• Information
  • description
  • Video

Real estate details

Real estate type
House Farm
size
548 m²
year of building
1953
Ad code
TPŠNSV
No. of bedrooms
2
No. of bathrooms
1
No. of rooms
5

  • Heating with wood
  • Phone
  • FTTH
description

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Iščete manjšo in staro kmetijo v Prekmurju z možnostjo dokupa dodatnega zemljišča? V nakup Vam ponujamo točno takšno nepremičnino, ki se nahaja v naselju Šalovci in ima naslov Šalovci 147, 9204 Šalovci. Posest stoji na levem delu naselja, ob magistralni cesti za Hodoš. Parcela ima velikost 2.977 m2 in je pravokotne oblike. Namembnost zemljišča je po večini stavbna z manjšim deležem kmetijske namembnosti v velikosti  293 m2. Na zgornjem delu parcele, ki sega vse do regionalne ceste stojijo 3 objekti, V preteklosti je bila to velika kmetija s kmetijskimi zemljišči, ki so segali daleč v gozdno - kmetijska področja, ker pa so se potomci odselili so se ta zemljišča prodala in ostala je predmetna posest s stavbami. Dostop do stavb je urejen. Stavbe stojijo vsaka posamično v obliki "podkve". Za gospodarskim poslopjem stoji še leseni senik. Nepremičnina je prosta oseb saj že nekaj časa tam nihče ne živi. Zgradbe so zgrajene z opeke, materialom, ki je bil v petdesetih letih prejšnjega stoletja na voljo. Sicer vse zgradbe niso bile zgrajene istega leta temveč v nekaj letnih razmikih zato sedaj lastniki pridobivajo uporabna dovoljenja s strani pristojne Upravne enote za vse stavbe kot narekuje gradbeni zakon iz leta 2018. Stanovanjska hiša je v notranjosti v solidnem stanju čeprav od zunaj ne kaže takšne slike. Hiša vsebuje hodnik, kuhinjo, predsobo, dve spalnici, shrambo, kopalnico, krušno peč... Hiša ima gospodarski prizidek in zato bi bilo mogoče razširiti bivalne površine tudi v gospodarski del. Vsaka soba ima svojo peč, centralnega ogrevanja ni. Kot že rečeno, in je tudi razvidno iz priloženih fotografij, je notranjost v solidnem stanju. Vsekakor so prostori potrebni osvežitve vendar, po naši oceni, je notranjost presenetljivo dobro ohranjena. Stavba ima odjavljen telefonski priključek, odjavljeno enofazno elektriko. Kanalizacija je speljana na parcelo toda stavba nanjo ni priključena. Enako velja za pomurski vodovod. Dostop do vode stavba ima in sicer preko hidrofora do sosedovega vodnjaka. Sicer pred hišo stoji tudi lasten vodnjak globine 12 metrov.  Pravokotno na hišo stoji gospodarsko poslopje. Tam so bili nekoč hlevi, shrambe, delavnice in garaže za kmetijsko dejavnost. Nasproti hiše pa stoji tretje gospodarsko poslopje z drvarnico. Ta stavba je služila predvsem za garažiranje kmetijskih strojev. V zaporedni liniji se pred stavbami in v nadaljevanju stojijo sosednje hiše in kmetije. Sicer med našo ponudbo in prvo sosednjo stavbo na vzhodni stranici parcele leži še dokaj veliko zemljišče, ki naj bi bilo po zagotovilih enega od lastnikov ponujene ponudbe, tudi interes za prodajo. To trenutno ne moremo potrditi, se pa lahko to preveri ob resnem zanimanju za nakup. Z dokupom sosednjega zemljišča bi bila zagotovljena večja individualnost. Vse se prodaja po sistemu "videno-kupljeno". Nepremičnine je prosta vseh bremen. Letni davek NUSZ znaša okoli 90€.  Energetska izkaznica obstaja. V neposredni bližini ponujene nepremičnine se nahaja vrtec, osnovna šola, pošta, železniška in avtobusna postaja, gostilna, trgovina, bencinska črpalka ter občinski urad. Nakup nepremičnine priporočamo ljudem, ki želijo živeti v stiku z naravo in si ob tem želijo upočasniti ritem vsakdanjika. Objekte bi bilo potrebno obnoviti in posodobiti, za stalno in kvalitetno bivanje ali opravljanje morebitne storitvene dejavnosti (kmečki turizem, oddajanje apartmajev, eko kmetijstvo ipd). Razgledi pred stavbami in za stavbami so fantastični. Izžarevajo lepoto Krajinskega parka Goričko. Regija se dobro razvija v smeri eko turizma, termalnih zdravilišč, lovstva, in kolesarsko -pohodniškega turizma. Ljudje so prijazni in njihova gastronomska ponudba je okusna in raznolika. Da o vinu sploh ne izgubljamo besed...Ker je del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno zemljišče, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Istočasno se mora ponuditi v odkup državi Sloveniji po zakonu o krajinskem parku. Ta ponavadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranosti. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

 

 

Suchen Sie einen kleinen und alten Bauernhof in Slowenien mit der Möglichkeit, zusätzliches Land zu kaufen? Wir bieten Ihnen an, genau eine solche Immobilie zu kaufen, die sich im Dorf Šalovci befindet und die Adresse Šalovci 147, 9204 Šalovci hat. Die Unterkunft befindet sich auf der linken Seite des Dorfes an der Hauptstraße nach Hodoš. Das Grundstück hat eine Größe von 2.977 m2 und ist rechteckig. Die Nutzung des Grundstücks erfolgt meist als Baugrundstück mit einem geringeren Anteil der landwirtschaftlichen Nutzung in der Größe von 293 m2. Im oberen Teil des Grundstücks, der sich bis zur Regionalstraße erstreckt, befinden sich 3 Gebäude. In der Vergangenheit war es ein großer Bauernhof mit landwirtschaftlichen Flächen, der sich weit in den Wald hinein erstreckte - landwirtschaftliche Gebiete, aber weil die Nachkommen umzogen, wurde dieses Land verkauft und blieb Eigentum von Gebäuden. Der Zugang zu den Gebäuden ist arrangiert. Die Gebäude stehen jeweils einzeln in Form eines "Hufeisens". Hinter dem Nebengebäude befindet sich ein hölzerner Heuboden. Das Anwesen ist leer, da seit einiger Zeit niemand mehr dort gelebt hat. Die Gebäude sind aus Ziegeln gebaut, einem Material, das in den 1950er Jahren erhältlich war. Ansonsten wurden nicht alle Gebäude im selben Jahr gebaut, sondern in mehreren jährlichen Abständen. Daher erhalten die Eigentümer jetzt alle Genehmigungen der zuständigen Verwaltungseinheit für alle Gebäude gemäß dem Baugesetz von 2018. Das Haus befindet sich in einem soliden Zustand im Inneren. obwohl von außen kein solches Bild zeigt. Das Haus enthält einen Flur, eine Küche, einen Flur, zwei Schlafzimmer, einen Hauswirtschaftsraum, ein Badezimmer, einen Brotofen ... Das Haus hat eine stabile Erweiterung und daher wäre es möglich, den Wohnraum in den stabilen Teil zu erweitern. Jedes Zimmer hat einen Herd, keine Zentralheizung installiert. Wie bereits erwähnt und auf den beigefügten Fotos zu sehen ist, befindet sich der Innenraum in einem soliden Zustand. Die Zimmer brauchen Erfrischung, aber unserer Meinung nach ist das Interieur überraschend gut erhalten. Das Gebäude verfügt über einen nicht aktiven Telefonanschluss, nicht aktiven einphasigen Strom. Das Abwassersystem befindet sich auf dem Grundstück, das Gebäude ist jedoch nicht daran angeschlossen. Gleiches gilt für das Wasserversorgungssystem Pomurje. Das Gebäude hat Zugang zu Wasser durch einen Hydrophor zum Brunnen eines Nachbarn. Ansonsten befindet sich vor dem Haus auch der Brunnen mit einer Tiefe von 12 Metern. Senkrecht zum Haus steht ein Nebengebäude. Früher gab es Scheunen, Vorratskammern, Werkstätten und Garagen für landwirtschaftliche Aktivitäten. Gegenüber dem Haus befindet sich das dritte Nebengebäude mit einem Holzschuppen. Dieses Gebäude wurde hauptsächlich für landwirtschaftliche Garagenmaschinen genutzt. Vor den Gebäuden und darunter stehen benachbarte Häuser und Bauernhöfe in einer Reihe. Ansonsten befindet sich zwischen unserem Angebot und dem ersten angrenzenden Gebäude auf der Ostseite des Grundstücks noch ziemlich viel Land, das nach den Zusicherungen eines der Eigentümer des angebotenen Angebots auch für den Verkauf von Interesse ist. Wir können dies derzeit nicht bestätigen, dies kann jedoch mit einem ernsthaften Interesse am Kauf überprüft werden. Der Kauf von zusätzlichem Land würde eine größere Individualität gewährleisten. Alles wird "verkauft" verkauft. Alle Taten sind in Ordnung. Die jährliche Grundsteuer beträgt rund 90 €. Das Energiezertifikat liegt vor. In der Nähe des angebotenen Grundstücks befinden sich ein Kindergarten, eine Grundschule, ein Postamt, ein Bahnhof und ein Busbahnhof, ein Restaurant, ein Geschäft, eine Tankstelle und ein Gemeindeamt. Wir empfehlen den Kauf von Immobilien Menschen, die im Kontakt mit der Natur leben und gleichzeitig den Rhythmus des Alltags verlangsamen wollen. Die Einrichtungen sollten renoviert und modernisiert werden, um ein dauerhaftes und qualitativ hochwertiges Leben zu ermöglichen oder Servicetätigkeiten (Agrotourismus, Anmietung von Wohnungen, ökologischer Landbau usw.) auszuführen. Die Aussicht vor und hinter den Gebäuden ist fantastisch. Sie strahlen die Schönheit des Landschaftsparks Goričko aus. Die Region entwickelt sich gut in Richtung Ökotourismus, Thermalbäder, Jagd sowie Rad- und Wandertourismus. Die Leute sind freundlich und ihr gastronomisches Angebot ist köstlich und abwechslungsreich. Ihr Wein ist atemberaubend. Da ein Teil des Landes als landwirtschaftliches Land definiert ist, muss das gesamte Land in Absprache mit dem Käufer beim Kauf zunächst den Vorkaufsempfängern zum Kauf angeboten werden. Das Angebot bleibt 30 Tage bei der zuständigen UE. Wenn keiner der Vorkaufsempfänger das Kaufangebot beantragt, gibt es keine Hindernisse mehr für den Kauf der Immobilie für den Interessenten. Gleichzeitig muss es dem slowenischen Staat nach dem Landschaftsparkgesetz zum Kauf angeboten werden. Letzterer übt in der Regel kein Vorkaufsrecht aus und antwortet innerhalb von zehn Tagen nach Abgabe des Angebots mit einem Desinteressensschreiben. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei Eigentumsübergang zu tragen. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei Eigentumsübergang zu tragen. Die Kosten für die Niederschrift, die der Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen in Rechnung stellt, trägt der Käufer. Für weitere Fragen oder zur Besichtigung der Immobilie wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler.

Are you looking for a small and old farm in Slovenia with the possibility of buying additional land? We offer you to buy exactly such a property, which is located in the village Šalovci and has the address Šalovci 147, 9204 Šalovci. The property is located on the left side of the village, along the main road to Hodoš. The plot has a size of 2,977 m2 and is rectangular. The usage of the land is mostly as s building plot with a smaller share of agricultural usage in the size of 293 m2. On the upper part of the plot, which extends to the regional road, there are 3 buildings. In the past, it was a large farm with agricultural land that stretched far into the forest - agricultural areas, but because the descendants moved, this land was sold and remained subject property with buildings. Access to the buildings is arranged. The buildings each stand individually in the shape of a "horseshoe". Behind the outbuilding, there is a wooden hayloft. The property is vacant as no one has lived there for some time. The buildings are built of brick, a material that was available in the 1950s. Otherwise, not all buildings were built in the same year, but at several annual intervals, so now the owners obtain all permits from the competent Administrative Unit for all buildings as required by the Construction Act of 2018. The house is in solid condition inside, although from the outside does not show such a picture. The house contains a hallway, a kitchen, a hallway, two bedrooms, a utility, a bathroom, a bread oven ... The house has a stable extension and therefore it would be possible to expand the living space into the stable part. Each room has its stove, no central heating installed. As already mentioned, and as can be seen from the attached photos, the interior is in solid condition. The rooms need refreshment, but, in our opinion, the interior is surprisingly well preserved. The building has a non-active telephone connection, non-active single-phase electricity. The sewage system is on the plot but the building is not connected to it. The same applies to the Pomurje water supply system. The building has access to water through a hydrophore to a neighbour's well. Otherwise, in front of the house, there is also its well with a depth of 12 meters. Perpendicular to the house stands an outbuilding. There used to be barns, pantries, workshops and garages for agricultural activity. Opposite the house is the third outbuilding with a woodshed. This building was used primarily for garage agricultural machinery. Neighbouring houses and farms stand in a successive line in front of the buildings and below. Otherwise, between our offer and the first adjacent building on the east side of the plot, there is still quite a lot of land, which, according to the assurances of one of the owners of the offered offer, is also of interest for sale. We cannot confirm this at this time, but this can be verified with a serious interest in purchasing. Purchasing additional land would ensure greater individuality. Everything is sold on a "sold-seen" basis. All deeds are in order. The annual property tax is around € 90. The energy certificate exists. Near the offered property, there is a kindergarten, primary school, post office, train and bus station, restaurant, shop, gas station and municipal office. We recommend the purchase of real estate to people who want to live in contact with nature and at the same time want to slow down the rhythm of everyday life. The facilities should be renovated and modernized, for permanent and quality living or performing any service activity (agritourism, renting apartments, organic farming, etc.). The views in front of the buildings and behind the buildings are fantastic. They radiate the beauty of the Goričko Landscape Park. The region is developing well in the direction of eco-tourism, thermal spas, hunting, and cycling and hiking tourism. The people are friendly and their gastronomic offer is delicious and varied. Their wine is stunning. Since part of the land is defined as agricultural land, the entire land, in agreement with the buyer on the purchase, must first be offered to pre-emption beneficiaries for purchase. The offer stays with the competent UE for 30 days and if none of the pre-emption beneficiaries applies for the purchase offer, there are no more obstacles for the purchase of the property for the interested party. At the same time, it must be offered for purchase to the state of Slovenia under the Landscape Park Act. The latter usually does not exercise the pre-emption right and replies with a letter of disinterest within ten days of the offer being submitted. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The costs of the transcript, which are charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation, are paid by the buyer. For additional questions or to view the property, please contact the listed real estate agent.

Вы ищете небольшую и старую ферму в Словении с возможностью покупки дополнительной земли? Мы предлагаем вам купить именно такую ​​недвижимость, которая находится в деревне Šalovci и имеет адрес Šalovci 147, 9204 Šalovci. Недвижимость расположена на левой стороне деревни, вдоль главной дороги в Ходош. Участок имеет размер 2977 м2 и имеет прямоугольную форму. Использование земли в основном в качестве участка под застройку с меньшей долей сельскохозяйственного использования в размере 293 м2. В верхней части участка, который простирается до областной дороги, есть 3 здания. В прошлом это была большая ферма с сельскохозяйственными угодьями, которые простирались далеко в лесные - сельскохозяйственные районы, но поскольку потомки переселились, эта земля была продана и оставалась предметом собственности со зданиями. Доступ к зданиям организован. Здания каждого стоят индивидуально в форме «подковы». За пристройкой стоит деревянный сеновал. Собственность свободна, так как никто не жил там в течение некоторого времени. Здания построены из кирпича, материал, который был доступен в 1950 году. В противном случае, не все здания были построены в один и тот же год, но с несколькими годовыми интервалами, поэтому теперь владельцы получают все разрешения от компетентного административного подразделения для всех зданий, как того требует Закон о строительстве 2018 года. Дом находится в твердом состоянии внутри, хотя со стороны не показывает такую ​​картину. В доме есть прихожая, кухня, прихожая, две спальни, подсобное помещение, ванная комната, печь для хлеба ... Дом имеет стабильную пристройку и, следовательно, можно расширить жилое пространство в стабильную часть. В каждой комнате есть печь, центральное отопление не установлено. Как уже упоминалось, и как видно из прилагаемых фотографий, интерьер находится в солидном состоянии. Комнаты нуждаются в освежении, но, на наш взгляд, интерьер на удивление хорошо сохранился. В здании есть неактивная телефонная связь, неактивное однофазное электричество. На участке есть канализация, но здание к ней не подключено. То же относится и к водопроводной сети Помурье. У здания есть доступ к воде через гидрофор к колодцу соседа. В противном случае, перед домом, есть также его колодец с глубиной 12 метров. Перпендикулярно к дому стоит пристройка. Раньше были сараи, кладовые, мастерские и гаражи для сельскохозяйственной деятельности. Напротив дома находится третья постройка с сараем. Это здание использовалось в основном для гаражной сельскохозяйственной техники. Соседние дома и фермы стоят в очереди перед зданиями и ниже. В противном случае между нашим предложением и первым смежным зданием на восточной стороне участка еще много земли, которая, по заверениям одного из владельцев предложенного предложения, также представляет интерес для продажи. Мы не можем подтвердить это в настоящее время, но это можно проверить с серьезным интересом к покупке. Покупка дополнительной земли обеспечит большую индивидуальность. Все продается по принципу «виден». Все дела в порядке. Ежегодный налог на недвижимость составляет около € 90. Сертификат энергии существует. Рядом с предлагаемым имуществом есть детский сад, начальная школа, почта, железнодорожный и автобусный вокзал, ресторан, магазин, автозаправка и муниципальный офис. Мы рекомендуем покупку недвижимости людям, которые хотят жить в контакте с природой и в то же время хотят замедлить ритм повседневной жизни. Объекты должны быть отремонтированы и модернизированы для постоянного и качественного проживания или выполнения каких-либо услуг (агротуризм, аренда квартир, органическое земледелие и т. Д.). Виды перед зданиями и за зданиями фантастические. Они излучают красоту ландшафтного парка Горичко. Регион хорошо развивается в направлении экотуризма, термальных курортов, охоты, велосипедного и пешеходного туризма. Люди дружелюбны, и их гастрономическое предложение восхитительно и разнообразно. Их вино потрясающее. Поскольку часть земли определяется как сельскохозяйственная земля, вся земля, по согласованию с покупателем о покупке, должна сначала быть предложена бенефициарам с преимущественным правом на покупку. Предложение остается в компетентном УП в течение 30 дней, и если ни один из бенефициаров преимущественного права не подает заявку на предложение о покупке, больше нет препятствий для приобретения недвижимости заинтересованным лицом. В то же время он должен быть предложен для покупки в Словении в соответствии с Законом о ландшафтных парках. Последний обычно не пользуется преимущественным правом и отвечает письмом о неинтересности в течение десяти дней с момента подачи предложения. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при передаче права собственности. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при передаче права собственности. Расходы на документацию по передаче имущества, которые взимаются нотариусом или адвокатом за подготовку всей документации, оплачиваются покупателем. Для дополнительных вопросов или для просмотра собственности, пожалуйста, свяжитесь с перечисленным агентом по недвижимости.

oglas video

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.