Business Premises Office, Ljubljana, Moste Polje, Moste

 • For rent
 • 17.00/m² per month
 • 3,195 m²
 • 2024

17.00/m² per month

 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Office
Ad code
OP25884ND
size
3,195 m²
year of building
2024
flat
7.

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Moste Polje
location
Moste
Description
Predmet oddaje so eksluzivni pisarniški prostori z veduto na urbani del mesta ter kamniško savinjske alpe. Pisarne bodo na voljo predvidoma v prvi polovici leta 2024 gre pa za nadstandardno poslovno stavbo in gradnjo s kakovostnimi materiali z ciljem pridobiti zlati DGNB certifikat za trajnostno gradnjo.
Pisarniški prostori s svetlo višino 3m, so razporejeni v 6, 7 in 8-nadstropju in zasedajo vse 3 etaži v celoti.

V pritličju objekta so recepcija, galerija, restavracija, bar, trgovina in sejni prostori, v kleti bo telovadnica.
Stavba ima 4 dvigala in enega pri požarnem izhodu. Pisarniške enote imajo možnost svoje kuhinje,
sanitarije so skupne. V 2. in 6. nadstropju je večja pokrita zunanja terasa, ki je namenjena vsem
zaposlenim v poslovni stavbi.
Za varnost je poskrbljeno z videonadzorom, vstopom z vstopnimi karticami in detektorjem za vlome.
Najemniki imajo vstop zagotovljen 24/7. Stavba je opremljena s požarnim škropilnikom in rezervnim
generatorjem. Ogrevanje in hlajenje je urejeno s kombinacijo prezračevanja, konvektorja in talnega
ogrevanja.

Prostorska zasnova: v tem momentu je tlorise možno prilagoditi najemnikovim potrebam.
Za najem so na voljo naslednje enote:
1. nadstropje: 4 enote (230m2, 285m2, 370m2, 415m2), 3 enote, 2 enoti ali 1 enota (1300m2)
2.- 4. nadstropje: 3 enote (230m2, 300m2, 615m2, 2 enoti ali 1 enota (1145m2)
5. nadstropje: 4 enote (230m2, 285m2, 375m2, 405m2), 3 enote, 2 enoti ali 1 enota (1295m2)
6.-8. nadstropje: 3 enote (190m2, 375m2, 500m2), 2 enoti ali 1 enota (1065m2)
9. nadstropje: 4 enote (190m2 x2, 410m2, 450m2), 3 enote ali 1 enota (1240m2)

Finalizacija prostorov je možna glede na želje in potrebe najemnika , to velja za stranke ki se bodo pravočasno rezervirale prostor (predvidoma do meseca aprila 2023.
Vabljeni k Ogledu.
The subject of the show is exclusive office space with a view of the urban part of the city and the Kamnik Savinja Alps. The offices will probably be available in the first half of 2024, but it is an above-standard office building and construction with quality materials, with the aim of obtaining a gold DGNB certificate for sustainable construction.
Office spaces with a clear height of 3m are arranged in the 6th, 7th and 8th floors and occupy 3 floors in total.


On the ground floor of the building there is a reception, gallery, restaurant, bar, shop and meeting rooms, in the basement there will be a gym.
The building has 4 elevators and one at the fire exit. Office units have the option of their own kitchen,
toilets are shared. On the 2nd and 6th floors, there is a larger covered outdoor terrace for everyone
employees in the office building.
Security is ensured by video surveillance, entry with entry cards and a burglary detector.
Tenants have access guaranteed 24/7.
The building is equipped with a fire sprinkler and a spare
generator. Heating and cooling is regulated by a combination of ventilation, convector and floor
heating.Spatial planning: at this moment, floor plans can be adapted to the tenant\'s needs.
The following units are available for rent:
1st floor: 4 units (230m2, 285m2, 370m2, 415m2), 3 units, 2 units or 1 unit (1300m2)
2nd - 4th floor: 3 units (230m2, 300m2, 615m2, 2 units or 1 unit (1145m2)
5th floor: 4 units (230m2, 285m2, 375m2, 405m2), 3 units, 2 units or 1 unit (1295m2)
6-8 floor: 3 units (190m2, 375m2, 500m2), 2 units or 1 unit (1065m2)
9th floor: 4 units (190m2 x2, 410m2, 450m2), 3 units or 1 unit (1240m2)

The finalization of the premises is possible according to the wishes and needs of the tenant, this applies to customers who will reserve the premises in time (probably by April 2023.
You are invited to visit

Similar real estates nearby

Ljubljana, Moste Polje, Moste
 • Business Premises Office
 • OP1691126685907948LL
 • 20 m²
 • 1960
11.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Moste
 • Business Premises Office
 • OP1591126685907948LL
 • 14 m²
 • 1960
11.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Moste
 • Business Premises Office
 • OP101126685907948LL
 • 10 m²
 • 1960
8.00/m² per month
More
Ljubljana, Vič Rudnik, Rudnik
 • Business Premises Office
 • OP020212668590752PJ
 • 15 m²
 • 2021
 • 1
12.00/m² per month
More
Ljubljana, Šiška
 • Business Premises Office
 • S129
 • 22 m²
 • 2022
730per month
More
Ljubljana, Center
 • Business Premises Office
 • OP00046D
 • 15 m²
 • 1978
10.00/m² per month
More

Ljubljana