2,200/m²

  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Office
Ad code
PP24341EC
size
188 m²
year of building
1969
flat
Ground floor
year of refurbishing
1995

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Bežigrad
location
Bežigrad
Description
Opis poslovnega prostora:
Prodamo pritlični, trgovinsko/pisarniški prostor z izložbo na Dunajsko cesto. Poslovni prostor se nahaja v območju historičnega ali novih jeder, kjer se prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, socialne, zdravstvene, vzgojne, izobraževalne, kulturne, verske in podobne dejavnosti ter bivanje. Ta informacija je navedena v kolikor bi novi lastnik rad spreminjal namembnost prostora, da se ve kaj je dovoljeno.

Lokacija:
Poslovni prostor se nahaja v večjem poslovno stanovanjskem objektu čez Dunajsko cesto od Razstavišča v Ljubljani.

Velikost:
Prostori so velikosti 188m2 vse v pritličju v prodajni ceni pa je zajeto tudi 1 (eno) parkirno mesto na dvorišču (solastniško parkiranje za rampo).

Razporeditev:
Kot prikazano na priloženem načrtu.

Opremljenost:
Poslovni prostor se prodaja brez pohištvene opreme.

Pogoj prodajalca za sklenitev posla:
Kupec plača davek na promet nepremičnin v višini 2 % prodajne cene. Lahko pa se kupec odloči, da se poslovni prostor kupi z DDV-jem po obrnjeni davčni stopnji in prihrani 2%.

Description of business premises:
We are selling a ground-floor, shop/office space with a storefront on Dunajska cesta. The business premises are located in the area of ??the historic or new cores, where commercial, care, service, administrative, social, health, educational, cultural, religious and similar activities and living are intertwined. This information is provided if the new owner would like to change the use of the space, so that it is known what is allowed.

Location:
The office space is located in a larger commercial and residential building across Dunajska cesta from Razstavišče in Ljubljana.

Size:
The premises are 188 m2 in size, all on the ground floor and 1 (one) parking space in the yard is also included in the sale price (co-owners parking behind the ramp).

Layout:
As shown on the attached plan.

Equipment:
Business premises are sold without furniture.

Seller\'s condition for closing the deal:
The buyer pays real estate sales tax in the amount of 2% of the sales price. However, the buyer can decide to purchase the business premises with VAT at the reverse tax rate and save 2%.

Building energy certificate

Required heat for heating
Class D
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

Ljubljana, Bežigrad
  • Business Premises Shop
  • PKTP2510G
  • 145 m²
  • 2014
2,430/m²
More
Ljubljana, Bežigrad
  • Business Premises Shop
  • PKTP2510G
  • 145 m²
  • 2014
2,430/m²
More

Ljubljana