• Information
 • description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Office
Ad code
PP23201EC
size
18,978 m²
year of building
2023
flat
Ground floor

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Šiška
location
Šiška
description
Že nekaj časa v Ljubljani ni bilo novega poslovnega objekta namenjenega trgu. Nakup poslovnih prostorov predstavlja odlično investicijsko priložnost, saj omogoča dobre donose, še posebej ob tako nizkih bančnih obrestnih merah kot jih imamo sedaj. Z nakupom se lahko tudi zavarujete pred pričakovano inflacijo.

Sedaj imate priložnost kupiti ali najeti, vrhunske poslovne prostore na vedno bolj priljubljeni lokaciji znotraj obvoznice. Poslovni objekt QUADRO ima nadpovprečno veliko število parkirnih mest.

Objekt QUADRO se gradi znotraj avtocestnega obroča, tik ob Ljubljanski severni obvoznici, v industrijsko komercialni coni Šiška na severnem delu območju bivšega Litostroja.

Dostop do objekta je hiter in enostaven, saj sta na tem delu obvoznice dva odcepa. Od središča mesta je lokacija bodočega objekta oddaljena samo cca 3,8 km, do obvoznice pa samo 0,8 km.

Bruto površina objekta je 18.978 m2 (celotni objekt skupaj s kletjo), oziroma 11.002 m2 bruto površine nad kletjo. Ima 388 parkirnih mest, od tega v garaži 216, na dvorišču pa 172, kar pomeni 1 parkirno mesto na 26 m2 pisarn oziroma cca 25% več parkirnih mest kot je standard.

Predvideno je tudi parkirišče za obiskovalce objekta!

Objekt je projektiran tako, da se okna odpirajo na zunanjem obodu fasade in omogočajo naravno zračenje. Vsaka etaža ima 4 sanitarne vozle, (sanitarije, tuš in čajno kuhinjo), prav tako so v objektu dva komunikacijska jedra s štirimi dvigali, vse našteto pa omogoča delitev etaže na 4 ločene zaključene celote, različnih velikosti.

Prostor je zasnovan na način open space, nosilnost etaž je na nosilnih stebrih in dveh centralnih jedrih, kar omogoča visok nivo prilagodljivosti uporabniku. QUADRO bo povezan s spletom preko optičnega kabla, večih ponudbikov.

Gradbena dela so se že začela, predviden rok dokončanja objekta pa je pomladi 2023.

Površine in cene so informativne. Točne površine in končne cene se bodo oblikovale po izdelavi PZI načrtov.
Navedene cene so neto cene, brez davka na dodano vrednost (DDV).

For some time now, there has been no new business facility built for the market in Ljubljana. The purchase of business premises represents an excellent investment opportunity, as it enables good returns, especially at such low bank interest rates as we have now. By buying, you can also insure yourself against expected inflation.

Now you have the opportunity to buy or rent, high-end business premises in an increasingly popular location within the ring road. The QUADRO business building has an above-average number of parking spaces.

The QUADRO facility is being built inside the motorway ring, right next to the Ljubljana Northern Bypass, in the Šiška industrial and commercial zone in the northern part of the area of ??the former Litostroj.

Access to the building is quick and easy, as there are two branches on this part of the ring road. The location of the future building is only about 3.8 km from the city center and only 0.8 km from the ring road.

The gross area of ??the building is 18,978 m2 (the entire building together with the basement), or 11,002 m2 of gross area above the basement. It has 388 parking spaces, of which 216 in the garage and 172 in the yard, which means 1 parking space per 26 m2 of offices or approximately 25% more parking spaces than standard.

There is also a parking lot for visitors to the facility!

The building is designed so that the windows open on the outer perimeter of the facade and allow natural ventilation. Each floor has 4 bathrooms (toilets, shower and kitchenette), there are also two communication cores with four elevators, and all of the above allows the division of the floor into 4 separate completed units, different sizes.

The space is designed in an open space mode, the load-bearing capacity of the floors is on load-bearing pillars and two central cores, which allows a high level of flexibility for the user. QUADRO will be connected to the Internet via an optical cable from several providers Construction work has already begun and the facility is expected to be completed in the spring of 2023.

Areas and prices are informative. The exact areas and final prices will be determined after the PZI plans are made.
Listed prices are net prices, excluding value added tax (VAT).

Similar real estates nearby

Ljubljana, Šiška, Dravlje
 • Business Premises Office
 • R78
 • 32 m²
 • 2014
121,000
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Restaurant
 • PP1599245999957AB
 • 37 m²
 • 1990
119,000
More
Ljubljana, Moste Polje, Moste
 • Business Premises Large complex
 • PISARNA 55
 • 30 m²
 • 1990
1,300/m²
More
Ljubljana, Moste Polje, Moste
 • Business Premises Large complex
 • PISARNA 49
 • 23 m²
 • 1990
1,300/m²
More
Ljubljana, Moste Polje, Moste
 • Business Premises Industrial complex
 • PISARNA 52
 • 29 m²
 • 1990
 • 2
1,300/m²
More
Ljubljana, Center
 • Business Premises Services
 • PP00534MK
 • 30 m²
 • 2010
135,000
More

Ljubljana

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.