• Information
  • description

Real estate details

Real estate type
Holiday Home Other
Ad code
PZ1599246000978NM
size
370,951 m²
year of building
1890
year of refurbishing
1999

Location information

country
Slovenia
region
Posavje
area
Krško
location
Senovo
description

Prodamo čudovito posestvo v neokrnjeni naravi, ki se nahaja na območju pogorja Bohor - Krško, v skupni izmeri 370.951 m2, cena: 930.000,00 EUR

Posestvo obsega skupaj 37,1 hektarjev gozdnih, kmetijskih in stavbnih zemljišč, pri čemer je:

  • 25,5 hektarjev gozdnih površin (večinoma gre za mešan listnat gozd, delno pa smrekov in macesnov gozd),
  • 11,1 hektarjev obdelovalnih površin,
  • 0,5 hektarja stavbnih zemljišč.

Glede na naravne danosti in bližnje pohodniške poti posestvo omogoča razvoj ekskluzivnega glamping turizma večjega obsega oziroma kmečkega ali planinskega turizma. Tereni so primerni tudi za morebitni konjeniški turizem z jahalnim centrom.

Razvoj posestva gre lahko tudi v smer razvoja duhovno-energijskih vsebin (duhovno/zdravilni center, meditacijske in joga delavnice), saj je velik del posestva umaknjen iz vasi, kjer se nahajajo močne energijske točke. Posebnost posestva so tudi Ajdne peči - energijsko močna votlina.

Zemljišča ležijo na odprti in s soncem obsijani legi, kar predstavlja ugodne pogoje za kmetijsko pridelavo, obenem pa tudi odlične razmere za bivanje. Posestvo se večinoma nahaja na okoli 540 m nadmorske višine z odprtim pogledom proti dolini in Gorjancem.

Obdelovalne površine se nahajajo pretežno skupaj oziroma so v enem kosu. Ležijo na ekološko neonesnaženem terenu in so primerne za ekološko kmetovanje; njive so namreč 14 let »počivale«.

Na stavbnih zemljiščih so trenutno postavljena gospodarska poslopja, hiši in kozolca.

Infrastruktura in možnosti za razvoj posestva

Posestvo ima asfaltiran dostop, urejene povezovalne poti in delujoče optično omrežje, kar omogoča tudi nadaljnji razvoj posestva.

Posestvo ima vso potrebno infrastrukturo, asfaltiran dostop, urejene povezovalne poti in delujoče optično omrežje. Del posestva ima tudi lastni vir vode, drugi del pa ima skupni lastni vodni vir, ki se ga deli z ostalimi vaščani.

Glede na obseg sončnega obsevanja je na več lokacijah mogoča postavitev solarnih sistemov in sončnih elektrarn. Ob potoku, ki teče skozi posestvo, je možno tudi obnoviti mlin ali celo izvesti malo hidroelektrarno.

Na posestvu je že veliko število neškropljenih sadnih dreves starih sort, kar omogoča sadjarstvo (z možnostjo zasaditve novih nasadov), zelenjadarstvo, gojenje in nabiranje tako zdravilnih rastlin kot gozdnih plodov. Možnosti so tudi za živinorejo in gojenje divjadi.

Glede na naravne danosti in bližnje pohodniške poti posestvo omogoča razvoj ekskluzivnega glamping turizma večjega obsega oziroma kmečkega ali planinskega turizma. Tereni so primerni tudi za morebitni konjeniški turizem z jahalnim centrom.

Razvoj posestva gre lahko tudi v smer razvoja duhovno-energijskih vsebin (duhovno/zdravilni center, meditacijske in joga delavnice), saj je velik del posestva umaknjen iz vasi, kjer se nahajajo močne energijske točke. Posebnost posestva so tudi Ajdne peči - energijsko močna votlina.

Lokacija

Številne kolesarske in pešpoti omogočajo tudi odlično izhodišče za številne izlete in obisk turističnih zanimivosti kot so grad Rajhenburg, grad Sevnica, grad Podsreda, grad Brežice, grad Mokrice z golf igriščem, Terme Čatež, Terme Olimje, Terme Tuhelj in mnoge druge.

Posestvo predstavlja idilično okolje, oazo miru in čistega zraka, številnih naravnih in kulturnih danosti ter prečudovitih razgledov.

Pogoj nakupa je, da kupec prevzame del stroškov prodaje v višini 2% od pogodbeno dogovorjene cene nepremičnine.

Posavje

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.