• Information
 • description

Real estate details

Real estate type
Apartment 4 room
Ad code
P8, S1 - A1
size
214 m²
year of building
2022
flat
Ground floor
settlement

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Šiška
location
Podutik
area in detail
Enota A1

Property equipment

description

Splošni opis arhitekturne zasnove in zunanje ureditve

V središču Podutika v neposredni bližini avtobusne postaje je predvidena gradnja dveh dvostanovanjskih dvoijčkov, v katerih bo skupno 8 stanovanjskih enot. Nova objekta bosta etažnosti K+P+1+T z izhodom na pohodno teraso..

Vsaka polovica dvojčka ima predvideni dve stanovanjski enoti, ki sta dostopni preko skupnega glavnega vhoda na nivoju pritličja.

Parkirišča za obe enoti so predvidena v kletni etaži, kjer je za vsako enoto predvidena tudi shramba. Vsaka enota ima parkirna mesta umeščena na način, da si bodoči lastnik lahko svoj parkirni del zapre z rešetkastim rolojem in s tem pridobi lastno garažo.

Stanovanji sta dostopni preko skupnega stopnišča z dvigalom, ki stanovalca pripelje naravnost v njegovo stanovanje. Za zagotavljanje dodatne varnosti so pred izhodom iz dvigala predvidena dodatna protivlomna vrata.

Pritlična enota je zasnovana z zunanjim atrijem, orientiranim na jugozahodno stran  ter pogledom v naravo.

Enota v nadstropju ima na južni strani balkon, ter dostop na streho, kjer je predviden dodaten prostor, ki si ga vsak lastnik stanovanja lahko uredi po svojih željah, kot npr. delovni prostor, prostor za sprostitev s savno, fitnes in podobno.Streha je zasnovana kot velika terasa z nadstreškomter napeljavami za možnost umestitve letne kuhinje ter ojačitvijo v plošči za morebitno postavitev masažnega bazena.

Oblikovno objekt sledi smernicam sodobne gradnje, ob enem pa povzema tipične značilnosti obstojeće karejske gradnje v kateri je predviden.

Konstrukcijska zasnova objekta

Stavbe so zasnovane v masivni konstrukciji v kombinaciji armirano betonske konstrukcije in opečnih zidov. Konstrukcijska zasnova omogoča fleksibilnost tlorisov, ki imajo v notranjosti malo nosilnih sten. Notranje stene so mavčnokartonske.

Funkcionalna zasnova stanovanj

Stanovanja so zasnovana na način, da je ločen spalni in dnevni del. Na južno stran je orientirana dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, na SV strani pa spalnica z garderobbo ter ločeno kopalnico ter dve otroški sobi. Vzdolž hodnika v pritličnem stanovanjju je dodatna kopalnica. Na željo kupca so možne manjše prilagoditve priključkov za doplačilo. Stanovanje v nadstropju ima dodatno garderobno sobo, ki se jo lahko uredi kot utility.

Zasnova skupnih prostorov

Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopnišč bodo obdelani s keramiko. Stene stopnišča in skupnih hodnikov bodo slikane s poldispenzijskimi barvami. Vse ograje na stopniščih so iz barvane Fe pločevine.

Skupni prostori v kleti in stopnišče so neogrevani hladni prostori. V skupnih prostorih je predvidena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senozorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo -  čiščenje skupnih prostorov.V stavbi je predvideno električno osebno dvigalo z direktno navezavo na stanovanjsko enoto.

Glavni dostop v stavbe je urejen v pritličju skozi predprostor, kjer so nameščeni nabiralniki in video pozivna domofonska naprava. Vhod bo zaprt z električno ključavnico. Dosotop v stopnišče je možen tudi iz garaže. Stopnišče je zasnovano kot požarni izhod z možnostjo evakuacije na nivo terena v pritličju ali preko garaže na nivo terena dvorišča.

Vstop v garažo bo opremljen z garažnimi sekcijskimi vrati, prav tako ima garaža stanovanja lahko lastna garažna vrata (doplačilo). V stopnišču oziroma skupnih hodnikih bodo vgrajeni gasilni aparati.

Stavbno pohištvo

Okna bodo iz Alu ali les/alu okvirjev, najmanj 6 komorna, zastekljena z izolacijskim trislojnim termopan steklom. Na stavbnem pohištvu v stanovanjih bodo nameščena senčila - zunanje ALU žaluzije ali screen roloji z motornim pogonom delovanja. Notranja vrata bodo suhomontažna. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna zvočno izolirana, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim.90/220 cm. Prav tako vhodna vrata predvidevajo predpisano požarno zaščito EI 30. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

Ogrevanje

V stanovanjih je izvedeno talno gretje preko ogrevanja s toplotno črpalko, vsako stanovanje bo imelo lastno TČ, zunanje enote so ločene za vsako enoto ter so postavljene za pritlično stanovanje ob fasadi na severu ter za zgornje stanovanje na nadstrešku vhoda. Temperatura prostorov v stanovanju bo krmiljena s pomočjo sobnega termostata.

Prezračevanje

V prostorih bo nameščeno prisilno prezračevanje z rekuperacijo. Natančneje bo opredeljen v PZI.

Vodovod

Za vsako stanovanje bo nameščen lasten vodomer. Izvedeni bodo razvodi za hladno in toplo vodo, vključno z vodovodnimi baterijami. Priprava tople vode se vrši s pomočjo toplotne črpalke.

Hlajenje

Stanovanja bodo hlajena s toplotno črpalko.

Balkoni in terase

Ograje balkonov so predvidene iz kovinskih rešetk. Ograje terase na strehi se izvede kot pareptni zid. Višina ograj je minimalno 100 cm.

Ograje atrijev

Višina ograje atrijev je 180 cm. Ograje se lahko delno iz vedene kot zelene ograje z grmovnicami.

Zunanja ureditev

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve. Stavba bo priključena na obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko in predvidoma telekomunikacijsko omrežje, ki pa ni predmet DGD. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike in telekomunikacij v stavbi bodo potekali preko kleti in nato v stanovanja.

Zasnova parkirišč

Vsakemu stanovanju pripradata dve parkirni mesti v kleti.

* Podatki in slikovni material objevljeni v predstavitvi so zgolj informativne narave in investitorja, oz. posrednika ne zavezujejo. Kupec je dolžan pred nakupom nepremičnine vse pomembne podatke skrbno preveriti.

 

Stanovanje A1, skupne velikosti 344,89 m2 se nahaja v pritličju in vključuje:

 - hodnik, velikost 10,80 m2

- dnevni del, velikost 43,50 m2

- kopalnica, velikost 5,85 m2

- otroška soba 1, velikost 11,35 m2

- otroška soba 2, velikost 11,35 m2

- spalnica z garderobo, velikost 19.43 m2

- kopalnica, velikost 5,00m2

- dvigalo, velikost 2,10 m2

- leseni del, velikost 45 m2

- zelenica, velikost 54,30 m2

Skupna površina pritličja 307.46 m2

Stanovanju pripadajo kletni prostori v skupni izmeri 37,43 m2, ki vključujejo:

2 garaži, skupne velikosti 31, 57 m2

shramba, velikosti 5,86 m2

 

Dodatne informacije o objektu in zunanji ureditvi

Stene in stropovi

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo finalno slikane s poldispenzijskimi barvami v belem tonu, opečnate stene bodo ometane, glajene in slikane. Stene v kopalnicah in straniščih bodo obložene s keramičnimi ploščicami in slikane z vodoodpornimi barvami.

Svetla višina stanovanj bo znašala 285cm, razen v predprostoru vhoda v pritlično stanovanje, kjer bo višina 245 – 250cm.

Tlaki

Predvideni so klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo parket z zaključnimi letvicami, v kopalnicah, straniščih, utilitijih pa keramika R10 in delno na strehi ter terasi v pritličju lesene podnice na podkonstrukciji.

 

Stavbno pohištvo

Okna bodo iz lesenih, Alu ali les/alu okvirjev, najmanj 6 komorna, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Na stavbnem pohištvu v stanovanjih bodo nameščena senčila – zunanje ALU želuzije ali screen roloji z motornim pogonom delovanja. Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa so furnirana.

Vhodna vrata v stanovanja bodo praviloma zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podobojem svetle dimenzije 90/220 cm. Prav tako vhodna vrata predvidevajo predpisano požarno zaščito EI 30. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

Sanitarna keramika

V kopalnicah in WC-jih bodo vgrajeni tipski sanitarni elementi, WC školjke s podometnim kotličkom bodo viseče oblike.. V vseh stanovanjih bodo skladno s projekti nameščeni prostorni tuši.

Zbiranje komunalnih odpadkov

Zgradba je locirana v urbani coni, kjer je organiziran redni odvoz komunalnih odpadkov. Zbirno mesto odpadkov za stanovanja je na obstoječem mestu v podvozu ob garažnih vratih, ki vodijo na ulico.

Elektroinstalacije

Vsako stanovanje bo prek svojega merilnega mesta in glavne varovalke priključeno na javno električno omrežje. Priključitev bo izvedena v obliki enofaznega priključka z varovalnim elementom1 x D, II-35A. v posameznem stanovanju bo nameščen nadometni stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, , izvedeni bodo tudi razvodi zaključenimi z varovanimi vtičnicami in stikali. V elektroomarici bo zagotovljen prostor za dodatne funkcije pametnih inštalacij, ki si jih vsak kupec lahko po svojih željah dogradi naknadno na svoje stroške. Svetila dobavi in vgradi kupec.

Za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo od priključne omarice v kleti stavbe do posameznega stanovanja izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v nadomestni omarici za telekomunikacije. V posameznem stanovanju bo izveden razvod do posameznih telefonskih in televizijskih vtičnic. V vsakem stanovanju bo vgrajena govorna naprava – domofon/videofon za komunikacijo med glavnima vhodoma v stavbo in v posameznim stanovanjem z možnostjo električnega odpiranja vhodnih vrat. Predvidena je pametna instalacija. Predvidena je predpriprava za kasnejšo vgradnjo polnilnice za električni avto, ki jo dobavi in vgradi kupec.

Ogrevanje

V stanovanjih je izvedeno talno gretje preko ogrevanja s toplotno črpalko, vsako stanovanje bo imelo lastno TČ, zunanje enote so ločene za vsako enoto ter so postavljene za pritlično stanovanje ob fasadi na severu ter za zgornje stanovanje na nadstrešku vhoda. Temperatura v stanovanju bo krmiljena s pomočjo sobnega termostata.

Prezračevanje

V prostorih bo nameščeno prisilno prezračevanje z rekuperacijo. Natančneje se ga opredeli v PZI.

Vodovod

Za vsako stanovanje bo nameščen lasten vodomer. Izvedeni bodo razvodi za hladno in toplo vodo, vključno z vodovodnimi baterijami. Priprava tople vode se vrši s pomočjo toplotne črpalke.

Zasnova parkirišč

Vsakemu stanovanju pripadata dve parkirni mesti.

FINALNE OBDELAVE

Stropovi

Vsi stropovi v stanovanjih in stopniščih bodo glajeni in barvani. Strop garaže bo ustrezno termo in zvočno izoliran.

Finalni tlaki

 • Tlaki garaže bodo armirano betonski – zglajeni, s premazom
 • Tlaki predprostorov hodnikov ter stopnišč bodo v keramiki
 • Tlaki sanitarij in kopalnic stanovanj bodo v keramiki
 • Tlaki dnevnih sob in kuhinj bodo v gotovem npr. hrastovem parketu z zaključnimi letvicami ali keramiki.
 • Tlaki balkonov bodo obdelani v keramiki, tlaki teras bodo delno zaključeni z lesenimi podnicami na podkonstrukciji in delno v keramiki
 • Vsa talna in stenska keramika, parketi, izbira in veziva bodo po izboru projektanta v soglasju z investitorjem znotraj cenovnega razreda, ki je predmet ponudbe.

Vsa talna in stenska keramika, parketi in veziva bodo po izboru projekta v soglasju z investitorjem znotraj cenovnega razreda, ki je predmet ponudbe.

Finalne obdelave notranjih zidov

 • Vse armiranobetonske stene, razen sten garaž, shramb in tehničnih prostorov bodo dva krat kitane in dvakrat opleskane.
 • Vse opečne stene bodo ometane, dvakrat kitane in dvakrat opleskane. Armirano betonske stene v garaži bodo opleskane z barvo za beton.
 • Predelne stene posameznih prostorov znotraj stanovanj bodo izdelane z mavčnokartonskimi ploščami 2 x 12,5 mm na podkonstrukciji. Med profili bo nameščena zvočna izolacija, finalno bodo stene opleskane.
 • Predelne stene, ki mejijo na mokre prostore bodo izdelane z vodoodpornimi mavčnimi kartonskimi ploščami na podkonstrukciji iz pocinkane jeklene pločevine; med profili bo kamena volna/po detajlu proizvajalca. Dokončen izbor barv keramike določi projektant z investitorjem. Stiki ploščic v vogalih se izvedejo z dvokomponentnim prozornim, polsulfidnim kitom, ki je tudi antifugniciden. Vogalni stiki keramičnih ploščic se izvedejo z zaključenimi profili.
 • Predelne stene v sanitarnih prostorih, ki mejijo na instalacijske jaške med stanovanji so poleg zgoraj navedenih dejstev izdelane iz negorljivih mavnčnih plošč.
 • Zunanji zidovi objekta na balkonih in loggah so izvedeni enako kot finalni zaključni sloj fasade
 • Stene vetrolova in stopnišč bodo opleskane z dispenzijsko barvo, po izboru projektanta
 • Stene notranjih hodnikov in stopnišč bodo opleskane s polidispenzijsko barvo, po izboru arhitekta

 

Balkoni in terase

Ograje balkonov so predvidene iz stekla. Ograje terase na strehi se izvede kot parapetni zid. Višina ograj je minimalno 100 cm.

Ograje atrijev

Višina ograje je 180 cm. Ograje so lahko delno izvedene kot zelene ograje z grmovnicami.

Ograje stopnišč

Na nepremičninah so ograje iz kovinskih rešetk in kovinskega držala privijačenega na stranske stene.

Streha – dostop

Dostop na streho je zagotovljen preko stopnišč in dvigala v komunikacijskem jedru, preko stanovanja v nadstropju kateremu terasa pripada.

Kleparska dela

Vsa kleparska dela na objektu so izvedena v pločevini, vroče cinkana in barvana. Gre za obrobe atike, vertikalne odtoke in pa odkapnike balkonov. Vertikalni odtoki žlebov so skriti v fasadi.

Zunanja ureditev

Atrij pritličnih stanovanj je ozelenjen s travo. Zasaditev z drevjem in grmovnicami izvede kupec na svoje stroške. Skupne zelenice so urejene delno kot brežine ter zasajene z grmovnicami. Neposredno ob dovozih in intervencijskih poteh so predvideni zastrti zabojniki za odpadke, za vsak objekt ločeno.

Vsi materiali in rešitve bodo podrobneje obdelani v sklopu PZI dokumentacije.

 • Podatki in slikovni materiali, objavljeni v predstavitvenem katalogu so informativne narave in investotorja ne zavezujejo. Kupec je dolžan pred nakupom nepremičnine vse pomembne podatke skrbno preveriti.

 

 

 

 

 

 

Similar real estates nearby

Ljubljana, Moste Polje, Moste
 • Apartment 4 room
 • PS20049AP
 • 228 m²
 • 2004
 • 4
990,000
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Apartment Single-room
 • PS01352EK
 • 38 m²
 • 1986
178,000
More
Ljubljana, Moste Polje, Kodeljevo
 • Apartment 2 room
 • PS00999G
 • 57 m²
 • 1963
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
200,000
More

Ljubljana

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.