13.00/m² per month

 • Information
 • description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Office
Ad code
OP22096ND
size
100 m²
year of building
1970
flat
2.
year of refurbishing
2020

Podatki o lokaciji

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Moste Polje
location
Moste
description
Predmet oddaje bodo poslovni prostori v popolnoma prenovljenem poslovnem objektu v bližini največjega nakupovalnega središča v Ljubljani, ki naj bi bil vseljiv pred koncem leta 2020. Eksluzivna lokacija nepremičnine ponuja poleg dobrega najema izjemno možnost oglaševanja, saj se nahaja na dobro vidni loakciji.
Objekt ima urejeno dvorišče z cca 150 parkirnih mest, organiziran prostor za manipulacijo. Pretežni del objekta je že zaseden, zato vabljeni na sestanek, kjer boste lahko prejeli več informacij ali pa se dogovorili za rezervacijo.

Na razpolago imamo;
a) 352,80 m2 v pritličju, primernih za gostinski lokal, showroom, predstavništvo ODDANO
b) 669,10m2 pisarne v 1. nadstropju
c) 705,90m2 pisarne v 2. nadstropju
d) parkirišča ob objektu cena 70€/pm

Možnost najema manjše kvadrature.

Pogoj najemodajalca za sklenitev posla: Najemnik prevzame v plačilo del dodatnih storitev, tj. sestave najemne pogodbe, kar vključuje naslednja dejanja posrednika: izvedbo primopredaje nepremičnine in sestavo zapisnika, sodelovanje pri prepisu naročnin, pripravo in hrambo slikovnega gradiva, skladno s cenikom, navedenim v splošnih pogojih poslovanja nepremičninske družbe tako, da najemnik pri oglaševani najemnini in predvidenem trajanju najema 24 mesecev plača enkratni znesek za dodatne storitve 1.300 EUR plus 22 % DDV, kar skupaj znaša 1.586 EUR.
The premises will be rented out in a completely renovated office building near the biggest shopping centre in Ljubljana, which is expected to be available before the end of 2020. The exclusive location of the property offers, besides a good lease, an exceptional advertising opportunity as it is located in a clearly visible location.

The property has a landscaped yard with approximately 150 parking spaces, organized space for manipulation. Most of the property is already occupied, so you are invited to a meeting where you can get more information or make an appointment.

We have at our disposal;
a) 352.80 m2 on the ground floor, suitable for catering, showroom, representative office RENTED OUT
b) 669,10m2 office on the 1st floor
c) 705,90m2 of office on the 2nd floor
d) Parking by the property price 70 € / pm

The lessor\'s condition for the conclusion of the lease: the lessee pays a part of additional services of drafting the rental contract, which includes the following actions by the broker: handover of the real estate, participation in the transfer of subscriptions, the preparation and storage of pictorial material in line with the price list in the agencys general terms - under the advertised rent and predicted duration of lease of 24 months, the lessee pays a one-off amount of 1.300 EUR + 22% VAT, which amounts to 1.586 EUR

Similar real estates nearby

Ljubljana, Moste Polje, BTC
 • Business Premises Office
 • OP00898G
 • 93 m²
 • 1989
10.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, BTC
 • Business Premises Office
 • OPP30879SD
 • 92 m²
 • 2019
10.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, BTC
 • Business Premises Office
 • OP21759ND
 • 94 m²
 • 2008
 • 1
12.02/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, BTC
 • Business Premises Office
 • OP21446JC
 • 116 m²
 • 1997
 • 1
9.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Moste
 • Business Premises Office
 • OP11899JC
 • 115 m²
 • 1998
 • 2
9.00/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Moste
 • Business Premises Office
 • OP05015EC
 • 120 m²
 • 2007
 • 1
12.00/m² per month
More

Ljubljana

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.