is an option to purchase with an inverted tax rate.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

Similar real estates nearby

Gorenjska, Tržič
  • Holiday Home Hotel
  • NK0143
  • 660 m²
  • 603 m²
  • 2009
495,000
More

Gorenjska