2,097,000

  • Information
  • description

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
PZ02216
parcel
13,379 m²

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Maribor
location
Koroška vrata
description

Maribor,  Koroška  vrata,  stavbno zemljišče urejeno  z veljavnim OPPN  za  stanovanjsko in večstanovanjsko  gradnjo, na obrežju  reke Drave.

Zanimiva mestna četrt  Maribora  imenovana  Koroška  vrata  je  urbani predel   na  levem bregu  Drave ter je pretežno stanovanjska četrt  s kompleksi izobraževalnih centrov (s sedmimi  fakultetami,  štirimi srednjimi  šolami ter  študentskimi domovi….).  

V mestni četrti je Kopališče Pristan, športno rekreacijsko območje  Ljudski vrt in Fontana - medicinsko termalni center, tu je tudi več sprehajalno - rekreacijskih poti (ob Dravi, po Vinarski ulici do Račjega dvora ter po kostanjevem drevoredu, po kamniškem drevoredu, po Vrbanskem platoju,  preko Lenta   do  centra  mesta).  Le  20  minut  hoda je  do centra mesta z  vsemi  vsebinami, storitvami in ustanovami,   pomembnimi za  sodobne  pogoje bivanja.

Zemljišče, ki ga  prodajamo   leži  na  SZ robu mestne  četrti,  kjer na  svoji severni strani  meji na   polja in travnike,  na zahodni  strani  poteka  ob  obrežju reke  Drave, na  južni  strani  pa območja  meji na  obstoječe  stanovanjsko naselje,  pretežno  grajeno kot  vrstne  hiše.   

Zemljišče  meri 13.379  m2,  ter je  v  celoti  opredeljeno kot  stavbno zemljišče.  Za  območje, ki ga  predstavlja predmetno zemljišče  je  sprejet in veljaven Občinski  podrobni  prostorski  načrt ( OPPN). za del območja Rotovž 5S, (stanovanjsko območje ob Bezenškovi ulici) v Mestni občini Maribor -   v nadaljevanju  sledi  nekaj osnovnih  pogojev (opis dopustnih dejavnosti,  in  gradenj):  

Območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, površine so pretežno namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim za oskrbo lokalnega prebivalstva.

(3) Vrste dopustnih objektov – (med drugim)

Stanovanjske stavbe:

− enostanovanjske

− dvostanovanjske stavbe,

− večstanovanjske stavbe.

Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski objekti:

− garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice,

− objekti prometne infrastrukture,

− cevovodi, komunikacijska omrežja, elektroenergetski vodi.

Enostavni objekti:

− majhna stavba (nadstrešnica, zimski vrt, lopa, uta, senčnica,letna kuhinja, vetrolov…),

− pomožni objekti v javni rabi

− ograja do višine 1,6 m

− podporni zid,

− priključek na objekte GJI in daljinskega ogrevanja.

Celotno območje ki zajema  predmetno zemljišče  je  razdeljeno na  dve  osnovni   območji, ki se vsebinsko  dopolnjujeta:

(Območje 1 je locirano na zahodnem delu in je namenjeno gradnji vrstnih stanovanjskih

stavb.

Južni del je namenjen vrstnim enostanovanjskim stavbam in sestoji iz dveh nizov;

- streha objekta je ravna ali dvokapna – v primeru dvokapnice mora biti sleme vzporedno s

plastnicami, ravna streha se lahko izvede kot zelena streha ali pohodna,

- maksimalna etažnost objekta: P+1 ob višini etaže max.3,5m,

- maksimalna velikost levega niza je 12x48 m in desnega niza 12x32 m s toleranco + 1,0

m (objekti so lahko tudi manjših tlorisnih dimenzij),

- fasada objekta je toplotno izolativna,

- parkiranje je pred objekti (možnost nadstrešnice), za obiskovalce pa na skupnem

parkirišču ob dovozni cesti,

- oblikovanje vseh stavb mora biti enotno (oblika strehe, obdelava fasad, nadstrešnice).

Severni del je namenjen vrstnim dvostanovanjskim hišam, ki so glede na konfiguracijo

terena oblikovane kot kaskadne hiše:

- streha objekta je ravna ali v naklonu in se lahko izvede kot zelena streha ali pohodna

__________________________________

Območje 2 je locirano na vzhodnem delu in je namenjeno gradnji dveh večstanovanjskih

vila blokov:

− streha objekta je ravna, lahko se izvede kot zelena streha,

− maksimalna etažnost objekta: K+P+2 ob standardni višini etaže max.3,5m, preseganje -

− višine je dovoljeno za namestitev klimatskih naprav in podobnih naprav,

− maksimalna velikost je 14 x 22 m s toleranco + 1,0 m (objekti so lahko tudi manjših

tlorisnih dimenzij),

− fasada objekta je toplotno izolativna, v svetlih pastelnih barvah z uporabo naravnih

materialov,

- parkiranje je v skupni podzemni garaži

Obstoječi veljavni  OPPN  je  možno,  seveda skladno s pogoji OPN Občine Maribor,    dopolniti ali spremeniti,  oziroma uskladiti  z  potrebami  in idejnimi zasnovami bodočega  investitorja (  npr.  večstanovanjska gradnja,  gradnja  oskrbovanih stanovanja,   gradnja  domov  za ostarele in  ostali podobni  aktualni investicijski projekti).         

Prodajalec pogojuje prodajo s tem, da mu kupec povrne del stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnine.

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o.,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine. 

 

 

 

 

Similar real estates nearby

Podravska, Slovenska Bistrica
  • Land For building
  • RE ID 6114
  • 62,700 m²
1,380,000
More

Podravska

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.