Land For building, Ljubljana - suburbs, Ig, Škrilje

  • For sale
  • 161,000
  • 889 m²
  • 1986

161,000

  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
PZ26003JD
size
889 m²
year of building
1986
flat
Unspecified

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana - suburbs
area
Ig
location
Škrilje
Description
Prodamo hišo z zazidljivo parcelo na Škrilju nad Igom pri Ljubljani. Dovozna pot je urejena; solastnina ter služnost. V naravi gre za 4 parcele, od tega je 78 m2 poti. Celotna parcela je ograjena z betonsko ograjo, meje so urejene, status urejene meje. Na eni parceli je zgrajen objekt s površino 79,46 m2. Na plošči je postavljena lesena lopa s površino 25,1 m2. Objekt je legalen in ima gradbeno dovoljenje ter hišno številko. Vse dajatve za priklop elektrike in vode so plačane; komunalni prispevek, treba je plačati priklop vode in elektrike na objekt; strošek cca 1000 evrov. Lastnik je uredil tudi greznico; vse pripravljeno za postavitev hiše s površino 100 m2 na obstoječem objektu. Ob robu parcele je nasajeno sadno drevje, ter površine za vrt oz. zelenico. Parcela je zazidljiva v večjem delu; 240 m2 od 889 m2 površine je kmetijsko zemljišče oz. nezazidljivo.Hiša ni primerna za bivanje. Odlična sončna lokacija! V kraju je urejena povezava do Ljubljane z ljubljanskim potniškim prometom. Možna zamenjava parcele za manjše stanovanje v Ljubljani ali okolici z doplačilom kupca. Vabljeni k ogledu in nakupu! Pogoj za nakup: Prodajalec zahteva da kupec poravna davek na promet nepremičnin DPN v vrednosti 2% od pogodbene vrednosti. Kupec ne plača posredniške provizije.
We are selling a house with a building plot in Škrilje nad Igo near Ljubljana. The driveway is arranged; co-ownership and servitude. In nature, there are 4 plots, of which 78 m2 are paths. The entire plot is fenced with a concrete fence, the borders are regulated, the status of the border is regulated. A building with an area of ??79.46 m2 is built on one plot. A wooden shed with an area of ??25.1 m2 is placed on the slab. The building is legal and has a building permit and house number. All electricity and water connection charges are paid; communal contribution, it is necessary to pay the connection of water and electricity to the building; cost approx. 1000 euros. The owner also arranged a septic tank; everything ready for building a house with an area of ??100 m2 on an existing building. Fruit trees are planted along the edge of the plot, as well as areas for a garden or greens. The plot can be built on in a large part; 240 m2 of the 889 m2 area is agricultural land or unbuildable. Great sunny location! The place has an organized connection to Ljubljana with Ljubljana passenger traffic. Possible exchange of the plot for a smaller apartment in Ljubljana or the surrounding area with additional payment to the buyer. You are welcome to visit and buy! Purchase condition: The seller requires the buyer to pay the DPN real estate sales tax in the amount of 2% of the contract value. The buyer does not pay a brokerage fee.

Building energy certificate

Required heat for heating
Class G
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

Ljubljana - suburbs, Domžale
  • Land For building
  • PZ26556ND
  • 428 m²
  • 2023
211,390
More

Ljubljana - suburbs