• Information
  • description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Large complex
Ad code
PP4647280TM
size
14,989 m²
year of building
1960
year of refurbishing
2005

Location information

country
Slovenia
region
Savinjska
area
Žalec
location
Žalec
description

Prodamo večji poslovni kompleks v centru mesta Žalec, 4 km od dostopa do AC priključka v Žalcu, na zahodni strani čez cesto je poslopje občine Žalec, čez cesto na južni strani je glavna železniška postaja v Žalcu. Stavbno zemljišče je pravokotne oblike in je pozidano s pisarniško stavbo, skladiščnimi halami, ter trgovskim lokalom.

Leto izgradnje poslovnega kompleksa sega v leto 1960 za potrebe proizvodnje  talnih oblog Juteks Žalec.

Od skupne površine stavb je cca. 20% pisarniških prostorov in cca. 80% skladiščnih in proizvodnjih hal. 

Ob delni ali popolni rušitvi, je možno zgraditi na tej lokaciji novogradnjo za stanovanjsko poslovno uporabo.

Skladiščni in proizvodnji prostori: klasična zidana gradnja iz AB temeljev in plošč, višina od tal do prečnih nosilnih preklad znaša 5 m, do ostrešja pa 7 m

Pisarniške stavbe: klasična zidana gradnja, leseno ostrešje

Pokriti atriji za namen skladišč: kovinska konstrukcija

V poslovni kompleks vodita dva tovorna vhoda: iz Hmeljarske ulice in Ulice Ivanke Uranjek. Poslovne prostore delno uporablja prodajalec za svoje potrebe, delno  se oddajajo v najem več najemnikom za skladiščenje trgovskega blaga. Del pisarn in skladišč je obnovljen v letih 2000 do 2009, ostali prostori najnujneje vzdrževani, potrebni prenove.

Velja odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu: ŽA-1, z oznako enote urejanja prostora – EUP ŽA-1/1.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) TPC Žalec (Uradni list RS, št. 29/08).

Po obstoječem OPN ju, je ob delni ali popolni rušitvi, možno prenoviti objekte v kompleks z ustrezno dejavnostjo: trgovsko-gostinsko, obrtno-uslužnostno in servisno, za okolje nemotečo proizvodnjo, kulturne, športno-rekreacijske in družabne dejavnosti, tudi stanovanjska, etažnosti  2K+P+2N.

Za izgradnjo stanovanjsko poslovnega kompleksa z več etažami, kot je trenutno urejeno z OPN jem, je potrebno izdelati nov OPN.

https://nakupnepremicnin.si/portfolio/poslovni-kompleks-martin/

Similar real estates nearby

Savinjska, Mozirje, Ljubija
  • Business Premises Large complex
  • PP4647732KA
  • 5,493 m²
  • 16,595 m²
  • 1980
1,735,990
More

Savinjska

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.